Comunitate

94.Activitate în luna decembrie

În luna decembrie 2023 a continuat seria deplasărilor în cartierul Gârcini pentru a discuta aspectele pe care cetățenii din cartierul Gârcini le resimt în comunitate și găsirea unor soluții la aceste probleme.

Un alt aspect negativ este reprezentat de problemele sociale cu care aceștia se confruntă, lipsa rețelelor de apă/canal, starea precară a străzilor, precum și aspectul juridic al locuințelor construite în zonă, locuințele fiind construite pe domeniul privat al zonei, fără a exista un act de vânzare-cumpărare sau un accept din partea proprietarului.

În ceea ce privește problema apei și canalizării au fost din nou informați despre demersurile făcute de Primăria Săcele la Compania Apa Brasov, în calitate de beneficiar la finanțării proiectului județean finanțat prin POIM , în vederea accelerării procesului de achiziție și începerea lucrărilor de introducere apa și canalizare pe străzile aparținătoare comunității. Aceasta problema a lipsei retelelor de apa si canalizare este scoasa in evidenta in mod acut la nivelul tuturor cetatenilor din comunitate.

A fost continuată monitorizarea activității legată de lucrările de investiții care se desfășoară, în acest moment, în teritoriu GAL. Este vorba de introducerea apei și canalizării pe strada Barajului precum și lucrările de realizare a locului de joacă pe strada Gârcinului.

Aflându-ne la sfârșitul perioadei de implementare a SDL, am prezentat cu prilejul fiecărei vizite în comunitate, stadiul implementării acesteia precum și problemele întampinate. La nivelul foștilor membri AGA – persoane fizice, locuitori din comunitate, există o stare de nepăsare, indiferență, denigrare și de apatie, în parte generata și de întarzierea (din motive obiective) a demarării lucrărilor din SDL prin POR

Activitățile de tipul „Micul cetățean” au continuat având ca temă „1 Decembrie - Ziua naționala a României” , „Casa lui Moș Crăciun” și” Iarna In pădure”. Au fost organizate și desfășurate 3 activități cu participarea a 50 de copii. Aceștia au fost antrenați în activiăți educative, în care să se poată exprima atât vizual prin colorarea fișelor fie prin discuții directe, această activitate având scopul de a forma priceperi, deprinderi și de a afla informații despre ziua națională a României precum și despre evenimentele specifice anotimpului iarna și a sărbătorilor de iarnă.

Oana Marica
7 Decembrie 2023
93.Activitate în comunitate în luna noiembrie

Cu ocazia fiecărei vizite în comunitate le-a fost prezentat cetățenilor stadiul implementării SDL, iar de fiecare dată le-a fost cerut acestora suportul și implicarea în procesul decizional și de acțiune privind dezvoltarea comunității. NU există o coeziune și un consens din partea cetățenilor în ceea ce înseamna lucrul în comun și rezolvarea unor probleme prin forțe proprii. Mereu părerile sunt împărțite, nu există un sentiment de apartenență la comunitate, mereu se așteaptă rezolvarea problemelor doar din partea autorităților. Există o stare de apatie și indiferență, în parte generată și de întrâzierea (din motive obiective) a demarării lucrărilor din SDL prin POR, existând un puternic sentiment de neincredere in demararea acestor lucrari si a faptului că aceste lucrări nu se vor mai face.

Salubrizarea zonei a devenit o problema presantă pentru Zona Subobrej – Str. Amurgului. Pe platforma de gunoi si in albia raului sunt aruncate la intamplare gunoiele menajere, de grajd, vegetal si cele provenite de la constructii, astfel ca s-au format mormane de gunoi care devin focar de infectie pentru locuitorii zonei. Cetatenii din zona nu constentizeaza gravitatea situatiei, acestia contribuind la insalubritatea zonei mai ales ca sunt persoane care dau foc la acel gunoi, fumul provenit fiind urat mirositor si imprastiat in toata zona. Nu exista mijloace prin ai face pe cetateni sa inteleaga importanta pastrarii curateniei in cartier, persista starea de indiferenta si de ignorare din partea cetatenilor de a mentine zona curata. Exista stare de indiferenta si nepasarea cetatenilor cu privire la abordarile si implicarea comuna a acestora in rezolvarea si solutionarea cu forte proprii a unor probleme comunitare (salubritatea cartierului).

În luna noiembrie 2023 am continuat seria deplasărilor în cartierul Gârcini pentru a discuta aspectele pe care cetățenii din cartierul Gârcini le resimt în comunitate și găsirea unor soluții la aceste probleme.

Salubrizarea zonei a devenit o problemă presantă pentru Zona Subobrej – Str. Amurgului. Pe platforma de gunoi și în albia râului sunt aruncate la întâmplare gunoaiele menajere, de grajd, vegetal și cele provenite de la construcții, astfel că s-au format mormane de gunoi care devin focar de infecție pentru locuitorii zonei. Cetățenii din zona nu conștentizează gravitatea situației, aceștia contribuind la insalubritatea zonei având în vedere că sunt persoane care dau foc la acel gunoi, fumul provenit fiind urât mirositor si împrăștiat în toată zona.Nu există mijloace prin a-i face pe cetățeni să înțeleagă importanța păstrării curățeniei în cartier, persistă starea de indiferență și de ignorare din partea cetățenilor de a menține zona curată.

Totodată a fost monitorizată activitatea legată de lucrările de investiții care se desfașoară în teritoriu GAL. Este vorba de introducerea apei si canalizării pe starda Barajului precum și lucrările de realizare a locului de joacă pe strada Gărcinului. Aflându-ne la sfarșitul perioadei de implementare a SDL am prezentat cu prilejul fiecărei vizite in comunitare, stadiul implementării acesteia precum si problemele întampinate. La nivelul foștilor membri AGA – persoane fizice, locuitori din comunitate, exista o stare de nepăsare, indiferență, denigrare si de apatie în parte generată si de întarzierea (din motive obiective) a demarării lucrărilor din SDL prin POR.

În vederea realizării SDL 2024-2029 a comunității marginalizate Gârcini, a continuat seria întâlnirilor cu cetățenii din comunitate în vederea identificării problemelor cu care aceștia se confruntă precum și identificarea de soluții care să se regăsească în viitoarea strategie.

În data de 21.11.2023 a fost organizată AGA Gal Gârcini. Premergător desfășurării Adunării Generale, au fost contactați membrii, persoane fizice, în vederea înmânării convocatorului cu ordinea de zi. Am purtat numeroase discuții, atât telefonice cât și față în față, cu membrii GAL asupra importanței participării la această întâlnire, întrucat sunt discutate o serie de aspecte: aprobarea SDL 2024-2029 și a acțiunilor viitoarei strategii a GAL precum și o prezentare generală a situației Proiectelor aflate in derulare .

Activitatea de tipul „MICUL CETĂȚEAN” – Formarea de priceperi și deprinderi a continuat având ca și temă : „EU POT” și „Ajutoarele lui Moș Crăciun”.

Evolutia culturii săcelene a fost prezentată copiilor la muzeul etnografic Săcele în cadrul temei - nediscriminare.

Oana Marica
7 Decembrie 2023
92.Activitate în comunitate în luna octombrie

Cu ocazia fiecărei vizite în comunitate le-a fost prezentat cetățenilor stadiul implementării SDL, iar de fiecare dată le-a fost cerut acestora suportul și implicarea în procesul decizional și de acțiune privind dezvoltarea comunității. NU există o coeziune și un consens din partea cetățenilor în ceea ce înseamna lucrul în comun și rezolvarea unor probleme prin forțe proprii. Mereu părerile sunt împărțite, nu există un sentiment de apartenență la comunitate, mereu se așteaptă rezolvarea problemelor doar din partea autorităților. Există o stare de apatie și indiferență, în parte generată și de întrâzierea (din motive obiective) a demarării lucrărilor din SDL prin POR, existând un puternic sentiment de neincredere in demararea acestor lucrari si a faptului că aceste lucrări nu se vor mai face.

Salubrizarea zonei a devenit o problema presantă pentru Zona Subobrej – Str. Amurgului. Pe platforma de gunoi si in albia raului sunt aruncate la intamplare gunoiele menajere, de grajd, vegetal si cele provenite de la constructii, astfel ca s-au format mormane de gunoi care devin focar de infectie pentru locuitorii zonei. Cetatenii din zona nu constentizeaza gravitatea situatiei, acestia contribuind la insalubritatea zonei mai ales ca sunt persoane care dau foc la acel gunoi, fumul provenit fiind urat mirositor si imprastiat in toata zona. Nu exista mijloace prin ai face pe cetateni sa inteleaga importanta pastrarii curateniei in cartier, persista starea de indiferenta si de ignorare din partea cetatenilor de a mentine zona curata. Exista stare de indiferenta si nepasarea cetatenilor cu privire la abordarile si implicarea comuna a acestora in rezolvarea si solutionarea cu forte proprii a unor probleme comunitare (salubritatea cartierului).

În data de 06.10.2023 a avut loc un focus - grup cu cetățenii din ZUM.După multe discutii cetatenii care nu au mai vrut sa faca parte din GAL si-au prezentat demisia iar printre alte probleme abordate toti cei prezenti au fost informati ca In vederea realizarii SDL 2024-2029 a comunitatii marginalizate Garcini va incepe seria intaliniror cu cetatenii din comunitate in vederea identificarii problemelor cu care acestia se confrunta precum si identificarii de solutii care sa se regaseasca in viitoarea strategie. Informariel au fost realizate facilitatorii locali GAL impreuna cu managerul GAL Garcini si facilitatorul comunitar desemnat pentru realizarea noii strategii . Intalnirile au fost organizate in luna octombrie in data de 26 si 31.10.2023, in incinta scolii generale nr. 5 cu participarea a peste 100 de persoane si a reprezentantilor GAL Premergator desfasurarii Adunarii Generale din data de 25.10.2023, am contactat personal membri persoane fizice in vederea inmanarii convocatorului cu ordinea de zi, am purtat numeroase discutii, atat telefonice cat si față în față, cu membrii GAL asupra importantei participarii la aceasta intalnire, intrucat sunt discutate o serie de aspecte ce tine de activitatea viitoare a GAL precum si o prezentare generala a situatiei fiselor de proiect.

Activitatile de tipul „MICUL CETATEAN” – Formarea de priceperi si deprinderi au continuat avand ca tema : 05.10.2023 – Tema - „Ziua mondiala a educatiei” si 12.10.2023 – Tema „Toamna la borcan” in cadrul activitatilot avand ca tema Nediscriminarea in data de 26.10.2023 a fost organizata actiunea „COPII IN TRANZITIA ENERGETICA” iar in data de 27.10.2023 am participat alaturi de reprezentantii GAL la ”Festivalul ceaiului” si „Minte sănătoasă în corp sănătos – sport, mișcare, sănătăte ”

Oana Marica
8 Noiembrie 2023
91.În cadrul derulării activităților proiectului : „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029” SMIS 303621,

La întrunirea publică din data de 16.11.2023, tema principală a discuției a fost decizia finală cu privire la conținutul SDL și lista indicativă de intervenții

Ordinea de zi a fost următoarea:

1.Prezentarea SDL - obiective, măsuri prioritare, intervenții

2.Bugetul alocat implementării SDL

3.Monitorizarea implementării SDL și rolul comunității

4.Aprobarea SDL și a listei indicative de intervenții

5.Diverse

Oana Marica
16 Noiembrie 2023
90.În cadrul derulării activităților proiectului : „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029” SMIS 303621,

La întrunirea publică din data de 09.11.2023, scopul principal al discuției a fost prioritizarea măsurilor necesare propuse în cadrul consultarilor din teritoriu, cu precădere în ZUM

Ordinea de zi a fost următoarea:

1.Prezentarea obiectivelor și măsurilor necesare rezultate din analiza nevoilor și în urma consultărilor din teritoriu

2.Prioritizarea măsurilor propuse pe sectoare cu implicarea comunității

3.Prezentarea următoarelor întâlniri din 16 noiembrie

5.Diverse

Oana Marica
09 Noiembrie 2023
89.În cadrul derulării activităților proiectului : „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029” SMIS 303621,

La întrunirea publică din data de 03.11.2023, scopul principal al discuției a fost identificarea soluțiilor posibile pentru rezolvarea problemelor din comunitate și organizarea consultarilor publice în teritoriul SDL

Ordinea de zi a fost următoarea:

1.Informare privind rezultatele celei de a doua întâlniri și concluziile Focus Grupurilor organizate

2.Identificarea soluțiilor posibile pentru rezolvarea problemelor și nevoilor din teritoriul vizat

3.Prezentarea următoarelor întâlniri

5.Diverse

Oana Marica
03 Noiembrie 2023
FOCUS GRUP APL

Focus Grupul s-a desfășurat în data de 1.11.2023, la sediul Asociației GAL Gârcini, la care au participat 5 persoane, reprezentanți ai municipiului Săcele, Școala 4, Poliția Locală, Serviciul de Asistență Socială, și Liceul Victor Jinga din ZF.

Obiectivul întâlnirii a fost:

Identificarea problemelor și nevoilor cu care se confruntă, pe care le resimt membrii comunităților din Zona Urbană Marginalizată și Zona Funcțională, în ce probleme și situații oamenii le solicită sprijinul. De asemenea am încercat să aflăm și care sunt resursele din comunități ce pot fi folosite pentru soluțiile de rezolvare a problemelor și nevoilor.

Oana Marica
1 Noiembrie 2023
88.În cadrul derulării activităților proiectului : „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029” SMIS 303621,

La întrunirea publică din data de 31.10.2023, le-au fost comunicate celor prezenți rezultatele analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL și ZUM

Ordinea de zi a fost următoarea:

1.Informare privind rezultatele primei întâlniri

2.Principalele nevoi, probleme și resurse identificate în teritoriul SDL și ZUM

3.Culegerea de informații privind nevoile, problemele și resursele identificate de participanții la întrunire

4.Prezentarea următoarelor întâlniri

5.Diverse

Oana Marica
31 Octombrie 2023
87.FOCUS GRUP ADULȚI DIN ZUM

Focus Grupul s-a desfășurat în data de 28.10.2023, în ZUM, la care au participat 14 persoane, activiști și lideri locali.

Obiectivul întâlnirii a fost:

Identificarea problemelor și nevoilor cu care se confruntă, pe care le resimt liderii/activiștii din Zona Urbană Marginalizată și în ce probleme și situații oamenii le solicită sprijinul. De asemenea am încercat să aflăm și care sunt resursele din comunitate ce pot fi folosite pentru soluțiile de rezolvare a problemelor și nevoilor.

Oana Marica
28 Octombrie 2023
86.FOCUS GRUP TINERI

Focus Grupul s-a desfășurat în data de 27.10.2023, la Liceul Victor Jinga, situat în ZF, la care au participat 11 tineri.

Obiectivul întâlnirii a fost:

Identificarea problemelor și nevoilor cu care se confruntă, pe care le resimt tinerii din Zona Urbană Marginalizată și Zona Funcțională. De asemenea s-a încercat identificarea resurselor din comunitate ce pot fi folosite pentru soluțiile de rezolvare a problemelor și nevoilor.

Oana Marica
27 Octombrie 2023
85.În cadrul derulării activităților proiectului : „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029” SMIS 303621,

La întrunirea publică din data de 26.10.2023, punctul principal al discuției a fost delimitarea teritoriului și identificarea zonelor distincte incluse în teritoriu

Ordinea de zi a fost următoarea:

1.Informare privind proiectul „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, municipiul Săcele, informare date preliminare recensământ

2.Delimitarea teritoriului și identificarea zonelor distincte incluse în teritoriu pentru aplicarea strategiei

3.Validarea modalității de delimitare a teritoriului SDL de către comunitate

4.Prezentarea următoarelor întâlniri

5.Diverse

Oana Marica
26 Octombrie 2023
84.Activitate în comunitate în luna septembrie

Și în luna septembrie 2023 au continuat seria deplasărilor în cartierul Gârcini pentru a discuta aspectele pe care cetățenii din cartierul Gârcini le resimt în comunitate și găsirea unor soluții la aceste probleme.

Salubrizarea zonei a devenit o problemă permanentă. Zona Subobrej – Str. Amurgului, pe platforma de gunoi și în albia râului este aruncat la intâmplare gunoiul menajer, de grajd, vegetal și cele provenite de la construcții, astfel că s-au format mormane de gunoi care devin focar de infecție pentru locuitorii zonei. Cetățenii din zona nu conștentizează gravitatea situației, aceștia contribuind la insalubritatea zonei mai ales că sunt persoane care dau foc la acel gunoi, fumul provenit fiind urât mirositor și împrăștiat în toată zona. Nu exista mijloace prin ai face pe cetateni sa inteleaga importanta pastrarii curateniei in cartier, persista starea de indiferenta si de ignorare din partea cetatenilor de a mentine zona curata.

Un alt aspect negativ reprezintă problemele sociale cu care aceștia se confruntă, lipsa rețelelor de apa/canal, starea precară a străzilor, precum și aspectul juridic al locuințelor construite în zona,locuințele fiind construite și pe domeniul privat al zonei, fără a exista un act de vânzare cumpărare sau un accept din partea proprietarului.

Întrucât salubritatea zonei a devenit o problemă foare importantă și foarte stringentă, facilitatorii comunitari au inițiat pe parcursul lunii septembrie o campanie de informare și conștientizare privind importanța implicării cetățenilor în rezolvarea acestei probleme prin menținerea curățeniei în zonă și participarea la acțiuni de salubritate. În acest sens au fost lipite în punctele de interes ale cartierului Zărnesti (incinta magazinelor din diverse zone – str. Barajului, Gârcinului, Rodnei, Pajiștei, Lamâiței, incinta Școlii Generale nr. 5, afișe A 2 și A3 și fluturași cu mesaje motivaționale

În cadrul activităților „MICUL CETĂȚEAN”a fost organizată activitatea având că Tema - „GNOMUL DE TOAMNĂ” , activitate ce a a ajutat elevii de la Școala Gimnazială nr 5 în formarea de priceperi și deprinderi

Asociația Gal Gârcini a fost alături de Școala Gimnazială nr. 5 Săcele atunci cand a primit eticheta „Școala durabilă”,distincția fiind un semn de apreciere oferit de Asociația REPER21, ca răsplată a eforturile depuse de comunitatea școlii – cadre didactice, elevi, părinți – pentru a transforma instituția de învățământ în una durabilă dar si în cadrul „Atelierului de ceai” unde cinci mame din comunitatea școlii au organizat activități pentru elevii școlii. I-au învățat pe cei mici cum se prepară un ceai, la ce ne ajută diferite plante medicinale, când se culeg acestea și cum să le diferențieze când le întâlnesc în natură.

Oana Marica
8 Octombrie 2023
83.Activitate în comunitate în luna august

În luna august 2023 a continuat seria deplasărilor în cartierul Gârcini pentru a discuta aspectele pe care cetățenii din cartierul Gârcini le resimt în comunitate și găsirea unor soluții la aceste probleme. Lucrul în comunitate cu cetățeni si discuțiile cu aceștia au fost la fel de grele și încordate, datorită stărilor de încordare și nemulțumire legate de aspectele și problemele pe care cetățenii le resimt în comunitate, dar și datorită stadiului întârziat al lucrărilor de infrastructură cuprinse în SDL și neîncrederea în realizarea acestora.

Mereu părerile sunt împărțite, nu există un sentiment de apartenență la comunitate, se așteaptă rezolvarea problemelor doar din partea autorităților. Cetățenii au fost îndemnați să apeleze în scris la cutiile cetățeanului și asigurați de suportul facilitatorilor în redactarea acestor sesizări.

De fiecare data cetățenii sunt rugați să transmită în comunitate informațiile primite despre stadiul implementării SDL, în mod corect și precis pentru că de fiecare dată când ne întâlnim cu persoane din comunitate constatăm că informațiile ajunse la cetățeni sunt cu totul eronate, aceasta fiind o caracteristică cu care se confruntă comunitățile defavorizate.

Ca urmare a sesizărilor venite din partea cetățenilor care locuiesc pe strada Amurgului, am hotărât împreună cu aceștia inițierea unei campanii de strângere de semnături, prin semnarea unei petiții ce sa fie înaintată Primăriei Municipiului Săcele și Gărzii de mediu.

Oana Marica
8 Septembrie 2023
82.Activitate în comunitate în luna iulie

Și în luna iulie 2023 a continuat seria deplasărilor în cartierul Gârcini pentru a discuta aspectele pe care cetățenii din cartierul Gârcini le resimt în comunitate și găsirea unor soluții la aceste probleme. Lucrul în comunitate cu cetățeni și discuțiile cu aceștia au fost la fel de grele și încordate, datorită stărilor de încordare și nemulțumire legate de aspectele și problemele pe care cetățenii le resimt în comunitate, dar și datorită stadiului întarziat al lucrărilor de infrastructură și neîncrederea în realizarea acestora cuprinse în SDL.Există în continuare nemulțumirea exprimată de cetățeni , nemulțumire legată de serviciile prestate de operatorul de gunoi menajer. Autoutilitarele destinate colectării gunoiului menajer nu intră pe toate străzile, au existat și cazuri unde gunoiul a fost scos la poartă dar nu a fost ridicat datorită întrzierilor la plată din partea cetățenilor (Str. Pajiștei, Amurgului, Subobrej, Ghioceilor). În urma discuțiilor cu reprezentanții operatorului de salubritate, aceștia au motivat datorii mari prin neplata din partea cetatenilor a serviciior oferite si a cantitatilor mari de gunoi pe care acestia le-au colecat din comunitate in trecut si pe care de fiecare data trebuiau sa o justifice la punctul de basculare a gunoiului.

Există stare de indiferență și nepăsarea cetățenilor cu privire la abordările și implicarea comună a acestora în rezolvarea și soluționarea cu forțe proprii a unor probleme comunitare (salubritatea cartierului).

Un alt aspect negativ o prezintă problemele sociale cu care aceștia se confruntă, lipsa rețelelor de apă/canal, NU există o coeziune și un consens din partea cetățenilor în ceea ce înseamna lucrul în comun și rezolvarea unor probleme prin forțe proprii.

Cu ocazia fiecărei vizite în comunitate cetățenilor le este prezentat stadiul implementării SDL, de fiecare dată le este cerut acestora suportul și implicarea în procesul decizional și de acțiune privind dezvoltarea comunității. NU există o coeziune și un consens din partea cetățenilor în ceea ce înseamna lucrul în comun și rezolvarea unor probleme prin forțe proprii. Mereu părerile sunt împărțite, nu există un sentiment de apartenență la comunitate, mereu se așteaptă rezolvarea problemelor doar din partea autorităților. Cetățenii sunt rugați de fiecare dată să transmită în comunitate informațiile transmise în mod corect și precis stadiul implementării SDL, deoarece de fiecare data când se discută cu persoane din comunitate constatăm că informațiile ajunse la cetățeni sunt cu totul eronate, aceasta fiind o caracteristică cu care se confruntă comunitățile defavorizate.

In data de 23.07.2023 desfășurarea activității cu tema „Laboratorul de ceai” –. Ca urmare a participării la activitățile proiectului Orașe reziliente, s-a dorit organizarea în comunitate a unei activități care să pună în valoare resursele naturale și umane din comunitate, dar și de a duce mai departe o indeletnicire și o tradiție a cetățenilor din Gârcini. Această idee s-a dorit a fi definită ca și un vis (obiectiv general) pentru comunitatea din Gârcini. Astfel, împreună cu elevii participanți la proiectul Orașe reziliente, profesori de la Școala Gimnazială nr.5 Gârcini, alți voluntari, această idee a fost detaliată, stabilindu-se pașii de urmat. Echipa Fundației LEADERS au amenajat în incinta Școlii Generale nr. 5 Gârcini un spațiu modern unde acestă idee să se dezvolte și să susțină îndeletnicirea femeilor din comunitate. Din generație în generație s-a transmis abilitatea de a identifica plantele medicinale care au beneficii pentru organism, acestea fiind culese din împrejurimile locului, urmând apoi să fie supuse tratamentului de uscare la soare timp de cel mult o săptămână. În final, frunzele și florile plantelor sunt ambalate în punguțe de hârtie pentru a se păstra în timp și pentru a nu-și pierde proprietățile.

Oana Marica
9 August 2023
81.Activitate în comunitate în luna iunie

În luna iunie 2023 a continuat seria deplasărilor în cartierul Garcini pentru a discuta aspectele pe care cetățenii din cartierul Gârcini le resimt în comunitate și găsirea unor soluții la aceste probleme. Lucrul în comunitate cu cetățeni și discuțiile cu aceștia au fost grele, datorită stărilor de încordare și nemulțumire legate de aspectele și problemele pe care cetățenii le resimt în comunitate, dar și datorită stadiului întarziat al lucrărilor de infrastructura și neîncrederea în realizarea acestora cuprinse în SDL.

Starea străzilor din interiorul zonei marginalizate din Gârcini, ca urmare a acțiunii de pietruire inițiată de primăria Săcele, s-a îmbunătățit. Exista din partea cetățenilor nemulțumiri legate de modul cum această lucrare a fost executată precum și dimensiunea prea mare a pietrelor utilizate.

Una din nemulțumirile exprimate de cețăteni este legată de serviciile prestate de operatorul de gunoi menajer. Sunt străzi unde autoutilitarele destinate colectării gunoiului menajer nu intră, adrese de unde nu este ridicat gunoiul, în condițiile în care există încheiate contracte de prestări servicii între cetățeni și acest operator (Str. Amurgului, Subobrej)

O alta problemă abordată în cadrul vizitelor și discuțiilor cu cetățenii o reprezintă salubrizarea zonei. Este un subiect și o problemă permanentă, persistă starea de indiferență și de ignorare din partea cetățenilor de a menține zona curată. Perimetrul containerelor de gunoi este în permanență sufocat de gunoi menajer și de grajd, iar containerele sunt goale, totul datorită lipsei de educație civică și a dezinteresului pentru această problemă. Cetățenii din zonele apropiate containerelor acuză starea de mizerie și datorită cetățenilor care vin din diverse locuri ale orasului Săcele și descarcă din remorci gunoi provenind din diverse sfere de activitate (construcții, grajd, etc.), gunoaiele fiind aruncate la întamplare pe domeniul public. Cetățenii au fost îndemnați să ia atitudine față de această situație, să faca poze numerelor de mașini din care se aruncă gunoi, să facă sesizări la autoritățile abilitate.

Un alt aspect negativ reprezintă problemele sociale cu care aceștia se confruntă este lipsa rețelelor de apa/canal. NU există o coeziune și un consens din partea cetățenilor în ceea ce înseamna lucrul în comun și rezolvarea unor probleme prin forțe proprii. Mereu părerile sunt împărțite, nu există un sentiment de apartenență la comunitate, mereu se așteaptă rezolvarea problemelor doar din partea autorităților. Cetățenii au fost îndemnați să apeleze în scris la cutiile cetățeanului.

Oana Marica
6 Iulie 2022
80.Activitate în comunitate în luna mai

În luna mai 2023 am continuat seria deplasărilor în cartierul Gârcini pentru a discuta aspectele pe care cetățenii din cartierul Gârcini le resimt în comunitate și găsirea unor soluții la aceste probleme. Lucrul în comunitate cu cetățeni și discuțiile cu acestia au fost la fel de grele și încordate, datorită stărilor de încordare și nemulțumire legate de aspectele și problemele pe care cetățenii le resimt în comunitate, dar și datorită stadiului întarziat al lucrărilor de infrastructură și neîncrederea în realizarea acestora cuprinse in SDL.

Ca urmare a sesizărilor venite din partea cetățenilor dar și a demersurilor venite din partea facilitatorilor locali, în cartierul Gârcini , primăria Săcele a inițiat și finalizat acțiunea de pietruire a unor străzi (Pajiștei, Lacului, Garcinului). Aceasta acțiune a fost monitorizată și de facilitatorii locali, care împreună cu persoane din comunitate au urmărit ca această acțiune să fie realizată în condiții bune

S-au derulat în continuare atât activități de tipul „MICUL CETĂȚEAN” cât și în cadrul temei secundare „Nediscriminare” – „Sinergie prin artă”

Oana Marica
7 Iunie 2022
79.Activitate în comunitate în luna aprilie

Pe parcursul lunii aprilie pe lângă vizitele regulate în comunitate, vizite în cadrul cărora s-au purtat discuții legate de problemele deja cunoscute : apă, canalizare, salubritate, în vederea soluționării unei probleme sociale ce afecteaza o vecinatate a cartierului Gârcini, facilitatorii locali s-au întâlnit de mai multe ori cu reprezentanții Bisericii protestante din acea vecinătate în vederea găsirii unor soluții juridice ce țin de construcția existentă a cladirii bisericii. Această biserică a fost construita pe domeniul privat, fără autorizație de construire, dar care este un pol de educație în acea zonă, acaparnd foarte multi tineri din zona, contribuind in mod semnificativ la cresterea gradului de educatie, civilizatie, reducerea gradului de violenta, etc.

Premergător desfăușrării Adunării Generale, au fost contactați membrii, persoane fizice GAL ,în vederea înmânării convocatorului cu ordinea de zi . S-au purtat numeroase discuții, atât telefonice cat si „face tot face”, cu membrii GAL asupra importanței participării la această întâlnire, întrucât sunt discutate o serie de aspecte ce țin de activitatea financiară din GAL precum și o prezentare generală a situației fișelor de proiect. Datorită situației create in mijlocul cetatenilor din cartierul Gârcini, privind stadiul intarziat al lucrarilor de infrastructura si neincrederea in realizarea acestora, multi au refuzat primirea convocatorului si implicit au absentat de la AGA. Pentru a inlatura orice suspiciune legata de neconvocarea acestora, tuturor membrilor GAL , persoane fizice , le-au fost trimise mesaje SMS cu convocatorul aferent, acestea fiind receptionate de acestia.

Au avut loc activități din gama Micul cetățean precum și întlâniri de informare. O importanță deosebită a fost data și Zilei Romilor.

Oana Marica
8 Mai 2023
78.Activitate în comunitate în luna martie

Luna martie 2023 a debutat cu o serie de întâlniri și deplăsari în comunitate.

Starea drumurilor din comunitate rămâne o problemă care afectează locuitorii întregii comunități, fiind scoasă în evidență la fiecare discuție cu cetățenii. Este scos în evidență faptul că la fiecare ploaie se formează noroi și gropi, acestea fiind pline cu apa iar accesul copiilor la școala este îngreunat de aceste condiții – copiii ajung la școală cu încălțămintea plina de noroi fiind accentuată starea de disconfort și mizerie atât în spațiul locativ cât și în mijloacele de transport în comun.

Salubrizarea zonei este un subiect și o problemă permanentă continuându-se discuțiile legate de sistemul de colectare a gunoiului menajer dar și de plata acestui serviciu. Cetățenii au fost îndemnați să își achite facturile pentru serviciile prestate de firma de salubritate, având astfel posibilitatea să primească din partea acestora câte o pubelă nouă.

Cetățenii sunt permanent informați despre stadiul implementării SDL, fiind solicitați să acorde suportul lor în procesul decizional și de actiune privind dezvoltarea comunității.

A fost organizată și o întâlnire de informare cu persoane fizice din teritoriul GAL Gârcini. Acestă întâlnire desfășurându-se în incinta Școlii Gimnaziale nr.5 Gârcini. Ca urmare a sesizărilor venite din partea cetățenilor care locuiesc pe strada Pajiștei, am hotărât împreuna cu aceștia inițierea unei campanii de strângere de semnături, prin semnarea unei petiții ce a fost înaintată Primăriei Municipiului Săcele la data de 17.03.2023, referitoare la starea precară a acestei străzi și inițierea unor activități din partea primăriei în revolvarea acestei probleme

Pe parcursul lunii au continuat și activitățile de tipul „MICUL CETĂȚEAN” – Formarea de priceperi și deprinderi având ca tema - „8 MARTIE” dar și întâlniri în cadrul temei secundare „Nediscriminare” – având ca temă „Sinergie prin artă. La ambele activități au participat copii din ZUM

Oana Marica
6 Aprilie 2023
77.Activitate în comunitate în luna februarie

In luna februarie 2023 am continuat seria deplasărilor în cartierul Gârcini pentru a discuta aspectele pe care cetățenii din cartierul Gârcini le resimt în comunitate și găsirea unor soluții la aceste probleme

Problemele dezbătute și pentru care încercăm găsirea unor soluții general valabile pentru întreaga comunitate Gârcini sunt legate de starea drumurilor, ordinea și liniștea publică, apa și canalizarea, lipsa lemnelor si procesul greu de procurare a acestora pentru sezonul de iarna. Fiind perioada când Primăria Săcele primește cereri pentru acordarea de lemn de foc pentru anul 2023, am continuat distribuirea cererilor către cei interesați sprijinându-i în același timp în completarea acestora, precum si cu informatii privind depunerea la registratura primăriei și obținerea numărlui de înregistrare.

Datorită perioadei de iarnă, cu cantități mari de zăpadă, problema dezbatută cel mai des e legată de starea drumurilor, care în unele locuri devin impracticabile. Reprezentanții primăriei au fost informați despre sesizarea cetățenilor referitoare la această problemă, solicitându-le acestora sprijin și ajutor în ameliorarea acesteia. Datorită faptului că vremea nu permite intervenții de întreținere și reparații din partea Primăriei, starea drumurilor continua să fie motiv și subiect de nemulțumire și revoltă în rândul cetățenilor din comunitatea Gârcini.

S-au organizat și desfășurat activități de tipul „MICUL CETĂȚEAN” , activități ce au avut ca temă : – Formarea de priceperi și deprinderi și „IARNA IN SAT” . Copii au fost antrenați în activități educative, în care să se poată exprima atât vizual prin colorarea fiselor fie prin discutii directe, aceasta activitate avand rolul si scopul de a forma priceperi, deprinderi si informatii legate de anotimpul de iarna si perceptia copiilor despre acest Iarna in comunitatea lor (temperaturi scazute, caciulite si manusi, fum pe hornul casei, saniuș, bulgareală, fiind o perioada plina de magie, o perioadă minunată, cu momente unice și pline de farmec)

Oana Marica
7 Martie 2022
76.Activitate în comunitate în luna ianuarie

Discuțiile cu cetățenii din comunitate au continuat având ca temă principală lipsa lemnelor de foc și procesul greu de procurare a acestora pentru sezonul de iarna. Fiind perioada când Primaria Săcele primește cereri pentru acordarea lemnelor de foc pentru anul 2023, au fost distribuite celor interesați cereri sprijinindu-i în același timp în completarea acestora, dându-le și informatii privind depunerea la registratura primăriei și obținerea numărului de înregistrare.

În urma sesizărilor venite din partea locuitorilor din zona centrală și a celor care locuiesc în blocul de locuințe, cu privire la înfundarea canalizării și refularea acesteia pe străzile din vecinătate, am sesizat serviciul de specialitate din cadrul primăriei, aceștia intervenind prompt cu o vidanja în rezolvarea acestei probleme, prin efectuarea mai multor curse. Aceasta interveniție a fost făcută în condițiile în care blocul de locuințe nu are o relație contractuală cu serviciul de salubritate.

Salubrizarea zonei dar și lipsa apei și a canalizării sunt subiecte și probleme permanente. Există o indiferență ce ține de salubritatea zonei (Zona Subobrej, platforma din str. Garcinului si in pepiniera), cu toate că autoritatea locală face eforturi să mențină zona curată,lucru ignorat de cetățenii cartierului. Gunoiul este aruncat la întâmplare în vecinătatea ghenelor de gunoi, care sunt goale dar și pe străzi. Totodată albia pârâului Gârcini este sufocată de gunoaie în condițiile în care aceasta a fost curățată în toamna anului 2022.

Există o stare de apatie și indiferență, în parte generată ți de întârzierea (din motive obiective) a demarării lucrărilor din SDL prin POR, existând un puternic sentiment de neîncredere în demararea acestor lucrări și a faptului că aceste lucrări nu se vor mai face.

Activitățile sub egida „MICUL CETATEAN” au continuat având ca și temă -ziua dedicată poetului Mihai Eminescu - „SOMNOROASE PĂSĂRELE” și „MICA UNIRE – 24.01.1859”. La activitate au participat 38 de copii de la Școala gimnazială nr.5 Gârcini.

În cadrul temei secundare „Nediscriminare” s-a desfășurat activitatea având ca temă „Școala durabilă - Voluntariatul ” ,activitate la care au participat tineri și cadre didactice angrenate în proiectul Orașe Rezilente

Oana Marica
10 Februarie 2022
75.Activitate în comunitate în luna decembrie

Și în această lună pe lângă deplasările realizate în comunitate și discuțiile cu membrii acesteia ,au avut loc activității de tipul „Micul Cetățean” – Formarea de priceperi și deprinderi având ca temă „1 Decembrie” și „Omul de Zăpadă”. Cei 31 de copii au fost antrenați în aceste activități educative învățând să se exprime atât vizual prin colorarea fișelor cât și verbal , ei fiind antrenați în discuții directe și schimb de informații despre ziua națională a României dar și despre semnificația omului de zăpadă.

Evenimentul caritabil din cadrul campaniei dedicate temei secundare „Nediscriminare” - FUNCAMA CHARITY EVENT „BUCURII PENTRU COPII” s-a desfășurat la sala Gym Puls din Brașov și în acest an reunind pe unii din cei mai talentați instructori de Zumba(r) din România și Republica Dominicană. Aceștia au adus un zâmbet și pe fețele copiilor de la Școala Gimnazială nr.5 din Gârcini invitati la eveniment de instructorul de Zumba Oana Marica . Copiii din trupa de dans Romano Step, coordonați de doamna profesoară Anca Mezei și participanți la ediția cu numărul 8 a acestui eveniment caritabil,s-au bucurat și în acest an de succes.

Oana Marica
7 Ianuarie 2022
74.Activitate în comunitate în luna noiembrie

În luna noiembrie 2022 am continuat seria deplasărilor în cartierul Gârcini pentru a discuta aspectele pe care cetățenii din cartierul Gârcini le resimt în comunitate și găsirea unor soluții la aceste probleme.

Cu ocazia fiecărei vizite în comunitate cetatenilor le-a fost prezentat stadiul implementării SDL, iar de fiecare dată le-a fost cerut suportul și implicarea în procesul decizional și de actiune privind dezvoltarea comunității. NU există o coeziune și un consens din partea cetățenilor în ceea ce înseamnă lucrul în comun și rezolvarea unor probleme prin forțe proprii. Mereu părerile sunt împărțite, nu există un sentiment de apartenență la comunitate, mereu se așteaptă rezolvarea problemelor doar din partea autorităților. Exista o stare indiferență, în parte generată și de întârzierea (din motive obiective) a demarării lucrărilor din SDL prin POR, existând un puternic sentiment de neîncredere în demararea acestor lucrări și a faptului că aceste lucrări nu se vor mai face.

Activitățile de tipul „MICUL CETĂȚEAN” au continuat cu Tema „Animalele și toamna”. Cei 20 de copii de la Școala Gimnazială nr 5 au fost antrenați în activități educative, în care să se poată exprima atât vizual prin colorarea fișelor fie prin discuții directe, această activitate având rolul și scopul de a forma priceperi, deprinderi și informații legate despre anotimpuri și influența acestora asupra animalelor.

În data de 17.11.2022, împreună cu membrii asociației Declic – ONG național cu activitate intensă în sfera civică, am participat la un seminar alaturi de 27 de persoane din comunitati marginalizate si participante la proiectul „Orașe reziliente“: Târgu Cărbunești, Lupeni, Uricani, Moreni, Săcele (Garcini),Turnu Măgurele, Slobozia, Oltenița, Țăndărei, Moinești, Călărași, Câmpina și Urlați. Impreuna cu reprezentantii Declic am discutat si impartasit experiente legate de importanta implicarii tinerilor in viata comunitatilor si implicit in luarea deciziilor publice. Am discutat aspecte teoretice cat si practice bazate pe un studiu de caz. Participantii au dovedit multa deschidere si intelegere a aprofundat si inteles foarte bine acest rol si mecanismele ce le sunt la indemana pentru a putea produce schimbare prin forte proprii.

In cadrul temei secundare „Nediscriminare” au avut loc doua activitati avand ca tema „Orase reziliente - Scoala durabila - Voluntariatul ” – 09.11.2022 si tema „Sinergie prin arta” – 29.11.2022. Activitatea de lucru din 09.11.2022 a fost organizata la Scoala generala nr.5 Garcini, cu participarea a 5 persoane, scopul acesteia fiind antrenarea tinerilor participanti la proiectul Orase Rezilente in rezolvarea problemelor comunitatii prin forte proprii.

Activitatea din 29.11.2022 a fost organizata printr-un parteneriat intre Școala de Arte și Meserii "Tiberiu Brediceanu" Brașov, Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini și Școala Gimanzială nr.5- Săcele in cadrul unui proiect educațional multicultural "Sinergie prin Artă". Prin intermediul acestei activitati colaborarea dintre cele 3 entitati si-au propus sa aduca mai aproape de copii talentați, curioși și implicați din comunitati diferite, creeand astfel posibilitatea sa aduca zâmbete și bucurie micilor actori dornici sa descopere lucruri noi, sa se descopere pe sine prin teatru

Oana Marica
8 Decembrie 2022
73.Activitate în comunitate în luna octombrie

În luna octombrie 2022 a continuat seria deplasărilor în cartierul Gârcini pentru a discuta aspectele pe care cetățenii din cartierul Gârcini le resimt în comunitate și găsirea unor soluții la aceste probleme.

Ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor în luna septembrie, a identificării lipsei iluminatului public,într- o zonă a străzii Gârcinului și a faptului că stâlpii nu sunt prevăzuți cu corpuri de iluminat, am facut demersurile necesare către instituțiile abilitate în vederea rezolvării. Astfel în luna octombrie societatea de distribuiție Electrică împreună cu Primăria mun. Săcele au instalat pe toți stâlpii montați corpurile de iluminat lipsa și le-au racordat la rețeaua electrică, creând astfel un model de comunicare și colaborare în rezolvarea punctuală a unei probleme care afectează comunitatea, lucru recunoscut și de către cetățenii afectați de aceasta problemă.

În ceea ce privește starea unor drumuri din comunitate (str.Lămâiței) la solicitarea reprezentanților GAL Gârcini, Primăria Săcele a disolcat un utilaj care să ajute la nivelarea acestuia și astuparea gropilor. Chiar și in aceste condiții starea drumurilor din comunitate rămâne o problemă care afectează locuitorii comunității, aceasta problema fiind scoasă în evidență la fiecare discuție cu cetățenii.

Persistă problema legată de ordinea și liniștea publică. Exista grupuri de cetățeni care, ignorând regulile de bun simț dar și pe cele legale, pun muzica în curtea lor la maximum pe tot parcursul zilei cât și noaptea.

În ceea ce privește problema apei si a canalizarii cetatenii au fost informati despre demersurile foarte inaintate in ceea ce priveste semnarea contractului inclus in strategia de dezvoltare a comunitatii Garcini precum si demersurile facute de Primaria Sacele la Compania Apa Brasov in calitate de beneficiar al finantarii proiectului judetean finantat prin POIM - in vederea accelerarii procesului de achizitie si inceperea lucrarilor de introducere apa si canalizare pe strazile apartinatoare comunitatii. Aceasta problema a lipsei retelelor de apa si canalizare este scoasa in evidenta in mod acut la nivelul tuturor cetatenilor din comunitate.

Pe langa activitatile de tipul Micul Cetatean , facilitatorul local si managerul GAL au participat in cadrul temei secundare „Nediscriminare” la intalnirea având ca tema „Orase reziliente” .Activitatea s-a desfasurat sub forma unei mese rotunde cu participarea copiilor participanti la proiectul Orase Reziente, adulti din comunitate, invitati din partea colectivului de la scoala gimnaziala nr. 5 Garcini a avut ca scop analiza si discutii privind aspecte ce tin de cum tinerii percep comunitatea in viitor din punct de vedere al rezilientei, acestia scotand in evidenta dorinta de a participa la dezvoltarea comuntatii prin forte proprii.

A fost facută și o scurtă prezentare a stadiului de implementare a SDL precum si interventii legate de importanta colaborării, comunicării și implicării tuturor actorilor locali in rezolvarea problemelor comunitatii Garcini. A fost scos in evidenta rolul pe care copiii il au asupra modului cum acestia pot influenta viata comunitatii precum si nevoia multiplicării att in comunitate cât și în școlile unde aceștia învață, a cunostintelor dobandite în cadrul activității Orașe reziliente.

Oana Marica
7 Noiembrie 2022
72.Activitate în comunitate în luna septembrie

Deplasările în comunitate pentru a discuta aspectele pe care cetățenii din cartierul Gârcini le resimt și găsirea unor soluții au continuat și în luna septembrie. În acestă perioadă aceștia au ridicat mai multe probleme fiind nemulțumiți de faptul că infrastructura stradală din interiorul cartierului Gârcini este precară și lasă de dorit. Este scos în evidență faptul că după ploile din această perioadă drumurile devin impracticabile iar apa se scurge în curțile cetățenilor iar odată cu începerea școlilor accesul copiilor la școală se va face foarte dificil, în condiții de noroi și mizerie.

Persista aceeasi problema legata de ordinea si linistea publica. Exista grupuri de cetateni care, ignorând regulile de bun simt dar si pe cele legale, pun muzica in curtea lor la maxim pe tot parcursul zilei cat si noaptea.

Un alt aspect negativ o prezinta problemele sociale cu care se confrunta populatia Garcinului, lipsa lemnelor si procesul greu de procurare a acestora pentru sezonul de iarna, lipsa retelelor de apa/canal.

In cadrul vizitelor si discutiilor cu cetatenii salubrizarea zonei este un subiect si o problema permanenta, am continuat discutiile legate de problemele intampinate pe acest subiect precum si aspecte legate de sistemul de colectare a gunoiului menajer. Cu ocazia fiecarei vizite in comunitate am prezentat cetatenilor stadiul implementarii SDL, de fiecare data le cer acestora suportul si implicarea in procesul decizional si de actiune privind dezvoltarea comunitatii. NU exista o coeziune si un consens din partea cetatenilor in ceea ce inseamna lucrul in comun si rezolvarea unor probleme prin forte proprii. Mereu parerile sunt impartite, nu exista un sentiment de apartenenta la comunitate, mereu se asteapta rezolvarea problemelor doar din partea autoritatilor. Exista o stare de apatie si indiferenta, in parte generata si de intarzierea (din motive obiective) a demararii lucrarilor din SDL prin POR, existand un puternic sentiment de neîncredere in demararea acestor lucrari si a faptului ca aceste lucrari nu se vor mai face.

Activitatea „MICUL CETATEAN” – Formarea de priceperi si deprinderi având ca tema „ SCOALA PRIN OCHI DE COPIL”. a fost organizată si s-a desfasurat cu - Clasa pregatitoare B, Grupa mare A si Clasa 1B de la Scoala gimnaziala nr.5 Garcini cu participarea a 49 de copii. Acestia au fost antrenati in activitati educative, oferindu-le o fisa personalizata (baieti si fete) in care sa se poata exprima atat vizual prin colorarea fiselor fie prin discutii directe, aceasta activitate avand rolul si scopul de a forma priceperi, deprinderi si informatii legate cum percep scoala prin proprii ochi.

Oana Marica
5 Octombrie 2022
71.Activitate în comunitate în luna august

Activitatea lunii August s-a axat pe deplasări în comunitate – discuții cu cetățenii dar și pe Convorbiri telefonice cu membrii comunității Gârcini și Postări online pe pagina de socializare – grupul public.

Temele principale pe marginea cărora s-au purtat discuții au fost:realizarea și plata contractelor de salubritate, starea precară a drumurilor, ordinea și liniștea publică, stadiul implementării SDL și multe alte

Oana Marica
10 Septembrie 2022
70.Activitate în comunitate în luna iulie

Seria deplasărilor în cartierul Gârcini a continuat și în luna iulie 2022. S-au discutat aspecte pe care cetățenii din cartierul Gârcini le resimt precum salubritatea cartierului, lipsa canalizării în cartier sau a unor canale colectoare, lipsa rețelelor de alimentare cu apa potabilă dar și problema legată de liniștea și ordinea publică, problema care începe să devină din ce în ce mai stringentă. Sunt numeroase grupurile de cetățeni care, ignorând regulile de bun simț dar și pe cele legale, pun muzică în curtea lor la maxim pe tot parcursul zilei dar și noaptea.

Cetățenii afectați de această problemă au fost în continuare îndemnați să apeleze la instituțiile abilitate în rezolvarea acestor probleme, atât în scris cât și telefonic. S-a constatat că există o reticiență în a apela la aceste instituții datorită faptului că nu există încredere în acestea și nici în rezolvarea problemei.

În ceea ce privește accesarea unor fonduri pe componență Start up Nation, după lungi discuții cu consultantul, persoanele interesate au renunțat la această inițiativă invocând aspecte procedurale și de implementare foarte anevoioase și greoaie. S-a hotărât să rămână deschisă colaborarea cu consultantul pentru viitoare inițiative, cu condiții de finanțare mai relaxante.

Au continuat acțiunile realizate în cadrul temei secundare – Nediscriminare, având ca temă Orașe reziliente și Voluntariatul.

A fost organizat și un mic eveniment de joc și distracție prin mișcare pentru copii ce au participat și la alte activități. Colega noastră, Oana Marica organizând tot felul de jocuri și trasee care să le antreneze atenția și concentrarea. Acest eveniment a fost foarte bine receptat de copiii din comunitate. La sfârșitul acțiunii fiecare copil a primit câte o diplomă de participare.

O parte dintre copii din comunitate au participat și la masa rotundă din cadrul proiectului Orașe Reziliente, proiect gestionat de doamna profesoară Anca Mezei, profesor la Școala Gimnazială nr 5. Alături de copiii și reprezentanții GAL au fost invitați la activitate și adulți din comunitate. Copii au prezentat prin numeroase desene cum percep comunitatea în viitor din punct de vedere al rezilienței. A fost un eveniment care a scos în evidență dorința copiilor de a participa la dezvoltarea comuntății prin forțe proprii.

În data de 27.07.2022 a fost organizat un focus-group cu cetățenii din Gârciniul mic (străzile Gârcinului, Rodnei, Cernei). La întâlnire au participat din partea GAL Gârcini managerul și cei 2 facilitatori. Le-au fost prezentate aspecte de țin de activitatea GAL și de stadiul implementării Strategiei de dezvoltare a comunității, precum și intențiile viitoare de investiții din zonă. Totodată cetățenii au avut posibilitatea să își exprime nemulțumirile ce țin de zonă, printre acestea amintim: salubritatea zonei, probleme ce țin de lipsa rețelelor de apă și canal, starea drumurilor și problematica lemnelor de foc. Reprezentanții GAL au putut să dea unele răspunsuri vis a vis de problemele ridicate, iar pentru cele la care nu s-a putut da răspuns aceștia vor primi un răspuns telefonic.

Oana Marica
4 August 2022
69.Activitate în comunitate în luna iunie

Discuțiile cu cetățenii din timpul numeroaselor vizite în comunitate s-au axat și pe o problemă care persistă , problema legată de ordinea și liniștea publică în comunitate . Deoarece există grupuri de cetățeni care ignoră regulile de bun simț dar și pe cele legale, pun muzică în curtea lor pe tot parcursul zilei dar și noaptea, am îndemnat cetățenii afectați de această problemă să apeleze la instituțiile abilitate în rezolvarea acestora, atât în scris cât și telefonic.

A continuat seria discuțiilor privind accesarea unor fonduri pe componenta Start up Nation, în vederea deschiderii unor afaceri care să contribuie la creșterea calității vieții în comunitatea Gârcini. Intrucât a fost identificată oportunitatea de finanțare prin PNRR pentru reabilitarea energetică a clădirilor rezidențiale în comunități dezavantajate, Primăria Săcele și-a exprimat intenția de a aplica pe această oportunitate pentru blocul de locuințe din cartierul Gârcini. În acest sens au fost organizate în data de 01 și 06 iunie 2022 în cartierul Gârcini două întâlniri, dintre care una de informare, cu proprietarii acestui bloc, împreună cu reprezentantul primăriei, managerul GAL și facilitatorul 2, pentru a le împărtăși această oportunitate și pentru a-și exprima acordul de a aplica pentru finanțare fiindu-le explicat și care este stadiul proiectelor GAL.

La Liceul Teoretic Victor Jinga Săcele, au continuat întâlnirile în cadrul temei secundare „Nediscriminare”, organizate de ADDJB sau în colaborare, alături de persoane resursă din comunitate.

Nici ziua de 1 Iunie nu a rămas nemarcată. S-au organizat și desfășurat activități precum : „Formarea de priceperi și deprinderi” , „ 1 IUNIE – ziua internațională a copilului” .

Oana Marica
12 Iulie 2022
68.Activitate în comunitate în luna mai

Pe lângă numeroasele probleme discutate în timpul deplasărilor în comunitate am identificat cu bucurie la nivelul de comunității cetățeni interesați în accesarea unor fonduri pe componenta Start up Nation, în vederea deschiderii unor afaceri care să contribuie la creșterea calității în comunitatea Gârcini. Le-am prezentat de fiecare dată oportunitățile oferite de această componentă precum și condiții de aplicare în vederea accesării fondurilor. Am discutat și le-am prezentat informații legate de forma de organizare pe care trebuie să o îndeplinească o intreprindere nou constituită. Am luat legătura cu un consultant avizat și cu experiență în realizarea unor planuri de afaceri și lucru cu comunități dezavantajate urmând să stabilim o întlnire directă cu beneficiarii pentru a le prezenta condițiile și modul de lucru.

A continuat seria de întâlniri dedicate Micului Cetățean prin activități de formare de priceperi și deprinderi având ca temă „ Copaci de primavară” și „Lumea insectelor” dar și activități în cadrul campaniei secundare-Nediscriminare. Schimbul de experiență între elevii de la Școala Gimnazială nr.5 Gârcini și Liceul Teoretic George Moroianu Săcele le-a dat posibilitatea să se cunoască și să-și împărtășească experiențele din comunitățile unde aceștia trăiesc.

Oana Marica
8 Iunie 2022
67.Activitate în comunitate în luna aprilie

Ca urmare a finalizării STUDIULUI PRIVIND EVALUAREA INTERMEDIARĂ A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNITĂȚII GÂRCINI, miercuri, 13 aprilie 2022, în incinta Școlii Gimnaziale nr.5 Gârcini am organizat o întâlnire între reprezentanții Asociației GAL Gârcini și cetățenii din comunitatea Gârcini. Scopul acestei întâlniri a fost de a disemina rezultatele studiului, în acest sens cetățenii comunității Gârcini având posibilitatea de a se informa corect asupra stadiului implementării strategiei de dezvoltare a comunității Gârcini precum și acțiunile viitoare. Totodată s-au discutat și alte probleme comunitare. Le-au fost înmânate celor prezenți câte un exemplar din acest studiu în vederea desemnării în comunitate a acestuia, permițând cetățenilor să conștientizeze progresele realizate în cadrul GAL.

AGA Gal Gârcini a fost organizată în data de 20.04.2022, data la care nu s-a întrunit cvorumul fiind satibilită data de 27.04.2022 pentru următoarea întâlnire. Premergător desfășurării Adunării Generale membrilor persoane fizice le-a fost înmanat convocatorul cu ordinea de zi. S-au purtat numeroase discuții, atât telefonice cât și „face tot face”, cu membrii GAL asupra importanței participării la această întâlnire.

Celor prezenți pe lângă situația financiară le-a fost prezentat și stadiul actual al implementării strategiei de dezvoltare a zonei, situația fișelor de proiect aprobate precum și situația proiectelor aflate în implementare. Intrucât membrii GAL Gârcini persoane fizice sunt persoane cu vizibilitate în comunitate, aceștia au fost rugați să transmită în comunitate informațiile corecte primite în cadrul adunării generale. Totodată au fost discutate și aspecte edilitare, sociale și economice din comunitatea Gârcini, precum și soluții. Experții GAL (facilitatorii comunitari) prezenți la întâlnire au punctat din nou importanța implicării comunității în rezolvarea problemelor comunității precum și sprijin în diseminarea corectă a informațiilor ce țin de activitatea GAL. Au solicitat sprijinul membrilor GAL în demersul lor de a dezvolta relația cu comunitatea și comunicarea cu membrii acesteia, pentru că există la nivelul comunității o stare de nepăsare și indiferență legată de plus valoarea pe care o aduce GAL Gârcini în comunitate, precum și de interesul scăzut de a conștientiza și a participa la activitățile din cadrul GAL-ului.

Pe parcursul acestei luni s-a continuat seria înâlnirilor dedicate atât temei secundare „Nediscriminare” cu tema „Voluntariatul” având ca participanți elevii clasei a 8-a de la Liceul Tehnologic” Victor Jinga” Săcele precum și „MICUL CETĂȚEAN”– tema fiind „ Să vină Iepurașul” desfășurată de Clasa pregătitoare B de la Școala Gimnazială nr.5 Gârcini. Deplasările în teren și comunicările telefonice au continuat și pe parcursul acestei luni.

Oana Marica
10 Mai 2022
66.Activitate în comunitate în luna martie

Și în luna martie s-a continuat seria întâlnirilor dedicate temei secundare „Nediscriminare”, cu elevii clasei a 8-a de la Liceul Tehnologic” Victor Jinga” Săcele. Această întâlnire a fost facilitată de doamna învățător Anca Mezei de la Școala Generală nr.5 Gârcini. Datorită interesului pentru antrenarea tinerilor din comunitate în activități de Voluntariat, am participat la invitația acestora la o întâlnire unde au fost discutate și aspecte ce țin de subiectul „Orașe reziliente”. Copiilor le-au fost prezentate aspecte ce țin de acest subiect, importanța implicării tinerilor în viața comunității, fiind antrenați în discuții libere pentru a le da posibilitatea să împărtășească din experiențele pe care le au.

Din seria „MICUL CETĂȚEAN” temele abordate au fost : „Mărtișor pentru mama”, „Ziua internațională a femeii” și „Flori pentru mama” –Au fost organizate și desfășurate trei activități la Gradiniță-Grupa mijlocie A și Clasaele pregătitoare B, C si D), cu participarea a 52 copii de la Școala Gimnazială nr.5 Gârcini. Aceștia au fost antrenați în activități educative, oferindu-le o fișă în care să se poată exprima atât vizual prin colorarea fișelor fie prin discuții directe, asupra importanței zilelor de 1 și 8 martie. Le-au fost puse la dispoziție rechizitele necesare desfășurării activităților.

Vizitele în comunitate sunt foarte dese iar în urma discuțiiilor cu cetățenii constatăm lipsa lor de încredere în autorități dar și faptul că salubrizarea zonei este un subiect și o problemă permanentă.

Oana Marica
14 Aprilie 2022
65.Activitate în comunitate în luna februarie

Au avut loc deplasări în comunitate soldate cu discuții cu membri GAL persoane fizice. Premergător desfășurării Adunării Generale din data de 04.02.2022, am purtat numeroase discuții, atât telefonice cât și față în față, cu membrii GAL asupra importanței participării la această întâlnire, întrucât sunt discutate o serie de aspecte ce țin de activitatea din GAL precum și o prezentare generală a situației fișelor de proiect. Intrucât membrii GAL Gârcini persoane fizice sunt persoane cu vizibilitate in comunitate, acestia au fost rugati sa transmita in comunitate informatiile corecte din cadrul adunarii generale. Totodata in cadrul AGA la punctul diverse au fost discutate aspecte edililtare, sociale si economice din comunitatea Garcini, precum si solutii. Expertii GAL (facilitatorii locali) prezenti la intalnire au punctat din nou importanta implicarii comunitatii in rezolvarea problemelor comunitatii precum si sprijin in diseminarea corecta a informatiilor ce tin de activitatea GAL. Au solicitat sprijinul membrilor GAL de ai sprijinii in demersul lor de a dezvolta relatia cu comunitatea si comunicarea cu membri acesteia, pentru ca exista la nivelul comunitatii o stare de nepasare si indiferenta legata de plus valoarea pe care o aduce GAL Garcini in comunitate, precum si de interesul scazut de a constientiza si a participa la activitatile din cadrul GAL-ului.

In urma discutiilor avute a rezultat : Exista aceeasi stare de incordare si nemultumire legate de aspectele si problemele pe care cetatenii le resimt in comunitate. In continuare este scoasa in evidenta indiferenta si nepasarea cetatenilor cu privire la abordarile si implicarea comuna a acestora in rezolvarea si solutionarea cu forte proprii a unor probleme comunitare (salubritatea cartierului)

Un alt aspect negativ o prezinta problemele sociale cu care acestia se confrunta, lipsa retelelor de apa/canal, starea precara a strazilor din cartierul Garcini, ordinea si linistea publica

NU exista o coeziune si un consens din partea cetatenilor in ceea ce inseamna lucrul in comun si rezolvarea unor probleme prin forte proprii. Mereu parerile sunt impartite, nu exista un sentiment de apartenenta la comunitate, mereu se asteapta rezolvarea problemelor doar din partea autoritatilor

In data de 11.02.2022 a fost organizată o noua intalnire din seria intalnirilor dedicate temei secundare „Nediscriminare”, cu elevii clasei a 8-a de la Scoala generala nr.5 Garcini. Copiilor le-au fost prezentate aspecte ce tin de acest subiect, fiind antrenati in discutii libere pentru a le da posibilitatea sa se exprime influentei schimbarilor climatice in viata cotidiana.. Totodata le-au fost prezentate si aspecte ce tin de activitatea GAL Garcini, importanta implicarii tinerilor in viata comunitatii. Acest tip de intalnire a fost bine receptat de catre tineri.

Ca urmare a desfasurarii in comunitate a unei intalniri in cadrul proiectului national „Orase reziliente” facilitatorul s-a intalnit cu expertii implicati in proiect pentru a cunoaste din partea lor relationarea cu participantii la intalnire, gradul de intelegere si implicarea acestora in identificarea diferitelor cauze, constrangeri, solutii legate de influenta schimbarilor climatic

Oana Marica
10 Martie 2022
64.Activitate în comunitate în luna ianuarie

Luna ianuarie 2022 a debutat cu deplasări în cartierul Gârcini pentru a discuta aspectele pe care cetățenii din cartierul Gârcini le resimt în comunitate, și găsirea unor soluții la aceste probleme. Intrucât suntem în perioada de pandemie COVID 19, facilitatorul a abordat și problema legată de beneficiile vaccinurilor anti COVID 19 constatând, ca și la discuțiile precedente, că există o reticență totală legată de acest aspect, cetățenii din Gârcini refuzând categoric vaccinarea, în condițiile în care gradul de infectare în comunitate este unul foarte mare.

Există o stare de încordare și nemulțumire legată de aspectele și problemele pe care cetățenii le resimt în comunitate. Cu atât mai mult este scoasă în evidență indiferența și nepăsarea cetățenilor cu privire la abordările și implicarea comună a acestora în rezolvarea și soluționarea cu forțe proprii a unor probleme comunitare (salubritatea cartierului). Intrucât salubrizarea zonei este o problemă permanentă, au fost continuate discuțiile legate de problemele întâmpinate pe acest subiect precum și aspecte legate de sistemul de colectare a gunoiului menajer. Există o indiferență ce ține de salubritatea zonei, cu toate că autoritatea locală face eforturi să mențină zona curată acest lucru este ignorat de cetățenii cartierului. Perimetrul containerelor de gunoi este în permanență sufocat de gunoi menajer și de grajd, iar containerele sunt goale, tocmai datorită lipsei de educație civică și a dezinteresului pentru aceasta problemă. Din discuțiile cu reprezentanții furnizorului de colectare gunoi menajer, există la nivelul comunității întarzieri la plata facturilor pentru acest serviciu, motiv pentru care au întârziat distribuirea gratuită a pubelelor asumate prin contract. Vor începe distribuirea acestora în luna februarie 2022 doar pentru cetățenii care și-au achitat facturile la zi.

Un alt aspect negativ o prezintă problemele sociale cu care membrii comunității se confruntă, lipsa rețelelor de apă/canal, starea precară a străzilor din cartierul Gârcini, ordinea și liniștea publică. Un alt aspect scos în evidență este legat de necesitatea cetățenilor din Gârcini de a beneficia de lemne pentru încălzirea de iarnă. I-am îndrumat și sprijinit să depună la registratura primăriei o cerere prin care solicită aceste lemne. NU există o coeziune și un consens din partea cetățenilor în ceea ce înseamna lucrul în comun și rezolvarea unor probleme prin forțe proprii. Mereu părerile sunt împărțite, nu există un sentiment de apartenență la comunitate, mereu se așteaptă rezolvarea problemelor doar din partea autorităților.

Ca de fiecare dată ei au fost îndemnați să apeleze în scris la cutiile cetățeanului. Facilitatorul i-a asigurat de suport său în redactarea acestor sesizări. Fiind perioada premergătoare organizării Adunării generale a GAL Gârcini, programată pentru data de 04.02.2022, a fost înmânat personal membrilor persoane fizice convocatorul cu ordinea de zi, cu rugamintea de a da curs invitației și a participa la AGA.

Oana Marica
14 Februarie 2022
63.Activitate în comunitate în luna decembrie

Luna decembrie a fost o lună complexă cu multe activități, respectiv deplasări în tema secundară „Nediscriminare” – având ca temă„TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN”. Elevilor din clasa a 8-a de la Scoala Gimnazială nr.5 Gârcini le-au fost prezentate aspecte ce țin de acest subiect, fiind antrenați în discutii libere pentru a le da posibilitatea să se exprime asupra tradițiilor și obiceiurilor care există în comunitate. Tototdată le-a fost explicată comunitate , discuții cu membrii GAL persoane fizice, verificarea conținutului cutiilor cetățeanului, convorbiri telefonice cu membrii comunității Gârcini, realizarea de postări online cu diverse teme de interes pentru comunitate. Au avut loc de asemenea și întâlniri privind monitorizarea implementarii proiectelor Start Anteprenor Gârcini și Dezvoltarea unui pachet integrat pentru copiii și tinerii din SDL Gârcini. Cei doi facilitatori au stat de vorbă cu membrii grupului țintă pentru a identifica eventualele obstacole și a găsii soluții, constatând că există interes din partea membrilor grupului țintă doar că gradul de înțelegere este unul redus, lectorii confruntându-se cu o serie provocări în acest sens.

Activitățile lunii decembrie au continuat cu organizarea și desfășurarea unor întâlniri pe importanța păstrării și perpetuării acestor obicieuri și tradiții ,fiind elemente de coeziune și dezvoltare. Activitățile de tipul „MICUL CETĂȚEAN” s-au adresat copiilor din clasa pregătitoare de la Școala gimnazială nr.5 Gârcini și au avut următoarele teme : „Cizma lui Moș Nicolae” - 03.12.2021, „Omul de zăpadă”- 17.12.2021 și „Sania cu daruri”- 21.12.2021

Tradiția a continuat și în acest an, copiii din trupa de dans Romano Step de la Școala Gimnazială nr.5 Gârcini, coordonați de doamna profesoară Anca Mezei participând în data de 12.12.2021 la evenimentul caritabil din cadrul campaniei dedicate temei secundare „nediscriminare” - FUNCAMA CHARITY EVENT „BUCURII PENTRU COPII”. Evenimentul este organizat de Luana Lazăr, susținut de Fundația Funcama și sprijinit de GAL Gârcini prin Oana Marica.

Oana Marica
10 Ianuarie 2021
62. Eveniment Caritabil sprijin de GAL GARCINI

Al patrulea an în care GAL Gârcini se alătură evenimentului caritabil Bucurii pentru Copii, eveniment care are ca scop strângerea de fonduri pentru copiii din trupa de dans Romano Step, formată din elevi ai Școlii Gimnaziale nr.5 din Gârcini, coordonați de doamna profesoară Anca Mezei. 🎅🏻

✅Vă invităm la mișcare alături de unii dintre cei mai talentați instructori de Zumba(r) din România și Republica Dominicană, pentru a aduce un zâmbet pe fețele acestor copii dar și câte un mic cadou de sărbători. Astfel, orice ajutor (rechizite, jucării, dulciuri, haine) este binevenit

📍LOCAȚIE: Lux Divina - Centru de Evenimente, Str.13 Decembrie

📍DONAȚIE sub formă de bilet: 50 de lei

📍Eveniment susținut de: FUNDAȚIA FUNCAMA si GAL GARCINI

Oana Marica
6 Decembrie 2021
61.Activitate în comunitate în luna octombrie și noiembrie

În lunile octombrie și noiembrie 2021 facilitatorul comunitar s-a deplasat în cartierul Garcini pentru a discuta cu cetățenii din cartierul Gârcini atât aspectele pozitive cât și cele negative pe care le resimt în comunitate și bineințeles găsirea unor soluții la aceste probleme. Intrucât situația creată de pandemie nu a permis organizarea de întâlniri la care să participe mai multe persoane, discuțiile s-au desfașurat individual. Există o stare de încordare și nemulțumire legată de aspectele și problemele pe care cetățenii le resimt în comunitate. Cu atât mai mult este scoasă în evidență indiferența și nepăsarea cetățenilor cu privire la abordările și implicarea comună a acestora în rezolvarea si soluționarea cu forțe proprii a unor probleme comunitare (salubritatea cartierului). Intrucat salubrizarea zonei este o problema ardenta, am continuat discutiile legate de problemele intampinate pe acest subiect precum si aspecte legate de sistemul de colectare a gunoiului menajer. Exista o indiferenta ce tine de salubritatea zonei, cu toate ca autoritatea locala face eforturi sa mentina zona curata acest lucru e ignorat de cetatenii cartierului. Perimetrul containerelor de gunoi este in permanenta sufocat de gunoi menajer si de grajd, iar containerele sunt goale, tocmai datorita lipsei de educatie civica si a dezinteresului pentru aceasta problema. Un alt aspect negativ o prezinta problemele sociale cu care acestia se confrunta, lipsa retelelor de apa/canal, starea precara a starazilor din cartierul Garcini, ordinea si linistea publica. Un alt aspect scos in evidenta e legat de necesitatea cetatenilor din Garcini de a beneficia de lemne pentru incalzirea de iarna. Au fost îndrumați și sprijiniți să depună la registratura primariei o cerere prin care pot solicita aceste lemne.

Pentru a avea o imagine mult mai clară asupra probelmelor din comunitate, toate aceste discuții au fost purtate într-o manieră deschisă, având la bază unele intrebări standard, pe diverse domenii. Le-am explicat și reamintit că o parte din problemele scoase în evidență vor fi soluționate prin implementarea unor proiecte aprobate deja prin GAL.

Intrucât suntem în perioada de pandemie COVID 19, am abordat problematica legată de beneficiile vaccinurilor anti COVID 19. Exista o reticiență totală legat de acest aspect, cetățenii din Gârcini refuzând categoric vaccinarea. Am discutat despre proiectele aflate în implementare în comunitate (2 proiecte POCU) , pașii care urmează a fi parcurși, precum și avantajele pe care le generează cele doua proiecte (Start Anteprenor Garcini si Dezvoltarea unui pachet integrat pentru copiii si tinerii din SDL GARCINI) Totodată au fost îndemnați să apeleze în scris la cutiile cetățeanului. Facilitatorul comunitar a asigurat de suportul GAL în redactarea acestor sesizări. Am verificat conținutul cutiilor cetățeanului. Au fost recuperate scrisori din partea copiilor cu privire la așteptările și dorințele pentru sărbătorile de iarnă.

Oana Marica
26 Noiembrie 2021
60.Activitate în comunitate în luna septembrie

Și pe parcursul lunii septembrie- datorită situației speciale creată de pandemia COVID -19 activitatea s-a desfăsurat atât în comunitate cât și online- în funcție de situația impusă pe perioada Stării de Alertă

Există o comunicare telefonică continuă cu membrii comunității din Gârcini. Comunicarea este de ambele părti, discuțiile axându-se pe aspecte din comunitate, neîntelegeri legate de proiectele în derulare, condiții de încheiere a contractelor de servicii colectare gunoi menajer, etc.

Deplasările în comunitate au fost marcate de nenumărate întâlniri cu grupuri mici de cetățeni temele dicuțiilor fiind legate, ca de fiecare data, de necesitatea introducerii rețelelor de apa/canal, starea precară a străzilor din cartierul Garcini, ordinea și liniștea publică și alte aspecte ce țin de ordin social. Un alt aspect scos în evidență e legat de necesitatea cetățenilor din Garcini de a beneficia de lemne pentru încălzirea de iarnă. Intrucât salubrizarea zonei este o problemă ardentă, am continuat discuțiile legate de problemele intampinate pe acest subiect precum și aspecte legate de sistemul de colectare a gunoiului menajer. Exista o indiferență ce ține de salubritatea zonei, cu toate ca autoritatea locală face eforturi să mențină zona curată acest lucru e ignorat de cetatenii cartierului

Intrucât suntem în perioada de pandemie COVID 19, am abordat problematica legată de beneficiile vaccinurilor anti COVID 19. Exista o reticiență totală legat de acest aspect, cetățenii din Gârcini refuzând categoric vaccinarea. Am discutat despre proiectele aflate în implementare în comunitate (2 proiecte POCU), pașii care urmază a fi parcurși, precum și avantajele pe care le generează cele două proiecte

Oana Marica
12 Octombrie 2021
59.Activitate în comunitate în luna august

Activitățile au continuat și pe parcursul lunii august fiind abordate în cadrul întâlnirilor următoarele subiecte :

Necesitatea introducerii rețelelor de apa/canal, starea precară a străzilor din cartierul Garcini, ordinea și liniștea publică și alte aspecte ce țin de ordin social.

Au fost reluate discuțiile despre salubritatea zonei, sistemul de colectare a gunoiului menajer, constâtandu-se că există o indiferență din partea multor locuitori fata de acest subiect. Cu toate ca autoritatea locala face eforturi sa mentina zona curata acest lucru e ignorat de cetatenii cartierului. Perimetrul containerelor de gunoi este in permanenta sufocat de gunoi menajer si de grajd, iar containerele sunt goale, tocmai datorita lipsei de educatie civica si a dezinteresului pentru aceasta problema. Totodata cetatenii au fost indemnati sa apeleze in scris la cutiile cetateanului. Pe langa celelalte intalniri a avut loc si o intalnire de informare unde au fost prezentate aspecte legate de stadiul implementarii proiectului GAL , calendarul lansarilor noilor ghiduri precum si faptul ca exista semante si aflate in implementare 2 proiecte prin POCU 2014-2020. In cadrul acestei intalniri, cei prezenti au scos in evidenta necesitatea urgentarii demersurilor pentru lucrarile „hard” finantate prin POR si anume introducere retea apa/canal, locuintele sociale, centrul socio-medical. Participantilor le-a fost explicata atat procedura cat si pasii care trebuiesc urmati pentru demararea acestor lucrari. In cadrul acestei intalniri am urmarit ca clarificam in mod corect aspecte ce tin ce strategia de implemenatre GAL precum si inlaturarea unor zvonuri aparute in comunitate legat de implementarea acesteia.

Oana Marica
14 Septembrie 2021
58.Activitate în comunitate în luna iulie

În această perioadă , în urma unor sesizări telefonice venite din partea cetățenilor din Gârcini, s-au purtat discuții legate de ordinea și liniștea publică. Au fost sesizate aspecte legate de zgomotul provocat de muzica dată tare prin boxe, la ore interzise de lege precum și aspecte ce țin de comportamentul unor persoane din comunitate care amenință și agresează persoane din comunitate. Aceste aspecte au fost sesizate și prin intermediul cutiilor cetățeanului. Au fost recuperate două astfel de sesizări anonime și delegate spre instituțiile abilitate. Au fost continuate discuțiile legate de problemele întâmpinate de salubritatea zonei, sistemul de colectare a gunoiului menajer, starea drumurilor și alte aspecte ce țin de ordin social.

În cadrul întâlnirilor de informare au fost prezentate aspecte generale legate de stadiul implementării Strategiei, calendarul lansărilor noilor ghiduri precum si faptul ca exista semnate și aflate în implementare cele 2 proiecte prin POCU.

Au continuat discuțiile despre proiectele aflate în implementare în comunitate (2 proiecte POCU), pașii care urmază a fi parcurși, precum și avantajele pe care le generează cele două proiecte

În vederea promovării proiectului Start Anteprenor în Gârcini, finantat prin POCU 2014-2020, au fost organizate întâlniri cu potențiale persoane care doresc implicarea în acest proiect . Celor prezenți li s-au prezentat condițiile de înscriere în proiect, eligibilitatea membrilor grupului țintă. Au fost discutate și posibilitățile de a participa la cursul de consiliere anteprenorială și depunerea unui plan de afaceri, pentru participarea la concursul privind accesarea fondurilor puse la dispozitie de proiect pentru dezvoltarea unei afaceri.

Oana Marica
9 August 2021
57.Activitate în comunitate în luna iunie

Luna iunie a debutat cu activitati specifice, în vederea promovării proiectului START Anteprenor în Gârcini, proiect finanțat prin POCU 2014-2020. Au fost organizate intalniri cu potențiale persoane care doresc implicarea în acest proiect explicându-le care sunt posibilitatile de a participa la cursurile ce urmeaza a fi organizate , ce inseamna consiliere anteprenoriala si depunerea unui plan de afaceri, participarea la concursul privind accesarea fondurilor puse la dispozitie de proiect pentru dezvoltarea unei afaceri. Totodata celor prezenti li s-au prezentat condițiile de înscriere în proiect și eligibilitatea membrilor grupului țintă.

În cadrul întâlnirilor de informare au fost prezentate aspecte generale legate de stadiul implementării Strategiei, calendarul lansărilor noilor ghiduri precum si faptul ca exista semnate și aflate în implementare cele 2 proiecte prin POCU.

În vederea prevenirii răspândirii virusului Covid 19, a fost organizată în incinta Școlii Gimnaziale nr.5 Gârcini o campanie de vaccinare, având ca și parteneri DSP Brasov, Spitalul Municipal Săcele și Primăria Municipiului Săcele. Pentru a promova aceasta campanie s-au purtat discuții cu cetățenii, au fost împărțiți fluturași cetățenilor din Gârcini dar au fost lipite și afișe în incinta spațiilor comerciale, staîții de autobuz, zone intens circulate din cartierul Gârcini. Această acțiune a fost primită cu reticiența de cetățenii din acest cartier.

Oana Marica
10 Iulie 2021
56.Activitate în comunitate în luna mai

În luna mai, în curtea Școlii Gimnaziale nr.5 Gârcini, corpurile A si B, au fost continuate discuțiile legate de:

-problemele întâmpinate în ceea ce priveste salubritatea zonei, sistemul de colectare a gunoiului menajer, starea drumurilor și alte aspecte ce țin de ordin social

-proiectele aflate in implementare in comunitate (2 proiecte POCU), pașii care urmază a fi parcurși, precum și avantajele pe care le genereaza cele doua proiecte

-cetățenii au fost îndemanați să apeleze în scris la cutiile cetățeanului.

Întrucât starea de pandemie limitează deplasările în comunitate, au fost realizate postări online cu diverse teme de interes pentru comunitate. Împreună cu reprezentanții Primăriei Municipiului Săcele, ai Companiei Apa, și împreună cu managerul GAL Gârcini, ne-am deplasat în comunitate în vederea identificării stării branșamentelor la apă și a stării cișmelelor stradale. S-au constatat deficiențe la sistemul stradal de cișmele, nu toate putând fi utilizate de toti cetățenii - motivul fiind desfințarea acestora, îngrădite sau deteriorate de persoane din comunitate precum și nenumărate branșamente ilegale la apă.

În partea a doua a lunii, Asociația GAL Gârcini în parteneriat cu Asociația GAL Prejmer a organizat, la Școala Gimnazială nr. 5 Săcele, activitatea DIALOGURI DESPRE VIITOR, un eveniment care a făcut parte din campania temei secundare-Nediscriminare. Ne-am dorit ca prin această activitate să dăm posibilitatea tinerilor din cele două comunități să se cunoască, să-și împărtășească experiențele de viață și să identifice problemele cu care se confruntă tinerii din comunitățile de rromi, precum și identificarea unor posibile soluții. Agenda a cuprins activități de intercunoaștere, discuții despre voluntariat și un atelier de democrație participativă. O activitate inedită din cadrul acestei acțiuni a fost organizarea pe terenul de sport din incinta școlii, a unei lecții de zumba .Fiecărui participant i-a fost înmânată o diplomă de participare.

Oana Marica
8 Iunie 2021
55.Activitate în comunitate luna aprilie

În luna aprilie au avut loc discuții legate de salubritatea zonei, sistemul de colectare a gunoiului menajer, starea drumurilor și alte aspecte ce țin de ordin social au continuat și în luna Aprilie ele concretizându-se prin încheierea primelor contracte de salubrizare.

În cadrul întâlnirii de informare au fost prezentate și aspecte legate de stadiul implementării proiectului, calendarul lansărilor noilor ghiduri precum și faptul că există în perioada de precontractare 2 proiecte prin POCU 2014-2020. Totodată celor prezenți le-a fost făcută din nou invitația de a participa și la Adunarea Generală a Asociației GAL Gârcini, ce va fi organizată în data de 26.04.2021, unde vor fi regăsite pe ordinea de zi spre aprobare atât Raportul de activitate al Asociației pentru anul 2020 precum și situațiile financiare aferente anului 2020.

Intrucât starea de pandemie limitează deplasările în comunitate,pe lângă deplasările realizate de facilitatorul comunitar au fost realizate postări online cu diverse teme de interes pentru comunitate

Oana Marica
14 Aprilie 2021
55.Activitate în comunitate luna martie

Luna Martie a debutat prin convocarea membrilor GAL , reprezentanți ai comunității Gârcini, la ședința AGA din data de 10.03.2021, întâlnire în cadrul căreia a fost aprobată modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini actualizată (inclusiv anexele), conform modificărilor aprobate de CCM SDL și transmise prin Notificarea Finală a evaluării solicitării de modificare pentru SDL Gârcini, nr .16392/02.03.2021, elaborată în baza Deciziei Comune emise de către AM POR și AM POCU.

Reprezentanții comunității care au fost prezenți la întâlnire, au solicitat mai multe lămuriri atât despre modificarea SDL,modificare despre care au fost informați începând cu luna februarie 2021 ,cât și despre evoluția proiectelor GAL .

Ca urmare a discutiilor initiate în luna februarie cu firma de salubritate care efectuează serviciile de colectare a gunoiului pentru a găsi o soluție de contractare a acestor servicii și a fost continuată campania privind acest demers. Pentru a răspunde condițiilor impuse de prestator(inițierea acestui serviciu pe 2 din drumurile principale din comunitate -Str. Gârcinului și Str. Barajului cu min.10 familii dornice să cheie contract), cetățenii străzilor vizate au fost informați cu privire la condițiile de contractare. În luna martie au semnat pe liste peste 24 persoane dornice să încheie contract, urmând ca în luna aprilie toți cei care și-au manifestat disponibilitatea să fie contactați și chemați la școlile din comunitate, unde în prezenta reprezentanților firmei de salubritate să încheie contractele de servicii.

Totodată în timpul deplasărilor în comunitate, cetățenii au fost informați despre calendarul lansărilor noilor ghiduri precum și despre faptul că există în perioada de precontractare 2 proiecte POCU .

Oana Marica
19 Aprilie 2021
54.Activitate în comunitate luna februarie

Deși ne aflăm în continuare în stare de alertă, și în luna februarie au continuat întâlnirile cu cetățenii din comunitate. S-au reluat discuțiile legate de salubrizarea zonei, sistemul de colectare a gunoiului menajer, necesitatea realizării contractului de salubrizare. A fost comunicat faptul că firma de salubrizare agrează încheierea unor contracte de servicii cu cetățenii ce locuiesc pe străzile ”largi ”. În data de 10.02.2021 a fost organizată în curtea Școlii Generale nr.5 din Garcini o întâlnire cu membri, persoane fizice din GAL Gârcini, întâlnire în cadrul căreia împreună cu managerul GAL am încercat să îi determinăm să răspundă prezent la solicitările de a participa la diverse întâlniri. Totodată celor prezenți le-a fost facută din nou invitația de a participa și la Adunarea Generală Extraordinară a Asociației GAL Gârcini, ce va fi reorganizată în data de 12.02.2021, pentru votarea acestei propuneri de modificare a Strategiei, s-a menționat faptul că în data de 09.02.2021 nu s-a putut tine AGA deoarece nu a fost cvorum. Le-au fost prezentate motivele pentru care se impune modificarea strategiei, direcționarea sumelor către proiectele de investiții propuse în strategia modificată, cu rugămintea ca acestea să fie diseminate în comunitate spre cunoștința tuturor cetățenilor din zonă, ținând cont de vizibilitatea pe care membri GAL o au în comunitate. Cetățenii prezenți au fost îndemnați să apeleze în scris la cutiile cetățeanului, să facă cunoscută această metodă de comunicare. S-a discutat despre reticiența privind folosirea acestor cutii și folosirea canalului de comunicare în scris.Facilitatorul comunitar i-a asigurat de suportul său în redactarea acestor sesizări.

S-au purtat discuții despre importanța implicarii lor în identificarea problemelor comunității precum și în gasirea unor soluții la aceste probleme dar și despre folosirea Cutiei cetățeanului și a canalului de comunicare în scris.

Oana Marica
12 martie 2021
53.Întâlnire în comunitate luna ianuarie

Pe parcursul lunii Ianuarie facilitatorul comunitar s-a deplasat în comunitate întâlnindu-se cu cetățeni din comunitate (membri GAL – persoane fizice).Au fost abordate probleme legate de salubritatea zonei, sistemul de colectare a gunoiului menajer, starea drumurilor,precum și aspecte legate de noile cerinte în vederea încheierii contractelor la energie electrică. Proprietarii blocului din zona au adus în discuție probleme specifice identificate de ei .

S-au purtat discuții despre importanța implicarii lor în identificarea problemelor comunității precum și în gasirea unor soluții la aceste probleme dar și despre folosirea Cutiei cetățeanului și a canalului de comunicare în scris.

Oana Marica
10 februarie 2021
52.Temele lunii Decembrie

Luna Decembrie a debutat cu discuții în comunitate avand ca tema : importanta implicarii membrilor din comunitate în identificarea problemelor comunitatii ,gasirea unor solutii la aceste probleme dar si despre Discriminare , Ce este Discriminarea ? Și în acest an copiii din trupa de dans Romano Step, trupa formată din elevi ai Școlii Gimnaziale nr.5 din Gârcini, coordonați de doamna profesoară Anca Mezei au participat la evenimentul caritabil din cadrul campaniei dedicate temei secundare „nediscriminare” - FUNCAMA CHARITY EVENT „BUCURII PENTRU COPII”.

Oana Marica
12 ianuarie 2021
52.Temele lunii Noiembrie

Pe parcursul lunii noiembrie, noul facilitator comunitar a avut o Întâlnire de informare în comunitate, cu o parte dintre membrii GAL dar și o serie de întâlniri de cunoaștere, atât cu directorii celor două școli din SDL cât și cu experții tehnici GAL :

Au fost realizate și postate pe pagina Facebook a Asociației GAL materiale informative educative despre anotimpuri și natură , dar și despre alte teme de interes pentru comunitate. Totodată a fost verificată periodic și Cutia cetățeanului

Oana Marica
14 decembrie 2020
51.BUCURII PENTRU COPII 2020

Duminică, 13 decembrie, ora 12:00, la sala Grand Fitness din Brașov, unii din cei mai talentați instructori de Zumba(r) din România și Republica Dominicană s-au unit pentru a aduce un zâmbet pe fețele copiilor de la Școala Gimnazială nr.5 din Gârcini.

Evenimentul organizat de Luana Lazăr, în condiții de maximă siguranță, susținut de Fundația Funcama și sprijinit de GAL Gârcini a avut și în acest an succes.

Mulțumim tuturor pentru implicare!

Oana Marica
14 Decembrie 2020
50. EVENIMENT CARITABIL DE CRĂCIUN

Al treilea an în care GAL Gârcini se alătură evenimentului caritabil Bucurii pentru Copii, eveniment care are ca scop strângerea de fonduri pentru copiii din trupa de dans Romano Step, formată din elevi ai Școlii Gimnaziale nr.5 din Gârcini, coordonați de doamna profesoară Anca Mezei. 🎅🏻 Vă invităm la mișcare alături de unii dintre cei mai talentați instructori de Zumba(r) din România și Republica Dominicană, pentru a aduce un zâmbet pe fețele acestor copii dar și câte un mic cadou de sărbători. Astfel, orice ajutor (rechizite, jucării, dulciuri, haine) este binevenit. Vă așteptăm alături de noi!

LOCAȚIE: Grand Fitness Rulmentu, Str.13 Decembrie

DONAȚIE sub formă de bilet: 50 de lei

Eveniment susținut de: FUNDAȚIA FUNCAMA

CONTACT: Marica Oana - 07209230

Oana Marica
8 Decembrie 2020
49.Temele lunii septembrie

Timpul frumos de la inceputul lunii septembrie a permis realizarea unor intalniri in aer liber . In cadrul intalnirilor destinate copiilor din ZUM Gârcini s-au desfășurat probe cu diverse jocuri de competiție de tip ștafetă dar au avut loc si discuții despre începerea anului școlar și respectarea măsurilor de siguranță impuse de fiecare unitate școlară. Activitatea in mediul online a constat in întâlniri în format live în care au continuat seria de „Povești cu morală pentru copii și părinți” Au fost publicate si diverse anunțuri privind regulile de siguranță pentru începerea noului an școlar.

Oana Marica
08 Octombrie 2020
48.Temele lunii august

Luna august a debutat cu întâlniri live in mediul online , întâlniri în cadrul cărora a fost prezentată o trăsătură de dezvoltare caracter iar in cele 2 videoclipuri separate au fost oferite explicații la fișele dedicate copiilor care au dorit să continue să lucreze acasă sau să preia mai multe fișe. Pe pagina de facebook au fost publicate și afișe atât pentru trăsătura de caracter „Blândețea ” dar și pentru povestea cu morală.

Oana Marica
08 Septembrie 2020
47.Temele lunii iulie

Activitatea de facilitare desfasurata pe parcursul lunii iulie s-a concretizat prin : :

Promovarea pe pagina Facebook a măsurilor de siguranță ce trebuiesc respectate în contextul pandemiei și invitații la edițiile live În timpul discutiilor live în grupul Facebook au fost prezentate atât informații teoretice, cât și idei de aplicații practice pentru: curaj, hărnicie, inițiativă, compasiune. Am promovat întâlnirile online săptămânale prin intermediul mesajelor private și al afișelor pe pagina de Facebook. Pentru vizitele în cartier și întâlnirile de grup au fost pregătite seturi de fișe pentru copii din clasele primare și gimnaziale din ZUM Gârcini S-au desfășurat întâlniri de grup cu jocuri și povești pentru copiii din ZUM Gârcini. Copii de diferite vârste au luat parte la jocuri, la cititul poveștilor și la completarea fișelor cu imagini sau text .

Oana Marica
5 august 2020
47.Temele lunii iunie

Pe parcursul lunii iunie au fost publicate postări online despre:

informare cu privire la starea de alertă și măsurile adoptate pentru angajați și angajatori, despre oportunități în carieră, suport online pentru scriere proiecte, cât și distribuirea apelului din cadrul campaniei locale de reciclare.

A fost printat și distribuit prin intermediul colaborării cu Inspectoratul de Poliție Județean Brașov un material pentru școlari și preșcolari, ce conține instrucțiuni educative și de prevenție, sub forma unor rime și imagini sugestive

Au fost împărțite și preluate de copiii interesați să continue să lucreze de acasă, copii cu care s-a comunicat și online s-au prin Messenger, fișe de lucru pentru clasele primare și gimnaziale din ZUM

Au fost redactate fișe de lucru pentru copii din clasele primare și gimnaziale: câte două seturi de fișe de lucru pentru copii din ZUM din clasele I-IV și alte două seturi pentru copii din ZUM din clasele V-VIII, fise distribuite in comunitate cu ajutorul mediatorului social la copiii doritori , fisele au fost completate si retransmise.

Oana Marica
10 iulie 2020
46.Temele lunii mai

Și in luna mai au continuat activitatile de facilitare. Folosind pagina de Facebook au avut loc postari si discutii in legatura cu diverse subiecte specifice activității de facilitare:

-preluarea și transmiterea către cetățeni din ZUM a mesajelor oficiale de informare privind măsurile de protecție în starea de alertă (de exemplu, igiena mâinilor, purtarea măștii)

-redactarea și transmiterea de mesaje de informare către locuitori din ZUM despre revenirea la locul de muncă (reguli de conduită)

-publicarea unor mesaje dedicate copiilor (despre meserii, igienă personală).

Au fost redactate fișe de lucru pentru copii din clasele primare și gimnaziale: câte două seturi de fișe de lucru pentru copii din ZUM din clasele I-IV și alte două seturi pentru copii din ZUM din clasele V-VIII, fise distribuite in comunitate cu ajutorul mediatorului social la copiii doritori , fisele au fost completate si retransmise.

A fost creat un grup privat de Facebook pentru comunicare online cu cetățeni din Gârcini. Am creat acest grup online – „GAL Gârcini” – ca un spațiu privat de comunicare pentru echipa GAL cu tineri, adulți, antreprenori locali, și alți locuitori din ZUM. Am creat categorii pentru postări diverse: informare, caracter, dezvoltare profesională, voluntariat cartier. Au fost postat pe pagina de Facebook anunțul pentru a atrage membrii către grup, unde pot adera și prin intermediul cunoscuților și prietenilor S-au realizat si convorbiri video online și la telefon cu locuitori din Gârcini și cadre didactice, în interesul activității de facilitare.

Oana Marica
10 iunie 2020
45.Temele lunii aprilie

Pe parcursul lunii Aprilie , datorită situației exceptionale create de Starea de urgență decretată la nivelul României , activitatea de facilitare a continuat prin informarea comunității din Gârcini cu privire la măsuri de siguranță și preveniție împotriva răspândirii COVID-19. Mesajele de informare au fost transmise atât prin intermediul convorbirilor telefonice cât și online. Facilitatorul a realizat pe langă planificarea sesiunilor educativ-instructive cu elevii pentru perioada următoare, incluzând și activități în lunile de vară si comunicarea cu reprezentanții proiectului „Harta Reciclării”

Oana Marica
19 Mai 2020
44.Temele lunii martie

Activitatea instructiv educativă a continuat și în luna martie, având loc discuții pe următoarele teme : Sinceritatea și Exploatarea meseriilor

Oana Marica
3 aprilie 2020
43.Temele lunii februarie

În cadrul activitatilor instructiv-educative ce au avut loc pe parcursul lunii februarie, an 2020, s-au dezbătut urmatoarele teme : Abilități necesare în relațiile cu ceilalți; Comportamente acceptate în relațiile cu ceilalți; Respectul – Cheia succesului; Reguli de conduită în autobuz.

Oana Marica
9 martie 2020
42.Seria "Prevenția violenței și combaterea infracțiunilor în școală"" continuă

Seria intitulată "Prevenția violenței și combaterea infracțiunilor în școală", a continuat și la începutul lunii februarie, acțiunea desfășurându-se și la clasele de gimnaziu din cadrul liceului Victor Jinga.

Oana Marica
7 februarie 2020
41.Tema lunii ianuarie

Acțiunile de animare din semestrul II au debutat prin activități instructiv educative în cadrul cărora s-au purtat discuții despre o nouă trăsătura de caracter : Recunoștința, dar și despre abilitățile necesare în relațiile cu cei de lângă noi : prieteni , colegi, persoane cu care interacționăm.

Oana Marica
5 februarie 2020
40. Prevenirea violenței și combaterea infracțiunilor în școală

Întâlnirile din seria "De vorbă cu" continuă, întâlnirea de astăzi fiind destinată claselor de liceu. Și de această dată au fost prezenți 2 reprezentanți din partea Inspectoratului de Poliție Brașov, Departamentul de Prevenire și Combatere a Criminalității. Aceștia au prezentat diferența dintre o infracțiune și o contravenție, urmările infracțiunilor, consumul de droguri și alcool și cum se poate preveni acesta.

Oana Marica
28 ianuarie 2020
39. Prevenirea violenței în școală

În urma întâlnirii din seria "De vorbă cu", elevii au fost captați de poveștile spuse de cei trei invitati: 2 reprezentanți din partea Inspectoratului de Poliție Brașov, Departamentul de Prevenire și Combatere a Criminalității și o persoană de la Centrul Antidrog Brașov. Elevii au vizionat filmulețe despre tineri care au ajuns în centre de corecție și penitenciare, au abordat teme precum: furt, tâlhărie, consum de alcool sau droguri, siguranță online, măsuri de protecție în interacțiunea cu străinii, au fost sfătuiți să stea departe de anturaje periculoase și încurajați către a merge și a termina școala.

Oana Marica
22 ianuarie 2020
38.Tema lunii decembrie

Și pe parcursul lunii decembrie activitățile instructiv educative au continuat . S-au continuat discuțiile având ca temă FURIA , realizându-se și jocuri de rol în cadrul cărora au fost aplicate cunoștințe dobândite pe parcursul întâlnirilor anterioare

Oana Marica
13 ianuarie 2020
37. Prevenirea și combaterea bolilor în sezonul rece

De această dată, în cadrul întâlnirii cu tinerii din ZUM „De vorbă cu...” a fost aleasă o temă legată de prevenirea și combaterea bolilor în sezonul rece: Sănătatea noastră în sezonul rece.

Oana Marica
13 decembrie 2019
36. Tema lunii noiembrie
Temele abordate în cadrul acțiunilor instructiv-educative pe parcursul lunii noiembrie, au fost concentrate în jurul Emoțiilor de bază – Bucuria, Tristețea , Frica și Furia.

Oana Marica
4 decembrie 2019
35. BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

Comunitatea din ZUM a fost informată despre bursa locurilor de muncă, activitate ce a avut loc în data de 29.11.2019, la Centrul Multicultural și Educațional Săcele.

Oana Marica
3 decembrie 2019
34. DE VORBĂ CU "Formula Student Brașov"

Reprezentanți ai „Formula Student Brașov " au deschis seria de activități „DE VORBĂ CU ". La finalul întâlnirii întrebați dacă le-a placut si cu ce mesaj pleacă, tinerii au exprimat sentimentele lor prin cuvinte precum : spirit de echipă, succes, dezvoltare, încredere, voință, ambiție, curaj, învățare, distracție și adrenalină.

Oana Marica
13 noiembrie 2019
33. Activitățile lunii octombrie

Activitățile instructiv-educative au continuat și pe parcursul lunii Octombrie 2019. Temele abordate au fost:

  • Iertarea
  • Cum folosim timpul
  • Programul zilnic de lucru
  • Ordinea
  • Importanța timpului în învățare

Oana Marica
5 noiembrie 2019
32. Temele lunii septembrie

Acțiunile de animare au debutat la inceput de an scolar prin activitati instructiv educative , astfel in luna septembrie s-au desfasurat : Sesiune 1 „Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de sine și ceilalți” sesiune in cadrul careia a fost facilitat dialogul despre experiența din vacanța de vară și interacțiunea între elevi în ceea ce privește pasiunile și preferințele lor. Sesiune 2 din seria „Trăsături de caracter: Iertarea” s-a desfasurat in jurul unui exercțiu colectiv numit „Impulsul”.

Oana Marica
25 Septembrie 2019
31. Let's Do It, Romania!

Și anul acesta, în data de 21.09.2019, Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini, în colaborare cu Primăria Municipiului Săcele, Școala Gimnazială nr.5 și cetățeni din cartierul Gârcini, au luat parte la campania Let's Do it, Romania! - campanie de curățenie a deșeurilor desfășurată la nivel național.

Oana Marica
25 Septembrie 2019
30. Întâlniri în comunitate

Pe parcursul lunii iulie, facilitatorul comunitar s-a deplasat în ZUM având întâlniri cu cetățeni din diverse zone ale cartierului. Întâlnirea s-a finalizat la Școala Gimnazială nr. 5 unde împreună cu managerul GAL s-a discutat si despre alte proiecte din municipiul Săcele, parteneriate locale și rolul implicării membrilor GAL în mobilizarea cetățenilor din zonă.

Oana Marica
25 Iulie 2019
29. Acțiune dedicată copiilor din ZUM

Beneficiind de sprijinul Fundației pentru Asistență Socială și Tineret ,copii din ZUM împreună cu facilitatorul comunitar, au vizionat un film 3D, în Brașov, la cinema Cinema One.

Oana Marica
14 Iunie 2019
28. Tema lunii IUNIE - „Joc și mișcare”

Activitatea ce a avut loc pe parcursul lunii Iunie s-a intitulat - „Joc și mișcare” în aer liber.

Oana Marica
7 Iunie 2019
27. Și anul acesta, de 1 iunie, am reușit să punem un zâmbet pe chipurile celor mai mici prezenți, și am sărbătorit împreună în pași de dans, această zi dedicată lor. Atât copiii din alte cartiere ale Săcelelui cât și copiii din Cartierul Gârcini, au făcut mișcare prin distracție.

Oana Marica
4 Iunie 2019
26. Tema lunii MAI - „Educație pentru societate”

În cadrul temei „Educație pentru societate”, în luna mai, copiii din ZUM au aflat ce înseamnă generozitatea dar și ce drepturi și responsabilități au.

Oana Marica
3 Iunie 2019
25. Invitație la mișcare de 1 iunie!

Invitație la mișcare de 1 iunie!

Locație: Parcul de Distracții din Cartierul Ștefan cel Mare - Săcele

Oana Marica
26 Mai 2019
24. Lucrul în echipă – tema lunii Aprilie

În cadrul temei „ Lucrul în echipă ”copii au încercat prin intermediul jocului să definească „atenția”, ca și trăsătură de caracter , au fost încurajați să se gândească la un lucru cu care s-ar mândri în cartierul lor dar și ce și-ar dori să vorbească oamenii de la televizor legat de comunitatea din Gârcini.

Oana Marica
23. „Caracter, Comunicare, Colaborare”,s-a numit tema principală ce a stat la baza activităților desfășurate cu elevii din ZUM în luna MARTIE

Trăsătura de caracter „ascultarea”, diferite tipuri de comunicare precum agresivitatea, pasivitatea și asertivitatea ,conceptul de „furie”, gestionarea conflictelor dar și empatia au constituit principalele subiecte al activităților desfășurate.

Oana Marica
22. Spectacol 9 Aprilie - Centrul Multicultural Educațional Săcele

În data de 9 aprilie 2019, la Centrul Multicultural Educațional Săcele, a avut loc spectacolul „Despre oameni și cartofi” organizat de Teatrul Andrei Mureșanu, spectacol ce face parte din Turneul de Incluziune Socială, co-finanțat de Fondului Cultural Național (AFCN).

Mulțumim organizatorilor pentru inițiativa de a veni și la Săcele!

Oana Marica
9 Aprilie 2019
21. Întâlnire de informare

Evenimentul Mame Pentru Mame are ca scop evidențierea mamelor din cartierul Gârcini, mame ai căror copii nu au nici o absență și au avut rezultate foarte bune la învățătură.

Reunoștință celor 22 de mame le-au adus atât copiii din Zona Urbană Marginalizată cât și copiii și locuitorii din alte zone ale Săcelelui, promovându-se cunoașterea reciprocă, acceptarea diversității și nediscriminarea indiferent de etnie, sex, confesiune, categorie socio-economică.

Oana Marica
20. INVITAȚIE LA TEATRU

În luna martie 2019 Teatrul Andrei Mureșanu lansează proiectul cultural „Despre oameni și cartofi – Turneu de incluziune socială”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul își propune ca prin organizarea unui turneu al spectacolului „Despre oameni si cartofi” în comunitățile învecinate orașului Sf. Gheorghe, să crească nivelul de conștientizare a comunității cu privire la dificultățile zilnice cu care se confruntă un segment specific de populație – comunitatea romă. Pătrunzând în viața lor, în intimitatea casei și a familiei rome, spectacolul dezvăluie, printre vise, speranțe și regrete, modalitatea de gândire a acestor oameni, care nu este foarte diferită de a noastră. Este pur și simplu raportată la condiția în care ei se regăsesc – sărăcia care îi înconjoară și nivelul scăzut de educație pe care îl au, determinate deseori de context, și nu de voința proprie.

Oana Marica
Link extern
19. Încă o ediție reușită a evenimentului “MAME PENTRU MAME”

Evenimentul Mame Pentru Mame are ca scop evidențierea mamelor din cartierul Gârcini, mame ai căror copii nu au nici o absență și au avut rezultate foarte bune la învățătură.

Reunoștință celor 22 de mame le-au adus atât copiii din Zona Urbană Marginalizată cât și copiii și locuitorii din alte zone ale Săcelelui, promovându-se cunoașterea reciprocă, acceptarea diversității și nediscriminarea indiferent de etnie, sex, confesiune, categorie socio-economică.

Oana Marica
28 Februarie 2019
18. PROIECT DE SUFLET: Evenimentul MAME PENTRU MAME continuă …

Ediția din acest an va continua tradiția de a organiza o zi festivă dedicată mamelor ai căror copii, elevi la Școala Gimnazială nr.5 și la Liceul Victor Jinga au rezultate foarte bune la învățătură și nu au nici o absență. Evenimentul are scopul de a le mulțumi, într-o manieră personală și plină de recunoștință pentru efortul depus în creșterea și educarea propriilor copii și pentru contribuția pe care o aduc în comunitate.

Experiența de anul trecut ne-a arătat faptul că este important să arătăm recunoștință față de aceste mame, care depun un efort considerabil în buna creștere a copiilor, contribuind astfel la o societate mai buna pentru noi toți. Nu este ușor să îngrijești 7,8,10 copii, sa îi pregatești pentru școala, să ții echilibrul între afectivitate și autoritate, între grijile și bucuriile vieții.

Vă invităm să fiți alături de noi!

Oana Marica
17. “Cartierul meu, casa mea”

“Cartierul meu, casa mea” – Sesiune educativ-instructivă desfășurată de facilitatorul comunitar în perioada 27.02.2019-28.02.2019 împreună cu copiii din teritoriul SDL.

Oana Marica
28 Februarie 2019
16. “Alegeri și decizii în viața mea”

“Alegeri și decizii în viața mea” – Sesiune educativ-instructivă desfășurată de facilitatorul comunitar în perioada 20.02.2019-21.02.2019 împreună cu copiii din teritoriul SDL.

Oana Marica
21 Februarie 2019
15. La începutul lunii februarie 2019 atât la sediul Asociației GAL Gârcini cât și la sediul partenerului Ultra Training SRL, au fost înmânate diplome tinerilor absolvenți ai cursurilor de coafor-stilist și lucrător comercial.

Oana Marica
14. Tinerii beneficiari din ZUM ai cursurilor de coafor-stilist și lucrător în comerț susțin examenul final

Oana Marica
13. Participare eveniment caritabil “Zumba Kids” din cadrul campaniei dedicate temei secundare “nediscriminare” din data de 20.12.2018

În cadrul evenimentului caritabil “ZUMBA KIDS”, desfășurat pe 20 decembrie la Grand Fitness Săcele și organizat de echipa GAL Gârcini împreună cu membrii asociației: Școala Generală nr.5 și Farmacia Electroprecizia, 20 copii din Cartierul Gârcini au dansat, au cântat și s-au bucurat de cadouri împreună cu alți 12 copii din alte zone ale Săcelui. Pentru cei 20 copii de la Școala Gimnazială nr.5 – Săcele a fost prima dată când au participat la o clasă de Zumba, coordonată de Oana Marica – Zumba Fitness Instructor .

S-a demonstrat încă o dată că între copii se elimină vechile prejudecăți, prietenia sinceră depășind orice bariere.

Magia Crăciunului creată de Moș Crăciun a adus zâmbete pe chipurile lor și în momentul primirii micilor daruri.

Mulțumim tuturor celor care au fost implicați!

Oana Marica
20 Decembrie 2018
12. Întâlnire de informare în ZUM

În data de 13 decembrie 2018 a avut loc o întâlnire de informare a membrilor comunității din ZUM. Întâlnirea a avut ca și scop discuții referitoare la stadiul implementării SDL, activități ale copiilor din ZUM, alături de alți copii din comunitatea largă, promovarea colindelor tradiționale de sărbători, demersurile Primăriei pentru viitoarele lucrări publice în ZUM.

Oana Marica
13 Decembrie 2018
11. Let’s do it Romania! În Cartierul Gârcini

Peste 400 de saci de gunoaie menajere și 3 containere de 4 mcubi au fost strâși sâmbătă, 15 septembrie, în cadrul acțiunii LET’S DO IT ROMÂNIA! La acțiune au participat peste 100 de persoane.

Oana Marica
15 Septembrie 2018
10. Oportunități și locuri de muncă pentru tinerii din comunitatea Gârcini

S.C. Ultra Security S.R.L alături de Asociația GAL Gârcini, a desfășurat activități de informare, identificare și recrutare a persoanelor din comunitatea Gârcini, pentru a beneficia de activități în cadrul proiectului “VOLTA – Viziune, oportunități și locuri de muncă pentru Tinerii EETs din Regiunea Centru”

Oana Marica
9. Informare și sprijin pentru întocmirea/schimbarea actelor de identitate În luna mai 2018

Echipa GAL împreună cu facilitatorul Romact s-a deplasat în comunitate acordând informare și sprijin pentru întocmirea /schimbarea actelor de identitate.

Oana Marica
28 Mai 2018
8. Întâlnire cu reprezentanții comunității

În data de 15 martie, la întâlnirea din comunitate s-au discutat despre posibilitatea lansării unei campanii de curățenie cu sprijinul facilitatorului comunitar Romact, și cum s-a desfășurat evenimentul festiv intitulat ”Mame pentru Mame„ – eveniment de premiere a mamelor ai căror copii, elevi ai Școlii gimnaziale nr. 5, au rezultate foarte bune la învătătură și nu au absențe daunele realizate de inundațiile din ultimele zile și modul în care au acționat atât cetățenii din comunitate cât și reprezentanții primăriei pentru a diminua daunele.

Oana Marica
7. La ultima întâlnire publică, cetățenii din cartierul Gârcini au fost informați cu privire la proiectul și rolul acestor adunări

După prezentarea obiectivelor și propunerilor din teritoriul vizat rezultate din analiza nevoilor și soluțiilor propuse în întâlnirile anterioare, cetățenii au prioritizat propunerile de proiecte propuse.

Oana Marica
6. La Focusul Grupul cu activiștii și liderii locali din municipiul Săcele

La Focusul Grupul cu activiștii și liderii locali din municipiul Săcele, cei prezenți au identificat problemele și nevoile cu care se confrunță cartierul Gârcini. Problemele sunt diverse, de la infrastructură până la educație și imaginea publică a comunității, însă participanții au încercat să găsească și resurse pentru rezolvarea lor.

Oana Marica
5. ”Fără implicare, poate că și mai rău va arăta”

”Fără implicare, poate că și mai rău va arăta”, a fost concluzia tinerilor din cartierul Gârcini care au participat la primul focus grup organizat prin proiect.

Obiectivul întâlnirii a fost aflarea problemelor și nevoilor cu care se confruntă si pe care le resimt tinerii din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) și din Zona Funcțională (ZF). De asemenea am încercat să aflăm și care sunt resursele din comunități ce pot fi folosite pentru soluțiile de rezolvare a problemelor și nevoilor.

Oana Marica
4. Cetățenii din cartierul Gârcini au participat în data de 27 octombrie la cea de-a treia întâlnire publică, organizată în cadrul proiectului

Scopul acestei întâlniri a fost consultarea celor prezenți cu privire la identificarea soluțiilor posibile pentru rezolvarea problemelor din comunitate.

Oana Marica
3 Noiembrie 2017
3. Întâlnire pentru analiza nevoilor, problemelor și resurselor identificate în cartierul Gârcini

După o informare privind rezultatele primei întâlniri, comunitatea din cartierul Gârcini a realizat alături de membrii echipei de proiect o analiză a nevoilor, problemelor și resurselor. Prezent la eveniment, primarul Virgil Popa le-a explicat celor prezenți oportunitatea actuală privind strategia și posibilitățile de finanțare pe viitor pentru comunitatea din cartierul săcelean.

La întrevederea din data de 24 octombrie au participat alături de experții echipei de proiect și reprezentanții Asociației GAL Gârcini și voluntari din grupul Proactivi pentru Gârcini.

Oana Marica
30 Octombrie 2017
2. Prima întâlnire cu comunitatea din cartierul Gârcini a avut ca scop delimitarea teritoriului și identificarea zonelor distincte pentru aplicarea strategiei

Cei prezenți, la întâlnirea din 17 octombrie, au aflat că au un rol esențial în elaborarea și aprobarea strategiei.

Oana Marica
25 Octombrie 2017
1. În cartierul Gârcini se află în derulare recensământul gospodăriilor și populației, ale cărui concluzii vor fi valorificate pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală în procesul de implementare a mecanismului DLRC

Oana Marica