Noutăți

26. GAL Gârcini invită tinerii interesați la conversație

GAL Gârcini invită tinerii interesați la conversație:.

Oana Marica
07 Noiembrie 2019
25. Cutia cetățeanului

Pentru a veni în sprijinul comunității marginalizate, este necesară obținerea de informații din partea grupului țintă, vizat de măsurile și intervențiile SDL .În acest scop au fost amenajate în mai multe locații din ZUM și ZF cutii denumite „Cutia cetateanului" - menite pentru a aduna sugestii și reclamații.

Oana Marica
05 Noiembrie 2019
24. Seminar

În data de 03.10.2019 avut loc seminarul organizat la lansarea primului apel de selectie a proiectelor POR
Următorul seminar va avea loc odată cu lansarea primului apel pentru proiectele POCU.

Oana Marica
04 Octombrie 2019
23. Sesiune de pregătire

După lansarea Apelului de proiecte a avut loc sesiunea de pregătire pentru APELUL nr. POR/GAL/2019/9/1/0S9.1. CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL, aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023..

Oana Marica
02 octombrie 2019
22. Adunarea Generală a Asociației GAL Gârcini

Adunarea Generală din data de 19.09.2019 a avut următoarea ordine de zi:
1. Anularea hotărârii AGA nr. 38 / 21.01.2019
2. Constituirea la nivelul Asociației GAL Gârcini a Comisiei de Selecție a propunerilor de proiecte și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.
3. Diverse

Oana Marica
24 Septembrie 2019
21. ANUNȚ LANSARE APEL DE PROPUNERE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA : CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL, aferentă Măsurii M.1.3

Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
13 Septembrie 2019
20. Ședința Consiliului Director

În data de 03.09.2019 Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini îi revin următoarele atribuții specifice în procesul de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte: Aprobarea calendarului de lansare a apelurilor de proiecte pe anul 2019, precum și a variantelor actualizare ale acestuia

Oana Marica
05 Septembrie 2019
19. Ședință Consiliu Director

În data de 21.08.2019 a avut loc, la sediul asociației ședința Consiliului Director. Pe ordinea de zi au fost :

1. Informare privind derularea proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, cod SMIS 123284

2. Aprobarea Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Construcția unei creșe care să deservească familiile din teritoriul SDL, și a Apelului de propunere proiecte pentru intervenția: Construcția unei creșe care să deservească familiile din teritoriul SDL , aferente măsurii M1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

3. Diverse

Oana Marica
23 August 2019
18. GAL GARCINI publica spre consultare Ghidul pentru interventia: "CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL" aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
14 August 2019
Citeste documentul complet
17. GAL GARCINI publica spre consultare Apelul pentru interventia: "CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL" aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
14 August 2019
Citeste documentul complet
16. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al "Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini", s-a întrunit în ședință în data de 27.06.2019, la sediul asociației din municipiul Săcele. Principalul punct discutat pe ordinea de zi a ședinței a fost: Aprobarea variantei finale a Procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini, procedură elaborată în conformitate cu documentul "Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020", etapa a III-a a mecanismului DLRC, versiunea aprilie 2019 și conținutul cererii de finanțare pentru proiectul Asigurarea funcționarii GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, cod SMIS 123284.

Oana Marica
29 Iunie 2019
15. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a întrunit în ședință în data de 14.05.2019, la sediul asociației din municipiul Săcele, Str.Aleea Episcop Popeea nr.20. Principalul punct discutat în ședință a fost: Aprobarea Procedurii de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini, procedură elaborată în conformitate cu documentul "Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020", etapa a III-a a mecanismului DLRC, versiunea aprilie 2019 și conținutul cererii de finanțare pentru proiectul "Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini", cod SMIS 123284.

Oana Marica
15 Mai 2019
14. Adunarea Generală a „Asociației Grupului de Acțiune Locală Gârcini”

În data de 24.04.2019, a avut loc Adunarea Generală GAL Gârcini.

Printre punctele aflate pe ordinea de zi au fost: aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercițiul financiar 2018, aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exerciţiului financiar 2018, raportul de activitate al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, analiza stadiului plății cotizațiilor în conformitate cu cuantumul și modalitatea de plată stabilite prin Hotărârea nr.3/24,02,2017 precum și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini .

Oana Marica
24 Aprilie 2019
13. INVITAȚIE LA TEATRU

În luna martie 2019 Teatrul Andrei Mureșanu lansează proiectul cultural „Despre oameni și cartofi – Turneu de incluziune socială”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul își propune ca prin organizarea unui turneu al spectacolului „Despre oameni si cartofi” în comunitățile învecinate orașului Sf. Gheorghe, să crească nivelul de conștientizare a comunității cu privire la dificultățile zilnice cu care se confruntă un segment specific de populație – comunitatea romă. Pătrunzând în viața lor, în intimitatea casei și a familiei rome, spectacolul dezvăluie, printre vise, speranțe și regrete, modalitatea de gândire a acestor oameni, care nu este foarte diferită de a noastră. Este pur și simplu raportată la condiția în care ei se regăsesc – sărăcia care îi înconjoară și nivelul scăzut de educație pe care îl au, determinate deseori de context, și nu de voința proprie.

Oana Marica
Link extern
12. Ședință de instruire

Pe parcursul lunii ianuarie a avut loc instruirea membrilor din cadrul Comisiei de Selecție a propunerilor de proiecte și din Comisia de Soluționare a contestațiilor.

Oana Marica
11. Adunare Generală a Asociației GAL Gârcini – 21.01.2019

În cadrul ședinței AGA din 21.01.2019 s-au constituit la nivelul Asociației GAL: Comisia de Selecție a propunerilor de proiecte și Comisia de Soluționare a contestațiilor.

Oana Marica
21 Ianuarie 2019
10. Sesiune de informare

Astăzi, în data de 21.11.2018 a avut loc sesiunea de informare pentru apelurile aferente măsurilor SOFT, măsuri ce se adresează: instituțiilor de învățământ ONG-uri companii interesate de promovarea de proiecte în teritoriul SDL.

Oana Marica
21 Noiembrie 2018
9. În data de 26.10.2018 a avut loc sesiunea de informare pentru apelurile ce vor fi lansate pe măsurile HARD, adresată personalului UAT Municipiul Săcele(singurul solicitante eligibil)

Oana Marica
26 Noiembrie 2018
8. Adunarea Generală de Informare a “Asociației Grupului de Acțiune Locală Gârcini”

Întâlnirea a avut loc în data de 19.10.2018, la sediul asociației din municipiul Săcele, Str. Aleea Episcop Popeea nr. 20, jud. Brașov.

Oana Marica
19 Octombrie 2018
7. Aprobarea procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini

Consiliul Director al “Asociației Grupului de Acțiune Locală Gârcini” s-a întrunit în ședință în data de 12.10.2018, la sediul asociației din municipiul Săcele. Principalul punct discutat de pe ordinea de zi a fost: Aprobarea procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini , procedură elaborată în conformitate cu documentul “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020”, Etapa a III-a mecanismului DLRC, versiunea octombrie 2017 și conținutul cererii de finanțare pentru proiectul “Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini”, cod SMIS 123284.

Cei prezenți au fost informați cu privire la procedura de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini, procedură elaborată în conformitate cu documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020”, Etapa a III-a a mecanismului DLRC, versiunea octombrie 2017 și conținutul cererii de finanțare pentru proiectul „Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini”, cod SMIS 123284, și transmisă spre validare către AMPOR/ POCU.

Oana Marica
12 Octombrie 2018
6. Adunare Generală Extraordinară a Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini

În data de 28.09 2018 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini. În cadrul Adunării Generale s-au discutat diverse aspecte precum: prezentarea activităților care vor fi derulate în proiectul “Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini”, aderarea GAL Gârcini la Federația Galurilor Urbane(F.G.U.) precum și alte diverse aspecte.

Oana Marica
28 Septembrie 2018
5. Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini anunță demararea proiectului: Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini

Oana Marica
20 Septembrie 2018
4. Rezultat proces de evaluare și selecție

”Fără implicare, poate că și mai rău va arăta”, a fost concluzia tinerilor din cartierul Gârcini care au participat la primul focus grup organizat prin proiect.

Obiectivul întâlnirii a fost aflarea problemelor și nevoilor cu care se confruntă si pe care le resimt tinerii din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) și din Zona Funcțională (ZF). De asemenea am încercat să aflăm și care sunt resursele din comunități ce pot fi folosite pentru soluțiile de rezolvare a problemelor și nevoilor.

Oana Marica
Link extern
3. Comunicare, transparență și informare este ceea ce își doresc liderii comunității din Gârcini

În plus, oamenii reprezentanții, care au participat la Focus Grup, au argumentat că vor să vadă fapte și nu vorbe. Peste cinci ani, ei consideră că acest cartier săcelean va fi schimbat în bine.

Oana Marica
2. Rezultate evaluare G.A.L. Gârcini

Detalii referitoare la condițiile de derulare a concursului precum și la cerințele fiecărui post se pot obține accesând pagina WEB.

Ca urmare a evaluării dosarelor de înscriere depuse în cadrul procedurii de selecție de personal, derulată de Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini conform anunțului nr.10/08.09.2017, lista candidaților admiși/respinși poate fi consultată la adresa:

Primaria Municipiului Săcele
18 Septembrie 2017
Link extern
1. Selecție de personal pentru Grupul de Acțiune Locală Gârcini

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini derulează în baza contractului de finanțare nr. 137/5/1/113525 din 01.09.2017 proiectul “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunității Gârcini, municipiul Sacele”, cu finanțare prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 5, Obiectivul tematic 9, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori.

În vederea recrutării resurselor umane necesare, Asociația GAL Gârcini organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul organizației:

1. Manager general asociație – 1 post – contract de muncă pe perioadă nedeterminată, norma de lucru 8h/zi

2. Facilitator de dezvoltare comunitară – 1 post – contract de muncă pe perioadă nedeterminată, norma de lucru 4h/zi

3. Asistent administrativ – 1 post – contract de muncă pe perioadă nedeterminată, norma de lucru 4h/zi

Primaria Municipiului Săcele
8 Septembrie 2017
Link extern