Noutăți

289. CONSILIU DIRECTOR

În cadrul ședinței de Consiliu Director din 26.06.2024, care a avut loc la sediul GAL Gârcini de pe Aleea Episcop Popeea nr 20., mun. Săcele, jud. Brașov, au fost discutate următoarele puncte aflate pe ordinea de zi :

1. Informare privind Achiziția de servicii de contabilitate - Prezentarea Studiului de piata si a Raportului studiului de piata

2. Informare privind Achiziția de servicii de SSM și ISU - Prezentarea Studiului de piata si a Raportului studiului de piata

3. Informare privind Achiziția de servicii informatice - Prezentarea Raportului de necesitate

4. Diverse

Oana Marica
26 Iunie 2024
288. CONSILIU DIRECTOR

În cadrul ședinței de Consiliu Director din 21.06.2024, care a avut loc la sediul GAL Gârcini - Aleea Episcop Popeea nr 20., mun. Săcele, jud. Brașov, au fost discutate următoarele puncte aflate pe ordinea de zi :

1. Aprobarea Programului achizițiilor publice - privind achizițiile directe în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini 2024-2029, cod SMIS 322467

2. Aprobarea Programului achizițiilor publice - anexa 1 privind achizițiile directe în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini 2024-2029, cod SMIS 322467

3. Informare privind Achizitia de servicii de contabilitate - Prezentarea referatului de necesitate

4. Diverse

Oana Marica
22 Iunie 2024
287. CONSILIU DIRECTOR

Membrii CD ai Asociației au dezbătut și validat la întâlnirea din 19.06.2024 următoarele puncte aflate pe ordinea de zi :

1. Informare privind necesitatea începerii derulării activităților cuprinse în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini 2024-2029, cod SMIS 322467

2. Desemnarea responsabilului cu derularea achizițiilor publice în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini 2024-2029, cod SMIS 322467

3. Informare privind necesitatea modificării componenței Consiliului Director

4. Diverse

Oana Marica
20 Iunie 2024
286.Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor pentru etapele procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală - Etapa a II-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității(DLRC)
Oana Marica
13 Iunie 2024
285. Lista finală a Strategiilor de Dezvoltare Locală din REGIUNEA CENTRU- ADMISE pentru finanțare
Oana Marica
12 Iunie 2024
284. AGA

Membrii Adunării Generale a „Asociației Grupului de Acțiune Locală Gârcini” convocată în ședință ordinară astăzi, 24.04.2024, ora 14.00 la sediul asociației, din Aleea Episcop Popeea nr 20, municipiul Săcele , jud. Brașov, au dezbătut următoarele puncte aflate pe ordinea de zi

1.Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercițiul financiar 2023 ,pe baza rapoartelor prezentate de contabilul Asociației și de Cenzorul acesteia .

2.Aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exercițiului financiar 2023.

3.Aprobarea Raportului de activitate al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, aferent anuui 2023

4.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini aferent anului 2024

5.Alegerea cenzorului Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini.

6.Diverse

Hotărârile discutate au fost adoptate.

Oana Marica
24 Aprilie 2024
283. INVITAȚIE AGA

În conformitate cu prevederile art. 19 și 21 din Statutul Asociației, vă invităm prin prezenta să participați la Adunarea Generală ordinară a membrilor Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini. Ședința Adunării Generale a membrilor Asociației se va desfășura în data de 24.04.2024, cu începere de la orele14, la sediul asociatiei ,din Aleea Episcop Popeea nr 20 , municipiul Săcele , jud. Brașov .

Atasat regăsiți convocatorul .

Materialele specifice vor fi transmise pe parcursul zilei de 22.04.2024.

Vă rugăm să ne sprijiniți și prin prezență, pentru a putea desfășura ședința AGA în data de 24.04.2024.

Oana Marica
18 Aprilie 2024
282. CONSILIU DIRECTOR

Membrii CD ai Asociației au dezbătut și validat la întâlnirea din 01.04,2024 urmatoarele puncte aflate pe ordinea de zi :

1. Informare privind Achizitia de servicii specializate de consultanță aferente elaborării și depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelului „Sprijin pentru functionarea Grupurilor de actiune locala, managementul Strategiilor de Dezvoltare Locala și evaluarea impactului in comunitate” finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și prezentarea Studiului de piață și a Raportului studiului de piață .

2 Diverse

3.Informare privind necesitatea realizarii Achizitiei de servicii specializate de consultanță aferente elaborării și depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelului „Sprijin pentru functionarea Grupurilor de actiune locala, managementul Strategiilor de Dezvoltare Locala și evaluarea impactului in comunitate” finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

4.Discutii

Oana Marica
1 Aprilie 2024
281. CONSILIU DIRECTOR

În data de 26.03.2024, la sediul Asociației GAL Gârcini, a avut loc ședința Consiliului Director.

Pe ordinea de zi a Consiliului Director s-au aflat următoarele puncte:

1.Aprobarea Programului anual al achizițiilor publice a Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pe anul 2024

2.Informare privind solicitarea de majorare a serviciilor de SSM -ISU incepand cu data de 01.04.2024

3.Informare privind necesitatea realizarii Achizitiei de servicii specializate de consultanță aferente elaborării și depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelului „Sprijin pentru functionarea Grupurilor de actiune locala, managementul Strategiilor de Dezvoltare Locala și evaluarea impactului in comunitate” finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

4.Discutii

Oana Marica
27 Martie 2024
280. COMUNICAT DE PRESĂ - Finalizare proiect Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, cod SMIS 123284

Oana Marica
29 Decembrie 2023
279. CONSILIU DIRECTOR

În data de 29 decembrie, la sediul Asociației GAL Gârcini, a avut loc ședința Consiliului Director.

Pe ordinea de zi a Consiliului Director s-au aflat următoarele puncte:

1.Informare privind stadiul implementarii proiectelor moitorizate de GAL

- Raport de monitorizare și evaluare internă iulie -august -septembrie 2023

- Raport de monitorizare și evaluare internă octombrie -noiembrie -decembrie 2023

2. Diverse

Oana Marica
29 Decembrie 2023
278. COMUNICAT DE PRESĂ - Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în parteneriat cu Formare Managerială în turism, și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, anunță finalizarea proiectului "START - Antreprenor în Gârcini"

Oana Marica
21 Decembrie 2023
277.În cadrul proiectului: CREARE DE SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI COMUNITARE ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER, SMIS 152298 - începe să prindă contur spațiul amenajat în scopul activităților comunitare și petrecerea timpului liber

Oana Marica
20 Decembrie 2023
276.Lucrările în cadrul proiectului: AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF(corp 2), SMIS 152298 - sunt în plină desfășurare

Oana Marica
20 Decembrie 2023
275. COMUNICAT DE PRESĂ 14.12.2023

Oana Marica
14 Decembrie 2023
274.INFORMARE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini derulează în baza contractului de finanțare nr. PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9/303621 din 24.11.2023 proiectul ”Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunitatii Garcini 2024-2029”, cu finanțare prin Programul Incluziune și Demnitate Socială

Valoarea totală a proiectului este de 205.255,00 lei , din care 194.992,25 lei reprezină finanțare nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ) și 10.262,75 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de consolidarea parteneriatului local în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Gârcini și zonei funcționale aferente cu scopul de a reduce numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL. Proiectul a reprezentat prima etapă în implementarea mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală în Responsabilitatea Comunității), care a constat în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Zona Urbană Marginalizată Gârcini și zona sa funcțională.

Oana Marica
24 Noiembrie 2023
273. În data de 22 noiembrie 2023, la Adunarea Generală ordinară a membrilor Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-au discutat următoarele puncte de pe ordinea de zi:

1.Informare privind analiza realizata de Consiliul Director avand la baza inregistrarea unui numar de cereri de retragere din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini.

2.Confirmarea cererilor de retragere din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini .

3.Aprobarea cererilor de adeziune formulate de persoanele fizice si juridice care doresc sa obțină calitatea de membru al Asociației.

4.Confirmarea membrilor Consiliului Director al Asociației conform cerințelor DRLC

5.Prezentarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini 2024-2029

6.Diverse

Oana Marica
22 Noiembrie 2023
272. În conformitate cu prevederile art. 19 și 21 din Statutul Asociației, vă invităm prin prezenta să participați la Adunarea Generală ordinară a membrilor Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini. Ședința Adunării Generale a membrilor Asociației se va desfășura în data de 22.11.2023, cu începere de la orele14,30 la sediul asociatiei ,din Aleea Episcop Popeea nr 20 , municipiul Săcele , jud. Brașov.

Ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare este următoarea:

1.Informare privind analiza realizata de Consiliul Director avand la baza inregistrarea unui numar de cereri de retragere din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini.

2.Confirmarea cererilor de retragere din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini .

3.Aprobarea cererilor de adeziune formulate de persoanele fizice si juridice care doresc sa obțină calitatea de membru al Asociației.

4.Confirmarea membrilor Consiliului Director al Asociației conform cerințelor DRLC

5.Prezentarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini 2024-2029

6.Diverse

Oana Marica
17 Noiembrie 2023
271. Membrii Consiliului Director al asociației au dezbătut următoarele :

Ordinea de zi a Consiliului Director:

1.Raportul sintetic al întrunirii publice din data de 17.11.2023 având ca subiect decizia finală cu privire la conținutul SDL și lista indicativă de intervenții

2.Prezentarea și dezbaterea conținutului final al SDL și a listei indicative de intervenții

3.Adoptarea deciziei privind aprobarea conținutului final al SDL și a listei indicative de intervenții

4.Informare privind înregistratrea unei cereri de retragere din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini precum și a unei Cereri de înscriere .

5.Imputernicirea persoanei desemnate să semneze contractul de finanțare /documentele contractului.

Oana Marica
17 Noiembrie 2023
270.În cadrul derulării activităților proiectului : „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029” SMIS 303621 membrii Consiliului Director:

În data de 14.11.2023 membrii Consiliului Director al GAL au analizat și au decis cu privire la aprobarea listei finale de măsuri prioritare pentru dezvoltarea teritoriului SDL și integrarea ZUM

Ordinea de zi a Consiliului Director:

1.Raportul sintetic al întrunirii publice din data de 09.11.2023 având ca subiect prioritizarea măsurilor necesare propuse în cadrul consultărilor din teritoriu, cu precădere în ZUM

2.Dezbateri privind măsurile prioritare identificate

3.3. Adoptarea deciziei privind aprobarea listei finale de măsuri prioritare pentru dezvoltarea teritoriului SDL și integrarea ZUM

Oana Marica
14 Noiembrie 2023
269.Lucrările în cadrul proiectului: AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF, SMIS 152298 - sunt în plină desfășurare

Oana Marica
9 Noiembrie 2023
268.CONSILIU DIRECTOR 07.11.2023

Avand în vedere derularea de către Asociație a activităților proiectului “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029”, cod SMIS 303621 ,membrii Consiliului Director au avizat astăzi 07.11.2023:

1.Raportul sintetic al întrunirii publice din data de 03.11.2023 având ca subiect identificarea principalelor nevoi, probleme si resurse din teritoriul SDL și specific pe ZUM

2.Dezbateri privind principalele soluții identificate

3.Adoptarea deciziei privind concluziile întrunirii publice având ca subiect identificarea soluțiilor posibile pentru problemele și nevoile din teritoriul SDL

Oana Marica
8 Noiembrie 2023
267. Stadiul proiectului: EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZUM SMIS 154229 - Lucrările sunt în plină desfășurare

Oana Marica
3 Noiembrie 2023
266.În cadrul derulării activităților proiectului : „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029” SMIS 303621, membrii Consiliului Director 02.11.2023

Pe data de 02.11.2023 membrii Consiliului Director al GAL au discutat și decis pe marginea următoarelor aspecte

Ordinea de zi a Consiliului Director:

1.Raportul sintetic al întrunirii publice din data de 31.10.2023 având ca subiect identificarea principalelor nevoi, probleme si resurse din teritoriul SDL și specific pe ZUM

2.Dezbateri privind principalele nevoi, probleme si resurse identificate

3.Adoptarea deciziei privind concluziile întrunirii publice având ca subiect identificarea principalelor nevoi, probleme si resurse din teritoriul SDL și specific pe ZUM

Oana Marica
2 Noiembrie 2023
265. În cadrul derulării activităților proiectului : „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029” SMIS 303621 vă informăm că următoarele trei întâlniri se vor desfășura tot în incinta Școlii Gimnaziale numărul 5 Săcele , începând cu ora 17, în data de:

03.11.2023 -Identificarea solutiilor posibile pentru rezolvarea problemelor din comunitate și organizarea consultărilor publice în teritoriul SDL

09.11.2023 -prioritizarea măsurilor necesare propuse în cadrul consultărilor din teritoriu, cu precădere în ZUM

16.11.2023 - Decizie finală cu privire la conținutul SDL și lista indicativă de intervenții

Vă așteptăm în număr cât mai mare

Oana Marica
31 Octombrie 2023
264.În cadrul derulării activităților proiectului : „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029” SMIS 303621 vă informăm că planul cu delimitarea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde:

Zona Urbană Marginalizată : reprezentată de străzile Rodnei, Cetinii, Gârciniului, Barajului, Subobrej, Amurgului, Râului, Ferigii, Ghioceilor, Lămâiței, Lacului, Pajiștei, Piscului și Bdul G. Moroianu (numerele 420-472; 413-463)

Zona funcțională din teritoriul vizat de SDL, formată din următoarele zone distincte:

Zona distinctă de case din cartierul Satulung, cu următoarele străzi: Tărlungului, Martin Luther, Lungă, General Dragalina, Valea Largă, Vulcan (în integralitatea lor) și Oituz (numerele 50-88, respectiv 33-49), B-dul. G. Moroianu (numerele 247-411, respectiv 230-418) și Mocanilor (numerele 1-3, respectiv 2-6).

Zona distinctă de blocuri din cartierul Electroprecizia, cu străzile Aleea Episcop Popeea și Viitorului (în integralitatea lor).

Oana Marica
27 Octombrie 2023
263.CONSILIU DIRECTOR 27.10.2023

Ordinea de zi a Consiliului Director:

1.Raportul sintetic al întrunirii publice din data de 26.10.2023 având ca subiect delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și elaborarea Studiului de referință

2.Prezentarea și dezbaterea planului cu delimitarea teritoriului vizat de SDL

3.Adoptarea deciziei privind teritoriul SDL și declararea zonei urbane marginalizate vizată din teritoriul SDL

4.Informare privind înregistrarea unor cereri de retragere din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini

5.Avizarea cererilor de retragere din calitatea de membru al asociației

Oana Marica
27 Octombrie 2023
262. ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR GAL Gârcini

1.Informare privind analiza realizată de Consiliul Director privind propunerea de excludere din cadrul asociației a unui membru , persoană fizică în urma decesului acestuia și a trei membrii , persoane fizice stabilite în străinătate precum și cea legată de înregistrarea unui număr de cereri de retragere din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini.

2.Confirmarea cererilor de retragere din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini precum și validarea excluderii din cadrul asociației a unui membru , persoana fizica in urma decesului acestuia si a trei membrii , persoane fizice stabilite în străinătate

3.Aprobarea cererilor de adeziune formulate de persoanele fizice și juridice care doresc să obțină calitatea de membru al Asociației.

4.Anularea Hotărâri nr. 77/04.02.2022 privind aprobarea componenței Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini

5.Alegerea Consiliului Director al Asociației conform cerințelor DRLC

6.Informare privind stadiul implementării proiectelor ce au la baza finanțarea prin Strategia de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini (2017-2023)

7.Prezentarea stadiului in care se afla Cererea de finantare -cod SMIS 303621,depusa de Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori” intitulata „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunității Gârcini, 2024-2029”, cu finanțare prin: „Programul Incluziune și Demnitate Socială“ Prioritate: P01 „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității“ Obiectiv specific: ESO4.11. „Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)“ precum si prezentarea activitatilor care au fost derulate si a acelor ce urmeaza a fi derulate

8.Delimitarea preliminară a teritoriului vizat prin Strategia de Dezvoltare Locală 2024-2029-ZUM (zona urbană marginalizată ) și ZF ( zona funcționala)

9.Diverse

Oana Marica
26 Octombrie 2023
261. În cadrul proiectului Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029”, cod SMIS 303621, vă invităm la întrunirea publică din data de 26.10.2023

Întrunire publică: Delimitarea teritoriului și identificarea zonelor distincte incluse în teritoriu

1.Informare privind proiectul Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, municipiul Săcele; informare date preliminare recensământ

2.Delimitarea teritoriului si identificarea zonelor distincte incluse in teritoriu pentru aplicarea strategiei

3.Validarea modalității de delimitare a teritoriului SDL de către comunitate

4.Prezentarea următoarelor întâlniri

5.Diverse

Oana Marica
24 Octombrie 2023
260.CEREREA DE FINANȚARE SMIS 303621

Va începe derularea proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029” în cadrul apelului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”

În data de 23.10 .2023 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin AMPIDS a publicat

Lista intermediară a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă (ETFC) - PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9

Prioritate: P01 „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității“

Denumire Apel: „Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori-Regiuni mai putin dezvoltate”

Cod Apel: PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9

Proiecte finanțate prin*: Fondul Social European

Oana Marica
24 Octombrie 2023
259. Vă comunicăm că Cererea de Finanțare SMIS 303621, depusă de GAL GÂRCINI a fost avizată

În data de 23.10 .2023 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin AMPIDS a publicat

Lista intermediară a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă (ETFC) - PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9

Prioritate: P01 „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității“

Denumire Apel: „Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori-Regiuni mai putin dezvoltate”

Cod Apel: PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9

Proiecte finanțate prin*: Fondul Social European

Oana Marica
24 Octombrie 2023
258.CONSILIU DIRECTOR 20.10.2023

Ordinea de zi a Consiliului Director:

1. Informare privind înregistratrea unor cereri de retragere din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini

2. Avizarea cererilor de retragere din calitatea de membru al asociației

3. Informare privind înregistrarea unor cereri de adeziune la Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini

4. Prezentarea stadiului in care se afla Cererea de finantare -cod SMIS 303621,depusa de Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori” intitulată - „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunității Gârcini, 2024-2029”, cu finanțare prin: „Programul Incluziune și Demnitate Socială“ Prioritate: P01 „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității“ Obiectiv specific: ESO4.11. „Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)“ precum si prezentarea activitatilor care au fost derulate si a acelor ce urmeaza a fi derulate

5. Diverse

Oana Marica
21 Octombrie 2023
257. ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini in conformitate cu prevederile art. 19 și 20 din Statutul Asociației și a Legii nr .55/ 2020, convoacă membrii asociatiei la Adunarea Generală ordinara a Asociației Ședința Adunării Generale a membrilor Asociației se va desfășura în data de 25.10.2023, cu începere de la orele 14:30 la sediul asociatiei ,din Aleea Episcop Popeea nr 20( in incinta Liceului tehnologic Victor Jinga ), municipiul Săcele , jud. Brașov .

Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare este următoarea:

1.Informare privind analiza realizata de Consiliul Director privind propunerea de excludere din cadrul asociatiei a unui membru , persoana fizica in urma decesului acestuia precum si cea legata de inregistrarea unui numar de cereri de retragere din calitatea de membru al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Garcini.

2.Confirmarea cererilor de retragere din calitatea de membru al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Garcini precum si validarea excluderii din cadrul asociatiei a unui membru , persoana fizica in urma decesului acestuia.

3.Aprobarea cererilor de adeziune formulate de persoanele fizice si juridice care doresc sa obtina calitatea de membru al Asociatiei.

4.Alegerea Consiliului Director al Asociatiei conform cerintelor DRLC

5.Informare privind stadiul implementarii proiectelor ce au la baza finantarea prin Strategia de Dezvoltare Locala a Comunitatii Gârcini (2017-2023)

6.Prezentarea stadiului in care se afla Cererea de finantare -cod SMIS 303621,depusa de Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori” intitulata: „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunității Gârcini, 2024-2029”, cu finanțare prin: „Programul Incluziune și Demnitate Socială“ Prioritate: P01 „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității“ Obiectiv specific: ESO4.11. „Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)“ precum si prezentarea activitatilor care au fost derulate si a acelor ce urmeaza a fi derulate

7.Delimitarea preliminara a teritoriului vizat prin Strategia de Dezvoltare Locala 2024-2029-ZUM (zona urbana marginalizata ) si ZF ( zona functionala)

8.Diverse

Oana Marica
20 Octombrie 2023
256.CONSILIU DIRECTOR 03.10.2023

Consiliului Director din 03.10.2023 a avut urmatoarea Ordine de zi

1. Informare privind Achizitia de servicii de cercetare socială - Prezentarea Studiului de piata și a Raportului studiului de piață

2 .Informare privind Achizitia de servicii de delimitare teritoriu - Prezentarea Studiului de piață și a Raportului studiului de piață

3. Informare privind Achiziția de servicii contabile - Prezentarea Studiului de piață și a Raportului studiului de piață

4 .Informare privind Achizitia de servicii de elaborare SDL - Prezentarea Studiului de piață și a Raportului studiului de piață

5.Discuții

Oana Marica
3 Octombrie 2023
255. Au început lucrările pentru proiectul: EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZUM SMIS 154229

Oana Marica
2 Octombrie 2023
254.CONSILIU DIRECTOR 25.09.2023

Membrii Consiliului Director au discutat în data de 25.09.2023 urmatoărele puncte aflate pe Ordinea de zi :

1. Informare privind depunerea cererii de finantare cadrul apelului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori ” finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială ,Prioritate: P01 „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității“,Obiectiv specific: ESO4.11. „Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)“

2. Aprobarea Programului anual al achizițiilor publice- Anexă privind achizițiile directe derulate în cadrul proiectului “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunității Gârcini 2024-2029”

3. Informare privind Achiziția de servicii de cercetare socială- Prezentarea referatului de necesitate

4. Informare privind Achizitia de servicii de delimitare teritoriu - Prezentarea referatului de necesitate

5 .Informare privind Achizitia de servicii contabile - Prezentarea referatului de necesitate

7. Discuții

Oana Marica
26 Septembrie 2023
253. STADIUL PROIECTULUI: Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program normal nr. 4 – Str. George Moroianu nr. 293, municipiul Săcele, jud. Braşov SMIS 153803

Oana Marica
19 Septembrie 2023
252. STADIUL PROIECTULUI: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRADINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 4 – Str. GENERAL ION DRAGALINA NR. 78, Municipiul SĂCELE, JUD. BRAȘOV SMIS 153400

Lucrările se apropie de sfârșit

Oana Marica
18 Septembrie 2023
251.CEREREA DE FINANTARE SMIS 303621

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini a depus la data de 14.09.2023

Cod apel: PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9

Titlu Proiect: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunitatii Garcini 2024-2029

Titlu Apel: Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori - Regiuni mai putin dezvoltate

Oana Marica
14 Septembrie 2023
250.REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea postului de Facilitator de Dezvoltare Comunitară în scopul Elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029
Oana Marica
4 Septembrie 2023
249.CONSILIU DIRECTOR 30.08.2023

Ordinea de zi a Consiliului Director din 30.08.2023, completată la solicitarea președintelui asociației a fost:

1.Raport de monitorizare și evaluare internă aprilie - iunie 2023

2.Informare privind stadiul proiectelor depuse în platforma MYSMIS și prezentarea progresului

3.Informare privind avizarea Actului adițional nr 5 privind prelungirea perioadei de funcționare a asociației GAL Gârcini până la 31 decembrie 2023

4.Indreptarea erorii materiale la poz 4 - Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2023 din 07.04.2023

5.Informare privind Achiziția de servicii de cercetare socială și prezentarea Studiului de piață și a Raportului studiului de piață

6.Informare privind Achiziția de servicii de consultanță și prezentarea Studiului de piață și a Raportului studiului de piață

7.Aprobare privind achiziția de Servicii specializate de consultanță aferente elaborării și depunerii unei cereri de finanțare

8.Aprobare privind împuternicirea președintelui și a managerului asociației pentru realizarea operațiunilor financiare prin intermediul conturilor bancare ale Asociației

9.Discuții

Oana Marica
30 August 2023
248. ANUNȚ SELECȚIE POST FACILITATOR COMUNITAR

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini organizează concurs pentru ocuparea postului de Facilitator Comunitar în scopul Elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029

Oana Marica
18 August 2023
247.FIȘĂ DE PREZENTARE PROIECT :„ Construire locuințe sociale în cartierul Gârcini din Municipiul Săcele, jud. Brașov ” cod SMIS 154044
Oana Marica
4 August 2023
246.UAT Municipiul Săcele anunță începerea proiectului „Construire locuințe sociale în cartierul Gârcini din Municipiul Săcele, jud. Brașov”, cod SMIS 154044, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții: 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).
Oana Marica
4 August 2023
245. INFORMARE: Lucrarile continuă în cadrul proiectului POR/GAL GÂRCINI/2021/9/1/OS.9.1. „REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRADINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 4 – STR. GENERAL ION DRAGALINA NR. 78, MUNICIPIUL SĂCELE, JUD. BRAȘOV,SMIS 153400”

aferent Măsurii M1.3.– Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL SĂCELE

Oana Marica
14 iulie 2023
244. INFORMARE: În scurt timp va începe pe strada Gârcinului realizarea proiectului POR/GALGÂRCINI/2021/9/2/OS9.1 „CREAREA DE SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI COMUNITARE ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER, SMIS 146991 ”

aferent Măsurii M3.2.– Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL SĂCELE

Oana Marica
14 iulie 2023
243.CONSILIU DIRECTOR 10.07.2023

Ședința Consiliului Director sa desfășurat în data de 10.07.2023, cu începere de la orele 12:00, la sediul asociatiei ,din Aleea Episcop Popeea nr 20 , municipiul Săcele , jud. Brașov, cu următoarea Ordine de zi :

1.Raport de monitorizare si evaluare interna ianuarie - martie 2023

2.Informare privind stadiul proiectelor depuse în platforma MYSMIS , prezentarea progresului

3.Informare privind prelungirea perioadei de functionare a asociatiei GAL Garcini pana la 31 decembrie 2023

4.Discuții

Oana Marica
11 Iulie 2023
242. COMUNICAT DE PRESĂ 23.06.2023

Oana Marica
23 Iunie 2023
241.Registru de proiecte GAL și Centralizator valoric 21.06.2023
Oana Marica
22 Iunie 2023
240. AGA 27.04.2023

Cu votul majorității simple a membrilor asociației ,în cadrul Adunării Generale extraordinare a Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini,din data de 27.04.2023,s-au discutat si s-au votat următoarele puncte aflate pe ordinea de zi :

1.Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercițiul financiar 2022 ,pe baza rapoartelor prezentate de contabilul Asociației și de Cenzorul acesteia .

2.Aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exercițiului financiar 2022.

3.Aprobarea Raportului de activitate al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, aferent anului 2022.

4.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini aferent anului 2023

5.Informare privind stadiul implementării proiectelor finanțate prin intermediul GAL -ului

9.Diverse

Oana Marica
27 Aprilie 2023
239. INFORMARE: Deoarece la ședința AGA din data de 26.04.2023 nu s-a îndeplinit cvorumul, vă informăm că așa cum a fost menționat în convovocatorul AGA transmis, în baza articolului 21 din Statutul asociației, Ședința Extraordinară a Asociației GAL va avea loc mâine, 27.04.2023 – ora 14:00, la sediul Asociației din Aleea Episcop Popeea, nr.20 Municipiul Săcele, Județul Brașov.

Oana Marica
26 Aprilie 2023
238. CONVOCATOR AGA 26.04.2023

În conformitate cu prevederile art. 19 și 21 din Statutul Asociației, vă invităm prin prezenta să participați la Adunarea Generală ordinară a membrilor Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini. Ședința Adunării Generale a membrilor Asociației se va desfășura în data de 26.04.2023, cu începere de la orele 14, la sediul asociatiei ,din Aleea Episcop Popeea nr 20 , municipiul Săcele , jud. Brașov .

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1.Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercițiul financiar 2022 ,pe baza rapoartelor prezentate de contabilul Asociației și de Cenzorul acesteia .

2.Aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exercițiului financiar 2022.

3.Aprobarea Raportului de activitate al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, aferent anului 2022.

4.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini aferent anului 2023

5.Informare privind stadiul implementării proiectelor finanțate prin intermediul GAL -ului

9.Diverse

Dacă nu este întrunit cvorumul de participare la data primei convocări, respectiv 26.04.2023 , în baza art. 21 din Statutul asociatiei ,Adunarea Generală se va desfăsura în data de 27.04.2023, cu începere de la orele 14, la sediul asociatiei ,din Aleea Episcop Popeea nr 20 , municipiul Săcele , jud. Brașov.

Oana Marica
20 Aprilie 2023
237.CONSILIU DIRECTOR

Ședința Consiliului Director desfasurată în data de 07.04.2023, cu începere de la orele 9.30, la sediul asociatiei ,din Aleea Episcop Popeea nr 20 , municipiul Săcele , jud. Brașov a avut urmatoarea ordine de zi :

1.Aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2023

2.Raport de monitorizare si evaluare interna octombrie -decembrie 2022

3.Informare privind stadiul proiectelor depuse în platforma MYSMIS , prezentarea progresului

4.Discuții

Oana Marica
236.REGISTRU DE PROIECTE 23.02.2023

Oana Marica
235.CONSILIU DIRECTOR

Ședința Consiliului Director s-a desfășurat astăzi, 23.02.2023, cu începere de la orele 9.30, în incinta Centrului de Zi ,din Str. George Moroianu nr. 17, municipiul Săcele, jud. Brașov, și a avut următoarea Ordine de zi :

1.Prezentarea adresei UAT Municipiul Săcele nr. 11832/06.02.2023 înregistată la GAL cu nr 15/17.02.2023

2.Informare privind : stadiul proiectelor depuse în platforma MYSMIS , prezentarea progresului

3.Prezentare situație : VALOARE -PARTENERI -PROIECTE - POR 14.11.2022 si POCU 02.06.2022

4.Discuții

Oana Marica
24 Februarie 2023
234.Fișa de prezentare proiect : „AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF (corp 2)”, cod SMIS 152298
Oana Marica
8 Decembrie 2022
233. UAT Municipiul Săcele anunță începerea proiectului „AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF (corp 2)”, cod SMIS 152298, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții: 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
Oana Marica
8 Decembrie 2022
232.Fișă de proiect „EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZUM”, cod SMIS 154229
Oana Marica
7 Decembrie 2022
231.UAT Municipiul Săcele anunță începerea proiectului „EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZUM”, cod SMIS 154229, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții: 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
Oana Marica
7 Decembrie 2022
230.Fișă de proiect : Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 4 – Str. George Moroianu nr. 293, municipiul Săcele, jud. Brașov cod SMIS 153803
Oana Marica
4 Noiembrie 2022
229.UAT Municipiul Săcele anunță începerea proiectului Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 4 – Str. George Moroianu nr. 293, municipiul Săcele, jud. Brașov cod SMIS 153803
Oana Marica
4 Noiembrie 2022
228.CONSILIU DIRECTOR

În cadrul Consiliului Director din data de 01.11.2022 pe ordinea de zi s-au aflat următoarele aspecte :

1.Informare privind stadiul proiectelor depuse în platforma MYSMIS , prezentarea progresului ..

2.Informare privind :

- intenția Primariei Municipiului Săcele și a GAL Gârcini de a depune pentru următoarea sesiune POIDS2021-2027 o nouă Strategie de Dezvoltare

-activitatea Grupului de Lucru Local(GLL)

3.Raport de monitorizare și evaluare interna iulie -septembrie 2022

4.Discuții

Oana Marica
1 Noiembrie 2022
227.UAT Municipiul Săcele a semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în ZUM ” SMIS 154229
Oana Marica
31 Octombrie 2022
226.CONSILIU DIRECTOR

În cadrul Consiliului Director din data de 27.09.2022 s-au discutat următoarele aspecte :

1.Informare privind stadiul proiectelor depuse în platforma MYSMIS , prezentarea progresului .

2. Raport de monitorizare si evaluare interna aprilie-iunie 2022

3.Discuții

Oana Marica
29 Septembrie 2022
225.UAT Municipiul Săcele a semnat Contractul de Finantare pentru proiectul ” AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF (corp 2)” COD SMIS 2014: 152298
Oana Marica
14 Septembrie 2022
224.Fișă de prezentare proiect POR M 1.3 „Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr.4, Str.General Ion Dragalina nr.78, municipiul Săcele, jud.Brașov”
Oana Marica
5 Septembrie 2022
223.Anunt începere proiect POR M 1.3 „Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr.4, Str.General Ion Dragalina nr.78, municipiul Săcele, jud.Brașov”
Oana Marica
2 Septembrie 2022
222.REGISTRU DE PROIECTE
Oana Marica
23 August 2022
221.Comunicat de presă Finalizare proiect “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini” SMIS 142450
Oana Marica
22 August 2022
220. Fișă de prezentare POR M 3.2 „Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber ”
Oana Marica
21 August 2022
219.Anunt începere proiect POR M 3.2 „Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber ”
Oana Marica
19 August 2022
218. UAT Municipiul Săcele a semnat Contractul de Finantare si pentru proiectul :: Reabilitare și modernizare Gradiniță cu program normal nr. 4 – Str. George Moroianu nr. 293, municipiul Săcele, jud. Brasov Cod SMIS 2014:153803
Oana Marica
8 August 2022
217. UN NOU PROIECT CONTRACTAT
Oana Marica
26 Iulie 2022
217a.CONSILIU DIRECTOR

În cadrul Consiliului Director din data de 19.07.2022 s-au discutat următoarele :

1.Informare privind stadiul proiectelor depuse în platforma MYSMIS, prezentarea progresului .

2.Raport de monitorizare și evaluare internă ianuarie -aprilie 2022

3.Discuții

Oana Marica
24 Iulie 2021
216.Lansarea proiectului POCU masura 1.1 -“ Servicii integrate pentru membrii comunității ZUM Gârcini”
Oana Marica
7 Iulie 2022
215.Stadiul proiectelor astăzi,05.07.2022
Oana Marica
05 Iulie 2022
214.Stadiul proiectelor astăzi, 22.06.2022
Oana Marica
22 Iunie 2022
213b.Stadiul proiectelor astăzi, 25.05.2022
Oana Marica
25 Mai 2022
213a.COMUNICAT DE PRESĂ - Lansarea proiectului "Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii"
Oana Marica
17 Mai 2022
212.CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Reprezentanții Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini au prezentat în cadrul Conferinței de Presă din data de 05.05.2022 stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală.

Oana Marica
7 Mai 2021
211.Stadiul proiectelor astăzi, 04.05.2022
Oana Marica
04 Mai 2022
210.Comunicat de presă cu privire la Stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini Săcele

Oana Marica
29 Aprilie 2022
209.AGA 27.04.2022

Cu votul majorității membrilor asociației în cadrul Adunării Generale a Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini din data de 27.04.2022 s-au discutat și s-au votat următoarele puncte:

1.„Studiu privind evaluarea intermediară a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini ”, aferent perioadei an 2018-2021

2.Situațiile financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercițiul financiar 2021 ,pe baza rapoartelor prezentate de contabilul Asociației și de Cenzorul acesteia .

3.Modalitatea de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exercițiului financiar 2021.

4.Raportului de activitate al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, aferent anului 2021

5.Scutirea asociatiei PORTAVICUM și a Ballroom Paris SRL de la plata cotizatiei pentru perioada 2020-2022 precum și diminuarea cotizatiei ETREC la 100lei/luna

6.Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini aferent anului 2022

7.A fost prezentată informare privind analiza realizată de Consiliul Director,și propunerea acestuia, de excludere din cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a unui membru, persoană fizică.

Oana Marica
28 Aprilie 2022
208. CONVOCATOR AGA 27.04.2022

Deoarece astăzi, 20.04.2022, nu s-a întrunit cvorumul necesar validării hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu prevederile art. 19 și 21 din Statutul Asociației, vă invităm prin prezenta să participați la Adunarea Generală extraordinara a membrilor Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini. Ședința Adunării Generale a membrilor Asociației se va desfășura în data de 27.04.2022, cu începere de la orele 14, în Sala de ședințe din incinta Centrului de Zi ,din Str. George Moroianu nr. 17, municipiul Săcele , jud. Brașov . Întâlnirea se va desfășura cu prezență fizică respectând condițiile impuse de protecția sanitară.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1.Aprobare „Studiu privind evaluarea intermediară a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini ”, aferent perioadei an 2018-2021

2.Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercițiul financiar 2021 ,pe baza rapoartelor prezentate de contabilul Asociației și de Cenzorul acesteia .

3.Aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exercițiului financiar 2021.

4.Aprobarea Raportului de activitate al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, aferent anului 2021

5.Aprobarea scutirii asociatiei PORTAVICUM și a Ballroom Paris SR7. Informare privind analiza realizată de Consiliul Director,și propunerea acestuia ,de excludere din cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a unui membru, persoană fizică .L de la plata cotizatiei pentru perioada 2020-2022

6.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini aferent anului 2022

7.Informare privind analiza realizată de Consiliul Director,și propunerea acestuia ,de excludere din cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a unui membru, persoană fizică .

8.Dezbaterea și supunerea la vot a excluderii din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a unui membru persoana fizica : Oțelaș Ioan , excludere în urma decesului acestuia .

9.Diverse

Oana Marica
20 Aprilie 2022
207.CONSILIU DIRECTOR

Consiliul Director al Asociației Grupul de Locală Gârcini a discutat astăzi:

1.Monitorizarea și evaluarea eficienței activiăților și a gradului de de atingere a obiectivelor și indicatorilor stabiliți, analiza datelor culese din comunitate

2.Diverse

Oana Marica
19 Aprilie 2022
206. CONVOCATOR AGA 20.04.2022

În conformitate cu prevederile art. 19 și 20 din Statutul Asociației, membrii Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini sunt invitați să participe la Adunarea Generală ordinară a membrilor Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini. Ședința Adunării Generale a membrilor Asociației se va desfășura în data de 20.04.2022, cu începere de la orele14, în Sala de ședințe din incinta Centrului de Zi ,din Str. George Moroianu nr. 17, municipiul Săcele , jud. Brașov .

Întâlnirea se va desfășura cu prezență fizică respectând condițiile impuse de protecția sanitară.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1.Aprobare „Studiu privind evaluarea intermediară a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini ”, aferent perioadei an 2018-2021

2.Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercițiul financiar 2021 ,pe baza rapoartelor prezentate de contabilul Asociației și de Cenzorul acesteia .

3.Aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exercițiului financiar 2021.

4.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini aferent anului 2022

5.Informare privind analiza realizată de Consiliul Director,și propunerea acestuia ,de excludere din cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a unui membru, persoană fizică .

6.Dezbaterea și supunerea la vot a excluderii din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a unui membru persoana fizica : Oțelaș Ioan , excludere în urma decesului acestuia .

7.Diverse

Oana Marica
14 Aprilie 2022
205.Consiliul Director al Asociației GAL

1.Aprobarea documentului: „Studiu privind evaluarea intermediară a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini”

Raportul de Selectie final, pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului POR/GAL GÂRCINI/2021/9/7/OS.9.1. și a Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZUM, aferent Măsurii M3.1 - Reglementarea situației juridice și asigurarea accesului la utilități și servicii publice, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

2.Informare privind stadiul Proiectelor depuse în platforma MYSMIS , prezentarea progresului .

3.Informare privind decesul unui membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini în persoana domnului Oțelaș Ioan

4.Discuții -Convocare AGA în data de 20.04.2022

Oana Marica
30 Martie 2022
204. Anunț de încheiere a proiectului ”DOTAREA INTREPRINDERII DE ECONOMIE SOCIALĂ DE INSERȚIE ANDARIANA SRL, CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE DE CONSTRUCȚII”

Oana Marica
25 Martie 2022
203. Adunare Generală Extraordinară

Cu voturile majorității membrilor asociației prezenți în data de 04.02.2022, au fost aprobate hotărârile AGA pentru:

1.Se aprobă excluderea din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a „SC Dumian SRL, cu sediul în mun. Brasov, str. Paraului, nr. 1C, CUI RO1095718, J08/29/1992, ”și a „ Asociatia pentru Promovarea Economiei Sociale, cu sediul în sat Budila, com. Budila, str. Principală, nr. 261, CUI 28275389, ” .

2.Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini va avea următoarea componență: reprezentant UAT Municipiul Sacele: Pîrvu Nicoleta – Președinte, reprezentant Ballroom Paris SRL: Miret Paris, Vicepreședintereprezentant Asociația Portavicum Săcele: Daneș Cornelia - Secretar, reprezentant Asociația Comunității Gârcini: Gîndac Nicolae - Membru, membru GAL: Simoiu Dorina- Membru

Oana Marica
04 Februarie 2021
202.CONSILIU DIRECTOR

Consiliul Director al Asociației Grupul de Locală Gârcini a luat în discuție și a dezbătut următoarele:

Achiziția de servicii de asistență specializată pentru evaluarea intermediară a implementării SDL: Prezentarea Studiului de piață și a Raportului studiului de piață

Stadiul Apelurilor de proiecte lansate de Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini, prezentarea progresului .

Problema legată de plata cotizației, propunere de excludere din cadrul membrilor Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a „Asociației pentru Promovarea Economiei Sociale , cu sediul în sat Budila, com Budila, str Principală nr 261, CUI 28275389” și a SC Dumian SRL, cu sediul în mun. Brasov, str. Pârâului, nr. 1C, CUI RO1095718, J08/29/1992„

Convocare AGA în data de 04.02.2022

Oana Marica
28 Ianuarie 2022
201.CONVOCATOR AGA

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini convoacă Adunarea Generală a membrilor Asociației în data de 04.02.2022, cu începere de la orele 14.00 în Sala „ Centru digital ”din incinta Școlii gimnaziale nr 5 Săcele corp A , din Str. Barajului nr. 49, mun. Săcele, jud. Brașov și/sau format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM, în contextul evoluției epidemiologice de la nivel național, în vederea prevenirii cazurilor de infectare cu coronavirusul SARS-COV-II

Oana Marica
28 Ianuarie 2021
200.CONSILIU DIRECTOR

Consiliul Director al Asociației Grupul de Locală Gârcini a aprobat:

Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022

Și s-a discutat despre necesitatea realizării în luna ianuarie a - Achiziției de servicii de asistență specializată pentru evaluarea intermediară a implementării SDL a GAL Gârcini

Oana Marica
26 Ianuarie 2022
199.Notificare CCS Restrâns

CCS Restrâns avizat in urma procesului de verificare fișa de proiect depusă în cadrul apelului POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 3 / OS 5.1

Fișa de proiect cu titlul „Servicii integrate pentru membrii comunității ZUM Gârcini ”, înregistrată cu nr:POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 3 / OS 5.1/1/10.11.2021

Oana Marica
27 Decembrie 2022
198.Notificare CCS Restrâns

CCS Restrâns avizat in urma procesului de verificare fișa de proiect depusă în cadrul apelului POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1

Titlu fișă de proiect:„Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii”, înregistrată cu nr:POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1/1/28.10.2021

Oana Marica
27 Decembrie 2021
197.Notificare CCS Restrâns

CCS Restrâns a avizat Fișa de proiect„Construcția de locuințe sociale în cartierul Gârcini din Municipiul Săcele , jud Brașov ”, fișă cu nr. POR/GALGÂRCINI/2021/9/6/OS9.1/1/02.11.2021: selectată de GAL Gârcini în cadrul apelului POR/GALGÂRCINI /2021/9/6/OS 9.1

Oana Marica
21 Decembrie 2021
196. Notificare CCS Restrâns

CCS Restrâns avizat în urma procesului de verificare fișele de proiect depuse în cadrul Apelului POR/GAL GÂRCINI /2021/9/7/OS 9.1:

Fișa de proiect „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în ZUM ”

Nr. de înregistrare fișă de proiect: POR/GALGÂRCINI/2021/9/7 OS9.1/1/15.11.2021

Oana Marica
15 Decembrie 2021
195. SC ANDARIANA SRL anunță începerea Proiectului „DOTAREA INTREPRINDERII DE ECONOMIE SOCIALA DE INSERȚIE ANDARIANA SRL, CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE DE CONSTRUCȚII”, cod MySMIS 151819, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Oana Marica
9 Decembrie 2021
194.Consiliul Director al Asociației GAL

Consiliul Director al Asociației Grupul de Locală Gârcini a aprobat:

Raportul de Selecție final, pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului nr. POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 3 / OS 5.1 pentru intervenția:

Operaționalizarea centrului socio-medical și furnizarea de servicii integrate socio-medicale și de inserție socio-profesională, aferentă Măsurii M.1.1 - Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
9 Decembrie 2021
193.ANEXA 17 - Raport de selecție GAL - Apel nr : POR/ GAL GARCINI/2021/9/7/OS 9.1

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini publică Raportul de selecţíe final pentru lista de proiecte cuprinse în SDL, aferent apelului POR/GAL GÂRCINI /2021/9/7/OS 9.1.

Oana Marica
03 Decembrie 2021
192.Consiliul Director al Asociației GAL

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a aprobat, vineri .03.12.2021 în cadrul ședintei extraordinare:

Raportul de Selectie final, pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului POR/GAL GÂRCINI/2021/9/7/OS.9.1. și a Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZUM, aferent Măsurii M3.1 - Reglementarea situației juridice și asigurarea accesului la utilități și servicii publice, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
03 Decmbrie 2021
191. SESIUNE DE PREGĂTIRE 26.11.2021

Oana Marica
26 Noiembrie 2021
190. SESIUNE DE PREGĂTIRE 25.11.2021

Oana Marica
25 Noiembrie 2021
189. INFORMARE

Vă informăm că în data de 26.11.2021 va avea loc sesiunea de pregătire pentru POCU Măsurile - M 1.1 , M 1.2 , în scopul sprijinirii beneficiarului al cărui proiect a fost selectat, în vederea pregătirii cererii de finanțare, cerere care să respecte integral condițiile de eligibilitate și conformitate precum și criteriile de calitate impuse de documentele aferente POR , respectiv Ghidul solicitantului .Conditii generale pentru accesarea fondurilor si Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020

Oana Marica
23 Noiembrie 2021
188. INFORMARE

Vă informăm că în data de 25.11.2021 va avea loc sesiunea de pregătire pentru POR Măsurile - M 1.3 , M 3.1 , M 3.3, în scopul sprijinirii beneficiarului al cărui proiect a fost selectat, în vederea pregătirii cererii de finanțare, cerere care să respecte integral condițiile de eligibilitate și conformitate precum și criteriile de calitate impuse de documentele aferente POR , respectiv Ghidul solicitantului .Conditii generale pentru accesarea fondurilor si Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020

Oana Marica
23 Noiembrie 2021
187.Notificare CCS Restrâns

CCS Restrâns avizat în urma procesului de verificare fișele de proiect depuse în cadrul Apelului POR/GALGÂRCINI/2021/9/2/OS9.1:

Fișa de proiect POR/GALGÂRCINI/2021/9/2/OS9.1/1/19.10.2021 Reabilitare și modernizare Gradiniță cu program normal nr 4.Str General Ion Dragalina nr 78 , municipiul Săcele , jud Brasov

Fișa de proiect POR/GALGÂRCINI/2021/9/2/OS9.1/2/19.10.2021 Reabilitare și modernizare Gradiniță cu program normal nr 4.Str George Moroianu nr293 , municipiul Săcele , jud Brasov

Oana Marica
23 Noiembrie 2021
186.Raport de selecţíe intermediar - Apel nr : POR/ GAL GARCINI/2021/9/7/OS 9.1

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini publică: Raport de selecţíe intermediar pentru lista de proiecte cuprinse in SDL, aferent etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității - Apel nr : POR/ GAL GARCINI/2021/9/7/OS 9.1

Oana Marica
19 Noiembrie 2021
185.Raport de selecţíe -Apel POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini publică: Raport de selecţíe final pentru lista de proiecte cuprinse în SDL aferent Apelului POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1

Oana Marica
16 Noiembrie 2021
184.Raport de selecţíe - Apel POR/GAL GÂRCINI /2021/9/6/OS 9.1

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini publică: Raport de selecţíe pentru lista de proiecte cuprinse în SDL aferent Apelului POR/GAL GÂRCINI /2021/9/6/OS 9.1

Oana Marica
16 Noiembrie 2021
183.Consiliul Director al Asociației GAL
Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a aprobat în ședința extraordinară din data de 16.11.2021

1. Raport de Selectie final, pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului nr. POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1 - “Derularea de programe de formare profesională, stagii de ucenicie și campanii de conștientizare în vederea facilitării accesului și menținerea pe piața muncii”, aferentă Măsurii M.1.2 - Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

2.Raport de Selectie final, pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI/2021/9/6/OS.9.1. CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE SOCIALE aferentă Măsurii M.3.3. – Îmbunătățirea condițiilor de locuire în teritoriul SDL, din cadrul OS.3. – Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
16 Noiembrie 2021
182. Anunț închidere Apel POR/GAL GÂRCINI/2021/9/7/OS.9.1.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini, anunță închiderea apelului de proiecte pentru EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZUM, derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC.

Oana Marica
15 Noiembrie 2021
Citeste documentul complet
181.Raport de selecţíe intermediar - Apel nr : POCU/ GALGarcini/2021/AP 5/3/OS5.1

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini publică: Raport de selecţíe intermediar pentru lista de proiecte cuprinse in SDL, aferent etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității - Apel nr : POCU/ GALGarcini/2021/AP 5/3/OS5.1

Oana Marica
15 Noiembrie 2021
180.Consiliul Director al Asociației GAL

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a aprobat în ședința extraordinară din data de 11.11.2021 Înlocuirea Spitalului Municipal Săcele cu un membru supleant - Cristina Rab, având rolul de membru GAL împuternicit în cadrul procesului de evaluare,al Comitetului de Selecţie pentru fișa de proiect: „Servicii integrate pentru membrii comunității ZUM Gârcini”

Nr. de înregistrare fișă de proiect: POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 3 / OS 5.1/1/11.11.2021

Solicitant : UAT MUNICIPIUL SĂCELE, Apelul POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 3 / OS 5.1

Oana Marica
12 Noiembrie 2021
179. Anunț închidere Apel POCU/GALGarcini/2021/ AP 5/ 3 / OS 5.1.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini anunță închiderea apelului de proiecte, POCU/GALGarcini/2021/ AP 5/ 3 / OS 5.1, pentru proiectul “Operaționalizarea centrului socio-medical și furnizarea de servicii integrate socio-medicale și de inserție socio-profesională”, aferent Măsurii M.1.1 - Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
10 Noiembrie 2021
Citeste documentul complet
178.Consiliul Director al Asociației GAL

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a aprobat Raportul de Selectie final, pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI /2021/9/1/OS 9.1.. pentru intervenția : „Reabilitarea/modernizarea/dotarea instituțiilor de învățământ din teritoriul SDL”, aferentă Măsurii M1.3.– Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
9 Noiembrie 2021
177.Raport de selecţíe intermediar - Apel nr : POR/GAL GÂRCINI /2021/9/6/OS 9.1

Raport de selecţíe intermediar pentru lista de proiecte cuprinse in SDL, aferent etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității - Apel nr : POR/GAL GÂRCINI /2021/9/6/OS 9.1

Oana Marica
8 Noiembrie 2021
176. Raport de selecție final

Raport de selecţie final pentru lista de proiecte cuprinse în SDL în cadrul Apelului nr. POR/GAL GÂRCINI /2021/9/1/OS 9.1.

Oana Marica
4 Noiembrie 2021
175. SESIUNE DE PREGĂTIRE 4.11.2021

Oana Marica
4 Noiembrie 2021
174. INFORMARE

Vă informăm că în data de 04.11.2021 va avea loc sesiunea de pregătire pentru apelul POR/GAL GÂRCINI/2021/9/2/OS.9.1, Măsura 3.2, în scopul sprijinirii beneficiarului al cărui proiect a fost selectat, în vederea pregătirii cererii de finanțare, cerere care să respecte integral condițiile de eligibilitate și conformitate precum și criteriile de calitate impuse de documentele aferente POR , respectiv Ghidul solicitantului .Conditii generale pentru accesarea fondurilor si Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020

Oana Marica
2 Noiembrie 2021
173. Anunț închidere Apel POR/GAL GÂRCINI/2021/9/6/OS.9.1.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini, anunță închiderea apelului de proiecte pentru CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE SOCIALE, derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC.

Oana Marica
2 Noimbrie 2021
Citeste documentul complet
172. Fișă de proiect POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1/1/28.10.2021 - ADMISĂ

Prin prezenta, vă informăm că în urma desfășurării procesului de prioritizare și selecție a fişelor de proiecte depuse în cadrul apelului POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4/ OS 5.1, fișa de proiect POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1/1/28.10.2021 înregistrată la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini A fost admisă în urma etapei etapei de verificare a conformității administrative

Oana Marica
1 Noiembrie 2021
171. Raport de selecţíe intermediar pentru lista de proiecte cuprinse in SDL, aferent etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității - Apel nr : POR/GAL GÂRCINI /2021/9/1/OS 9.1
Oana Marica
29 Octombrie 2021
170.Anunț închidere Apel POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini, anunță închiderea apelului de proiecte nr. POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1

PENTRU INTERVENTIA: “Derularea de programe de formare profesională, stagii de ucenicie și campanii de conștientizare în vederea facilitării accesului și menținerea pe piața muncii”, derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC

Oana Marica
28 Octombrie 2021
169.Comitetul Director al Asociației GAL

Comitetul Director al Asociatiei Grupul de Actiune Locală Gârcini a aprobat Corringendumul nr 1 la Ghidul Solicitantului

pentru intervenția: “Asigurarea accesului la cursuri de formare antreprenorială și consiliere în vederea înființării de noi afaceri/structuri de economie socială”, aferentă Măsurii de intervenție M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei.

Oana Marica
27 Octombrie 2021
168. Anunț închidere Apel POR/GAL GÂRCINI/2021/9/1/OS.9.1.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini, anunță închiderea apelului de proiecte nr. POR/GAL GÂRCINI/2021/9/1/OS.9.1. pentru interventia Reabilitarea/modernizarea/dotarea instituțiilor de învățământ din teritoriul SDL, derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC.

Oana Marica
19 Octombrie 2021
Citeste documentul complet
167.ÎNTÂLNIRE 18.10.2021

Oana Marica
19 Octombrie 2021
166. Anunt prelungire APEL nr. POR/GAL GÂRCINI/2021/9/7/OS.9.1

Asociația GAL Gârcini anunță prelungirea termenului de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI/2021/9/7/OS.9.1 în conformitate cu prevederile Procedurii de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte aferentă Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini

Oana Marica
18 Octombrie 2021
Citeste documentul complet
165.Anunt prelungire APEL POCU/GAL Gârcini/2021/ AP 5/ 3 / OS 5.1

În conformitate cu prevederile Procedurii de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte aferentă Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Asociatia GAL Gârcini anunță prelungirea termenului de depunere a fișelor de proiecte în cadrul apelului nr. POCU/GAL Gârcini/2021/ AP 5/ 3 / OS 5.1 pentru intervenția “Operaționalizarea centrului socio-medical și furnizarea de servicii integrate socio-medicale și de inserție socio-profesională”, aferentă Măsurii M.1.1 - Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
18 Octombrie 2021
Citeste documentul complet
164.Notificare CCS Restrans

Fișa de proiect POR/GALGÂRCINI/2021/9/2/OS9.1/1/14.09.2021 „Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber ” a fost admisă în urma procesului de verificare a fișelor de proiecte de către CCS Restrâns

Oana Marica
15 Octombrie 2021
163.ÎNTÂLNIRE 08.10.2021

Oana Marica
13 Octombrie 2020
162. Ședință Extraordinară a Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini

În ședința de astăzi a Consiliului Director au fost discutate și aprobate următoarele : :

1. Aprobare Corringendumul nr 4 la : Apelul și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Operaționalizarea centrului socio-medical și furnizarea de servicii integrate socio-medicale și de inserție socio-profesională , aferentă Măsurii M.1.1 - Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

2.Aprobare Corringendumul nr 1 la : Apelul și Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZUM, aferentă Măsurii M3.1 - Reglementarea situației juridice și asigurarea accesului la utilități și servicii publice, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

3.Aprobare: Calendar estimativ al lansării intervențiilor prevăzute în SDL – varianta Octombrie 2021

4.Aprobare : Prelungirea până în data de 10.11.2021 a termenului limită de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului M1.1- POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 3 / OS 5.1 . Prelungirea se realizează în conformitate cu prevederile Procedurii de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte aferentă Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității

5.Aprobare : Prelungirea până în data de 15.11.2021 a termenului limită de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului M 3.1- POR/GAL GÂRCINI/2021/9/7/OS 9.1. Prelungirea se realizează în conformitate cu prevederile Procedurii de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte aferentă Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității

Oana Marica
12 Octombrie 2021
161. Corringendum M1.1 Apel POCU/GALGârcini/2021/AP 5/3/OS 5.1 - SPRE CONSULTARE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini, publică spre consultare în vederea prelungirii termenului de depunere a fișelor de proiect Apelul și Ghidul specific intervenției “Operaționalizarea centrului socio-medical și furnizarea de servicii integrate socio-medicale și de inserție socio-profesională”, aferentă Măsurii M.1.1 - Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
12 Octombrie 2021
Citeste documentul complet
160. Corringendum M3.1 Apel POR/GALGârcini/2021/9/7/OS 9.1 - SPRE CONSULTARE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini, publică spre consultare în vederea prelungirii termenului de depunere a fișelor de proiect Apelul și Ghidul specific intervenției Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în ZUM, aferentă Măsurii M3.1 - Reglementarea situației juridice și asigurarea accesului la utilități și servicii publice, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
12 Octombrie 2021
Citeste documentul complet
159. INFORMARE

Vă informăm că în data de 18.10.2021 va avea loc sesiunea de pregătire pentru apelul POR/GAL GÂRCINI/2021/9/5/OS 9.1 , M1.2, si POR/GAL GÂRCINI/2021/9/4/OS 9.1 , M1.1 în scopul sprijinirii beneficiarului al cărui proiect a fost selectat, în vederea pregătirii cererii de finanțare, cerere care să respecte integral condițiile de eligibilitate și conformitate precum și criteriile de calitate impuse de documentele aferente POR, respectiv Ghidul solicitantului. Condiții generale pentru accesarea fondurilor și Orientări privind accesarea finantarilor în cadrul POCU 2014-2020

Oana Marica
5 Octombrie 2021
158. INFORMARE

Vă informăm că în data de 08.10.2021 va avea loc sesiunea de pregătire pentru apelul POR/GAL GÂRCINI/2021/9/4/OS 9.1 , M1.1 si POR/GAL GÂRCINI/2021/9/5/OS 9.1 , M1.2 în scopul sprijinirii beneficiarului al cărui proiect a fost selectat, în vederea pregătirii cererii de finanțare, cerere care să respecte integral condițiile de eligibilitate și conformitate precum și criteriile de calitate impuse de documentele aferente POR, respectiv Ghidul solicitantului. Condiții generale pentru accesarea fondurilor și Orientări privind accesarea finantarilor în cadrul POCU 2014-2020

Oana Marica
5 Octombrie 2021
157. Raport de selecție final - Apel: POR/GAL GÂRCINI /2021/9/2/OS 9.1
Oana Marica
1 Octombrie 2021
156.Consiliul Director al Asociației GAL

În Ședința Consiliului Director de astăzi, 01.10.2021, a fost dezbătut și aprobat :

Raportul de Selecție final, pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI /2021/9/2/OS 9.1 pentru intervenția :„ Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber”, aferentă măsurii M 3.2.– Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
1 Octombrie 2021
155.Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini, anunță relansarea apelului de proiecte pentru proiectul “Derularea de programe de formare profesională, stagii de ucenicie și campanii de conștientizare în vederea facilitării accesului și menținerea pe piața muncii”,

derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC

Oana Marica
29 Septembrie 2021
154.Asociația Grupul de Acțiune Locală Gal Gârcini anunță prelungirea termenului de depunere a fișelor de proiecte în cadrul apelului nr. POCU/GAL Gârcini/2021/ AP 5/ 3 / OS 5.1

pentru intervenția “Operaționalizarea centrului socio-medical și furnizarea de servicii integrate socio-medicale și de inserție socio-profesională”, aferentă Măsurii M.1.1 - Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023 pana la data de 20.10.2021

Oana Marica
23 Septembrie 2021
153. Raport intermediar de selecție - Apel: POR/GAL GÂRCINI /2021/9/2/OS 9.1
Oana Marica
20 Septembrie 2021
152.Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini publică spre consultare, în vederea prelungirii termenului de depunere a fișelor de proiect, apelul și ghidul aferent intervenției “Operaționalizarea centrului socio-medical și furnizarea de servicii integrate socio-medicale și de inserție socio-profesională”,

derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC

Oana Marica
17 Septembrie 2021
151.Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini publică spre consultare,în scopul relansării, apelul și ghidul aferent intervenției “Derularea de programe de formare profesională, stagii de ucenicie și campanii de conștientizare în vederea facilitării accesului și menținerea pe piața muncii”,

derulată în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC

Oana Marica
17 Septembrie 2021
150.Consiliul Director al Asociației GAL

La Ședinta Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini desfășurată în data de 17.09.2021, în incinta Centrului de Zi, din Str. George Moroianu nr. 17, municipiul Săcele, jud. Brașov au fost discutate și aprobate următoarele aspecte:

1. Aprobarea prelungirii până în data de 20.10.2021a termenului limită de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului M1.1- POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 3 / OS 5.1 . Prelungirea se realizează în conformitate cu prevederile Procedurii de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte aferentă Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității

2.2.Aprobarea Relansării apelului M1.2 - POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1 în perioada : 29.09.2021 – 28.10.2021, având la bază recomandările din documentul : „Orientări pentru Grupurile de Actiune Locala privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala la nivelul oraselor cu peste 20.000 de locuitori - Etapa a III-a mecanismului DLRC”

Oana Marica
17 Septembrie 2021
149.Asociația Grupul de acțiune locală Gârcini, anunță închiderea apelului de proiecte nr. POR/GAL GARCINI/2021/9/2/OS.9.1

PENTRU INTERVENTIA: Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber, derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC.

Oana Marica
15 Septembrie 2021
148.Asociația Grupul de acțiune locală Gârcini, anunță închiderea apelului de proiecte nr. POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1

PENTRU INTERVENȚIA: DERULAREA DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ, STAGII DE UCENICIE ȘI CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA FACILITĂRII ACCESULUI ȘI MENȚINEREA PE PIAȚA MUNCII

Oana Marica
7 Septembrie 2021
147.Asociația Grupul de acțiune locală Gârcini, anunță lansarea apelului de proiecte pentru CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE SOCIALE,

derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC.

Oana Marica
03 Septembrie 2021
146.Notificare CCS Restrans

Fișa de proiect POR/GALGÂRCINI/2021/9/5/OS9.1/1/15.06.2021 „AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF (corp 2)”a fost admisă în urma procesului de verificare a fișei de proiect de către CCS Restrâns

Oana Marica
1 Septembrie 2021
145.Notificare CCS Restrans

Fișa de proiect POR/GALGÂRCINI/2021/9/4/OS9.1/1/14.06.2021„ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM” a fost admisă în urma procesului de verificare a fișei de proiect de către CCS Restrâns

Oana Marica
1 Septembrie 2021
144.Consiliul Director al Asociației GAL

În ședința Consiliului Director au fost aprobate :

1 .Prelungirea până în data de 27.09.2021 a termenului limită de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului M1.2- POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1 . Prelungirea se realizează în conformitate cu prevederile Procedurii de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte aferentă Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității

2 .Corringendumul nr 3 la Apelul și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: “Derularea de programe de formare profesională, stagii de ucenicie și campanii de conștientizare în vederea facilitării accesului și menținerea pe piața muncii”, aferente măsurii M.1.2. – Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

3 .Corringendumul nr 2 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Operaționalizarea centrului socio-medical și furnizarea de servicii integrate socio-medicale și de inserție socio-profesională, aferentă Măsurii M.1.1 - Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
30 August 2021
143.Asociația Grupul de acțiune locală Gârcini, anunță lansarea apelului de proiecte pentru Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în ZUM,

derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC.

Oana Marica
30 August 2021
142.Asociația Grupul de Acțiune locală Gârcini, anunță lansarea apelului de proiecte nr. POR/GAL GÂRCINI/2021/9/1/OS.9.1.

pentru intervenția „ Reabilitarea/modernizarea/dotarea instituțiilor de învățământ din teritoriul SDL”, derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC.

Oana Marica
20 August 2021
140.Municipiul Săcele în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), Fundația Agapedia România, Asociația Comunității Gârcini, Școala Gimnazială Nr.5 Săcele, Liceul Tehnologic Victor Jinga Săcele și Spitalul Municipal Săcele, anunță începerea derulării proiectului POCU/717/5/1/142450 - “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Etapa III a mecanismului DLRC, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.

Oana Marica
23 Iulie 2021
Citeste documentul complet
139.Prelungire termen de depunere a fiselor de proiecte in cadrul apelului POCU/GAL Gârcini/2021/AP 5/4/OS 5.1

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Gârcini anunță prelungirea termenului de depunere a fișelor de proiecte în cadrul apelului nr. POCU/GAL Gârcini/2021/AP 5/4/OS 5.1

pentru intervenția “Derularea de programe de formare profesională, stagii de ucenicie și campanii de conștientizare în vederea facilitării accesului și menținerea pe piața muncii”, aferentă Măsurii M.1.2 - Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023 -până la data de 06.09.2021

Oana Marica
23 Iulie 2021
Citeste documentul complet
138.Prelungire termen de depunere a fiselor de proiecte in cadrul apelului POCU/GAL Gârcini/2021/AP 5/3/OS 5.1

Asociatia Grupul de Acțiune Locală Gârcini anunță prelungirea termenului de depunere a fișelor de proiecte în cadrul apelului nr. POCU/GAL Gârcini/2021/ AP 5/ 3 / OS 5.1

pentru intervenția “Operaționalizarea centrului socio-medical și furnizarea de servicii integrate socio-medicale și de inserție socio-profesională”, aferentă Măsurii M.1.1 - Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023, până la data de 29.09.2021

Oana Marica
23 Iulie 2021
Citeste documentul complet
137. Corringendumul nr.2 Apel POCU/GALGârcini/2021/AP 5/4/OS 5.1

OIRPOSDRU a aprobat Corringendumul nr 2 la Apelul POCU/GALGârcini /2021/ AP 5/ 4/ OS 5.1. pentru intervenția „ Derularea de programe de formare profesională, stagii de ucenicie și campanii de conștientizare în vederea facilitării accesului și menținerea pe piața muncii”, aferentă Măsurii M.1.2 - Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
22 Iulie 2021 ora 8:00
Citeste documentul complet
136. Consiliul Director al Asociației GAL

La Ședinta Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini desfășurată în data de 19.07.2021, cu începere de la orele 9.30, în incinta Centrului de Zi ,din Str. George Moroianu nr. 17, municipiul Săcele, jud. Brașov au fost discutate și aprobate următoarele

1. Aprobarea Corringendumului nr 2 la Apelul și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: “Derularea de programe de formare profesională, stagii de ucenicie și campanii de conștientizare în vederea facilitării accesului și menținerea pe piața muncii”, aferente măsurii M.1.2. – Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

2. Aprobarea prelungirii până în data de 29.09.2021a termenului limită de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului M1.1- POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 3 / OS 5.1 . Prelungirea se realizează în conformitate cu prevederile Procedurii de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte aferentă Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității

3. Aprobarea prelungirii pana in data de 06.09.2021 a termenului limită de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului M1.2- POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1 .Prelungirea se realizează în conformitate cu prevederile Procedurii de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte aferentă Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității

4.Aprobarea Apelului POR/GAL GÂRCINI/2021/9/7/OS.9.1. și a Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZUM, aferentă Măsurii M3.1 - Reglementarea situației juridice și asigurarea accesului la utilități și servicii publice, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

5. Aprobarea Apelului POR/GAL GÂRCINI/2021/9/1/OS.9.1. și a Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Reabilitarea/modernizarea/dotarea instituțiilor de învățământ din teritoriul SDL aferentă Măsurii M1.3.– Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

6. Aprobarea Apelului POR/GAL GÂRCINI//2021/9/6/OS 9.1 și a Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE SOCIALE aferentă Măsurii M.3.3. – Îmbunătățirea condițiilor de locuire în teritoriul SDL, din cadrul OS.3. – Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

7.Diverse

Oana Marica
19 Iulie 2021
135.LANSARE APEL POR/GAL GÂRCINI/2021/9/2/OS.9.1.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini, anunță lansarea apelului de proiecte pentru Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber, derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC.

Oana Marica
16 Iulie 2021 ora 8:00
Citeste documentul complet
134. Consiliul Director al Asociației GAL

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini în ședința de astăzi, 07.07.2021, a dezbătut și aprobat următoarele :

1.Aprobare Raport de Selecție final, pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI /2021/9/4/OS 9.1. pentru intervenția : ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM, aferentă Măsurii M.1.1. – Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

2.Aprobare Raport de Selecție final, pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI/2021/9/5/OS.9.1. . pentru intervenția : „Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF”, Aferentă măsurii M.1.2. – Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

3.Aprobarea Calendarului estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevazute în SDL , în anul 2021, varianta iulie 2021

4.Aprobarea Apelului și a Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: CREAREA DE SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI COMUNITARE ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER, aferentă Măsurii M3.2.– Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei, apel și ghid modificat în baza documentului MIPE nr 16392 / 02.03.2021 - „ Notificare finală privind rezultatul verificării solicitării de modificare a SDL Gârcini”

Oana Marica
7 Iulie 2021
133.GAL Gârcini anunță rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de Facilitator de dezvoltare comunitară 2- perioadă determinată,normă de lucru parțială

Oana Marica
2 Iulie 2021
Citeste documentul complet
132. Raport de selecție etapa ETF - APEL POR/GAL GÂRCINI /2021/9/5/OS 9.1.
Oana Marica
2 Iulie 2021
131.Raport de selectie etapa ETF - APEL POR/GAL GÂRCINI /2021/9/4/OS 9.1.
Oana Marica
2 Iulie 2021
130. ANUNȚ SELECȚIE POST FACILITATOR COMUNITAR

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini organizează concurs pentru ocuparea postului de Facilitator Comunitar

Oana Marica
22 Iunie 2021 16:00
129. Raport de selecţie intermediar - M.1.2 - Apel nr: POCU/ GAL Garcini /2021/9/5/OS9.1
Oana Marica
22 Iunie 2021
128. Raport de selecţie intermediar - M.1.1 - Apel nr: POR/GAL Garcini/2021/9/4/OS9.1
Oana Marica
22 Iunie 2021
127. GAL Gârcini publică SPRE CONSULTARE Ghidul și Apelul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/GAL GÂRCINI/2021/9/6/OS 9.1. pentru intervenția: CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE SOCIALE,

aferentă Măsurii M.3.3. – Îmbunătățirea condițiilor de locuire în teritoriul SDL, din cadrul OS.3. – Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
18 Iunie 2021
Citeste documentul complet
126. GAL Gârcini publică SPRE CONSULTARE Ghidul și Apelul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/GAL GÂRCINI/2021/9/1/OS 9.1. pentru intervenția: REABILITAREA/MODERNIZAREA/DOTAREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN TERITORIUL SDL,

aferentă Măsurii M1.3.– Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
18 Iunie 2021
Citeste documentul complet
125. GAL Gârcini publică SPRE CONSULTARE Ghidul și Apelul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/GAL GÂRCINI/2021/9/7/OS 9.1. pentru intervenția: Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în ZUM,

aferentă Măsurii M3.1.– - Reglementarea situației juridice și asigurarea accesului la utilități și servicii publice, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
18 Iunie 2021
Citeste documentul complet
124. CAMPANIE DE VACCINARE ÎN CARTIERUL GÂRCINI

Oana Marica
18 Iunie 2021
123.Asociația Grupul de acțiune locală Gârcini, anunță lansarea apelului de proiecte pentru proiectul “Operaționalizarea centrului socio-medical și furnizarea de servicii integrate socio-medicale și de inserție socio-profesională”,

derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC

Oana Marica
17 Iunie 2021 ora 8:00
Citeste documentul complet
122. Consiliul Director al Asociatiei GAL Gârcini

În cadrul Ședinței Extraordinare a Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini din data de 15.06.2021, s-au discutat și validat:

1 . Informare privind Solicitarea de înlocuire din cadrul Comitetului de Selecție a : Spitalului Municipal Săcele - membru GAL prin împuternicit Popa Florin având rolul de membru în cadrul procesului de evaluare,al Comitetului de Selecţie pentru fișa de proiect: „ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM ”Nr. de înregistrare fișă de proiect: POR/GALGÂRCINI/2021/9/4/OS9.1/1/14.06.2021, Solicitant : UAT MUNICIPIUL SĂCELE, Apelul POR/GALGÂRCINI/2021/9/4/OS9.1

2. Aprobarea înlocuirii : - Spitalului Municipal Săcele - membru GAL prin împuternicit Popa Florin ,având rolul de membru în cadrul procesului de evaluare,al Comitetului de Selecţie pentru fișa de proiect: „ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM ” Nr. de înregistrare fișă de proiect: POR/GALGÂRCINI/2021/9/4/OS9.1/1/14.06.2021, Solicitant : UAT MUNICIPIUL SĂCELE, Apelul POR/GALGÂRCINI/2021/9/4/OS9.1 cu un membru supleant .

3.Diverse

Oana Marica
15 Iunie 2021
121.Asociatia GAL GÂRCINI ANUNȚĂ ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROPUNERE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF,

Aferentă măsurii M.1.2. – Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
15 Iunie 2021 ora 16:00
Citeste documentul complet
120. Asociatia GAL GÂRCINI ANUNȚĂ ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROPUNERE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA : ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM,

apel aferent măsurii M.1.1. – Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
14 Iunie 2021 ora 16:00
Citeste documentul complet
119. GAL Gârcini publică SPRE CONSULTARE Ghidul și Apelul de proiecte pentru intervenția nr.POR/GAL Garcini/2021/9/2/OS 9.1 pentru intervenția "Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare"

aferentă Măsurii M3.2.– Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
14 Iunie 2021
Citeste documentul complet
118.Asociația Grupul de acțiune locală Gârcini, anunță lansarea apelului de proiecte nr. POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 4 / OS 5.1

pentru proiectul “Derularea de programe de formare profesională, stagii de ucenicie și campanii de conștientizare în vederea facilitării accesului și menținerea pe piața muncii”, derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC.

Oana Marica
3 Iunie 2021 Ora 8:00
Citeste documentul complet
117. GAL GÂRCINI UREAZĂ LA MULȚI ANI COPIILOR DE PRETUTINDENI!

În fiecare an, în prima zi de vară se celebrează Ziua Internaţională a Copilului, prilej de a sărbători cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om – copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a aprecia şi iubi copiii şi de a promova bunăstarea copiilor din toată lumea. A fost sărbătorită pentru prima dată la nivel naţional în Turcia în data de 23 aprilie 1920. Ziua Internaţională a Copilului - 1 Iunie, a intrat în istorie, ca avînd începuturile în anul 1925, an în care la Geneva s-a ţinut Conferinţa Mondială pentru bunăstarea copiilor.

1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului, este ziua în care revenim cu toţii la momentele tandre şi plăcute ale copilăriei inocente, alături de generaţia în creştere. Este ziua în care încercăm încă o dată să conştientizăm, că interesul pentru copil trebuie să fie unul prioritar şi că, toţi copiii au nevoie de sprijinul şi atenţia noastră zi de zi.

Ziua Universală a Copilului nu este doar o zi în care celebrăm copiii pentru ceea ce sunt, ci și pentru a face cunoscut întregii lumi și a lua măsuri în privința situației copiilor care sunt abuzați, exploatați și discriminați.

Ziua Copilului trebuie să rămână, în plus față de de un motiv de sărbătorire a celor mici, o zi în care întreaga lume trebuie să fie mai sensibilă, mai atentă, și mai activă în ceea ce privește problemele copiilor din întreaga lume.

Oana Marica
1 Iunie 2021
116. Consiliu Director al Asociației GAL

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a aprobat în ședința de astăzi,24.05.2021, Calendarul estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevăzute în SDL, în anul 2021, varianta mai 2021 precum și Corringendumul nr. 1 la Apelul și Ghidul solicitantului aferent Măsurilor 1.1 POCU și 1.2 POCU

Oana Marica
24 Mai 2021
115. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) în parteneriat cu Formare Managerială în Turism (FMT) S.R.L. și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (AMB) anunță începerea proiectului : “START - Antreprenor în Gârcini”
Oana Marica
24 Mai 2021
114. Consiliu Director al Asociației GAL

În ședința Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini din data de 10.05.2021, au fost aprobate :

1.Apelul și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: “Derularea de programe de formare profesională, stagii de ucenicie și campanii de conștientizare în vederea facilitării accesului și menținerea pe piața muncii”, aferente măsurii M.1.2. – Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

2.Apelul și Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: proiectul “Operaționalizarea centrului socio-medical și furnizarea de servicii integrate socio-medicale și de inserție socio-profesională”, aferente măsurii M.1.1. – Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
10 Mai 2021
113. GHID ȘI APEL DE PROPUNERE PROIECTE nr.POCU/GAL Garcini/2021/AP 5/3/OS 5.1 pentru intervenția “Operaționalizarea centrului socio-medical și furnizarea de servicii integrate socio-medicale și de inserție socio-profesională” - Spre consultare

aferentă Măsurii M.1.1 - Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
29 Aprilie 2021 Ora 16:00
Citeste documentul complet
112. Consiliu Director al Asociației GAL

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a aprobat în ședința de astăzi,29.04.2021, Calendarul estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevăzute în SDL , în anul 2021, varianta aprilie 2021.

Oana Marica
29 Aprilie 2021
111. GHID ȘI APEL DE PROPUNERE PROIECTE nr.POCU/GAL/2021/AP 5/4/OS 5.1 pentru intervenția : “Derularea de programe de formare profesională, stagii de ucenicie și campanii de conștientizare în vederea facilitării accesului și menținerea pe piața muncii” - Spre consultare

aferentă Măsurii M.1.2 - Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
29 Aprilie 2021 Ora 16:00
Citeste documentul complet
110. Adunare Generală Extraordinară

Cu voturile majorității membrilor asociației prezenți în data de 27.04.2021, au fost adoptate și aprobate hotărâri AGA pentru:

1.Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de contabilul Asociatiei și de Cenzorul acesteia.

2.Aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exerciţiului financiar 2020.

3.Raportul de activitate al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, aferent anului 2020

4.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini aferent anului 2021

5.Diverse

Oana Marica
27 Aprilie 2021
109.INVITAȚIE AGA

Vă invităm să participați la Adunarea Generală a membrilor Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini se va desfășura în data de 27 .04.2021, cu începere de la orele 13, în Sala de ședințe din incinta Centrului de Zi ,din Str. George Moroianu nr. 17, municipiul Săcele, jud. Brașov și în sistem online pe platforma ZOOM.Intâlnirea se va desfasura atât prin prezenta fizica dar și în sistem online pentru a putea fi respectate condițiile impuse de starea de alertă sanitară.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1.Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercitiul financiar 2020 ,pe baza rapoartelor prezentate de contabilul Asociatiei și de Cenzorul acesteia .

2.Aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exerciţiului financiar 2020.

3.Raportul de activitate al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, aferent anului 2020

4.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini aferent anului 2021

5.Diverse

Oana Marica
19 Aprilie 2021 2020
108.Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini, anunță lansarea apelului de proiecte nr. POR/GAL GÂRCINI/2021/9/5/OS.9.1.

pentru Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF, derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Oana Marica
16 Aprilie 2021 Ora 8:00
Citeste documentul complet
107.Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini, anunță lansarea apelului de proiecte nr. POR/GAL GÂRCINI/2021/9/4/OS.9.1.

pentru Înființarea unui centru socio-medical în ZUM, derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Oana Marica
15 Aprilie 2021 Ora 8:00
Citeste documentul complet
106. 8 APRILIE - Ziua Internațională a Romilor

Ziua internaţională a romilor este sărbătorită anual la 8 aprilie, pentru a atrage atenţia asupra provocărilor de discriminare cu care se confruntă comunităţile de romi din Europa, notează site-ul Centrului european pentru drepturilor romilor, http://www.errc.org/

Origine: Iniţiativa privind marcarea Zilei Internaţionale a Romilor a apărut în 1971, cu prilejul primului Congres internaţional al romilor de pretutindeni, care a avut loc la Londra. În statele din Europa de Est, inclusiv România, data de 8 aprilie a fost marcată începând cu anul 1990, potrivit www.mae.ro.

Ziua a fost declarată oficial în 1990, la cel de-al patrulea Congres Mondial al Uniunii Internaționale a Romilor (IRU), în onoarea primei mari întâlniri internaționale a repzentanților romilor din 7-12 aprilie 1971 în Chelsfield⁠, în apropiere de Londra. Tot atunci a fost adoptat, ca imn international al romilor, cantecul “Gelem, gelem”, interpretat de cantareata si actrita Olivera Vuco, in cunoscutul film iugoslav “Am intalnit si tigani fericiti”, pelicula ce dateaza din 1967.

De asemenea, a fost adoptat si steagul internațional al romilor, avand jumatatea de jos verde, simbol al câmpurilor înverzite și jumătatea de sus albastră, simbol al cerului senin, iar la mijloc roata cu spițe, denumită și chakra, aceasta fiind similară cu Ashok Chakra, roata de pe steagul Indiei, reprezentand mișcarea și creația lumii. Roata simbolizează, pe de o parte, soarta, roata succesiunii vieților, iar pe de altă parte, nomadismul, în relație cu spațiul originar al Indiei. Doua decenii mai tarziu, la Congresul Mondial al Romilor din aprilie 1990, Comisia Lingvistica a Uniunii Internationale a Romilor a oficializat alfabetul international standardizat al limbii rromani, decizia fiind semnata de 17 specialiști in domeniu din diferite tari, în prezența unui observator al UNESCO.

Până în prezent, romii din societăţile europene au avut realizări remarcabile în domeniul activismului şi al angajamentului faţă de cauza lor comună, însă lupta pentru recunoaştere şi împotriva discriminării trebuie să continue în numeroase comunităţi din toată Europa, arată site-ul Consiliului Europei, https://www.coe.int/.

Oana Marica
08 Aprilie 2020
105. Consiliu Director al Asociației GAL

Membrii Consiliului Director al GAL au aprobat astazi 02.04.2021

1 . Apelul și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Înființarea unui centru socio-medical în ZUM, aferentă măsurii M.1.1. – Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023, apel și ghid modificat în baza documentului MIPE nr 16392/02.03.2021 -„ Notificare finală privind rezultatul verificării solicitării de modificare a SDL Gârcini ”

2. Apelul și Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF, aferent măsurii M.1.2. – Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023, apel și ghid modificat în baza documentului MIPE nr 16392 / 02.03.2021 - „ Notificare finală privind rezultatul verificării solicitării de modificare a SDL Gârcini ”

Oana Marica
02 Aprilie 2021
104. COMUNICAT DE PRESĂ

Oana Marica
19 Martie 2021
103.GHID ȘI APEL DE PROPUNERE PROIECTE nr. POR/GAL GÂRCINI/2021/9/5/OS 9.1. PENTRU INTERVENȚIA: AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF - Spre consultare

GAL Gârcini publică spre consultare Ghidul și Apelul de proiecte pentru intervenția aferentă Măsurii M.1.2. – Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
18 Martie 2021 Ora 16:00
Citeste documentul complet
102.GHID ȘI APEL DE PROPUNERE PROIECTE nr. POR/GAL GÂRCINI/2021/9/4/OS 9.1. PENTRU INTERVENȚIA: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM - Spre consultare

GAL Gârcini publică spre consultare Ghidul și Apelul de proiecte pentru intervenția aferentă Măsurii M.1.1. – Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
18 Martie 2021 Ora 16:00
Citeste documentul complet
101. Consiliu Director al Asociației GAL

Membrii Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini au aprobat miercuri 10.03.2021 în Ședința Consiliului Director,desfășurată începând cu ora 15, în incinta Centrului de Zi ,din Str. George Moroianu nr. 17, municipiul Săcele, jud. Brașov. Calendarul estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevăzute în SDL , în anul 2021, varianta martie 2021. și Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2021

Oana Marica
12 Martie 2020
100. Adunare Generală Extraordinară

Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, întrunită în data de 10 .03.2021, în Sala de ședințe din incinta Centrului de Zi, din Str. George Moroianu nr. 17, municipiul Săcele, jud. Brașov și în sistem online pe platforma ZOOM ,ia în discuție Notificarea Finală a evaluării solicitării de modificare pentru SDL Gârcini, nr .16392/02.03.2021, elaborată în baza Deciziei Comune emise de către AM POR și AM POCU.

Cu următorul rezultat: 20 voturi DA și 1 abținere - se aprobă modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini actualizată (inclusiv anexele), conform modificărilor aprobate de CCM SDL și transmise prin Notificarea finală a evaluării solicitării de modificare pentru SDL Gârcini, nr .16392/02.03.2021, elaborată în baza Deciziei Comune emise de către AM POR și AM POCU.

Oana Marica
12 Martie 2020
99.INVITAȚIE

Vă invităm să participați la Adunarea Generală Extraordinară a membrilor Asociației ,ce se va desfășura în data de 10.03.2021, cu începere de la orele 13, în Sala de ședințe din incinta Centrului de Zi din Str. George Moroianu nr. 17, municipiul Săcele , jud. Brașov și în sistem online pe platforma ZOOM Intâlnirea se va desfășura atât prin prezență fizică dar și în sistem online pentru a putea fi respectate condițiile impuse de starea de alertă sanitară.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1. Aprobarea modificării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini actualizată (inclusiv anexele), conform modificărilor aprobate de CCM SDL și transmise prin Notificarea finală a evaluării solicitării de modificare pentru SDL Gârcini, nr .16392/02.03.2021, elaborată în baza Deciziei Comune emise de către AM POR și AM POCU

2.Diverse

Oana Marica
5 Martie 2021 2020
98. Adunarea Generală a Asociației GAL Gârcini

În cadrul AGA GAL Garcini din data de 12.02.2021 a fost discutata si aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini ,în baza Adresei înaintată de UAT Municipiul Săcele nr. 5080/28.01.2021

Hotărârea a fost adoptată cu votul majorității simple a membrilor asociației fiind 16 membrii prezenți, dintr-un total de 37 membri ai Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini. Rezultatul votului a fost: 14 voturi pentru și 2 abțineri.

Oana Marica
15 Februarie 2020
97. INVITAȚIE AGA

Ședința Adunării Generale Extraordinare a membrilor Asociației se va desfășura în data de 12 .02.2021, cu începere de la orele 13, în Sala de ședințe din incinta Centrului de Zi pentru Copii aflați în situație de risc din Str. George Moroianu nr. 17, municipiul Săcele , jud. Brașov și în sistem online pe platforma ZOOM.

Intâlnirea se va desfășura atât prin prezență fizică dar și în sistem online pentru a putea fi respectate condițiile impuse de starea de alertă sanitară.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1.Aprobarea modificării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini ,în baza Adresei înaintată de UAT Municipiul Săcele nr. 5080/28.01.2021.

2.Diverse

Oana Marica
9 Februarie 2021
96. INVITAȚIE AGA

În conformitate cu prevederile art. 21 din Statutul Asociației, vă invităm prin prezenta să participați la Adunarea Generală Extraordinară a membrilor Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini.

Ședința Adunării Generale Extraordinare a membrilor Asociației se va desfășura în data de 09 .02.2021, cu începere de la orele 13, în Sala de ședințe din incinta Centrului de Zi pentru Copii aflați în situație de risc din Str. George Moroianu nr. 17, municipiul Săcele , jud. Brașov

Intâlnirea se va desfasura respectând condițiile impuse de starea de alertă sanitară.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1.Aprobarea modificării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini ,în baza Adresei înaintată de UAT Municipiul Săcele nr. 5080/28.01.2021.

2.Diverse

Oana Marica
5 Februarie 2021
95. Notificare rezultat CCS Restrâns

Vă comunicăm rezultatul verificării de către CCS Restrâns a Fișei de proiect selectată de GAL în cadrul apelului POCU/GALGârcini/2020/AP5/2/OS5.1 Fisa de proiect POCU/GALGârcini/2020/AP5/2/OS5.1 /1/06.11.2020 a fost avizată,în urma procesului de verificare de către CCS Restrâns

Oana Marica
17 Decembrie 2020
94. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a întrunit în ședință extraordinară ,astăzi, 27.11.2020, a aprobat Raportul de Selecție final, pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului nr. POCU/GAL Garcini/2020/ AP 5/ 2 / OS 5.1 pentru intervenția

:“Asigurarea accesului la cursuri de formare antreprenorială și consiliere în vederea înființării de noi afaceri/structuri de economie socială”, aferentă Măsurii de intervenție M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei.

Oana Marica
27 Noiembrie 2020
93. Raport de selecţie etapa ETF - apel nr: POCU/ GAL Garcini /2020/AP 5/2/OS5.1
Oana Marica
24 Noiembrie 2020
92. RAPORT DE SELECȚIE INTERMEDIAR Apel nr: POCU/GAL Garcini/2020/ AP 5/ 2 / OS 5.1
Oana Marica
16 Noiembrie 2020
91. ANUNȚ ÎNCHIDERE APEL nr. POCU/GAL GÂRCINI/2020/AP 5/2/OS.5.1. PENTRU INTERVENȚIA : ASIGURAREA ACCESULUI LA CURSURI DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONSILIERE ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE NOI AFACERI/STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ

Aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității din cadrul Obiectivului specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
10 Noiembrie 2020
90. Ședință Consiliu Director

În cadrul ședinței extraordinare a CD din data de 10.11.2020 s-a decis ,pentru evitarea oricărui conflict de interes , înlocuirea Agenției de Dezvoltare Durabilă a jud.Brașov din cadrul Comitetului de Selecție, pentru acest apel, cu un membru supleant și a expertului tehnic GAL – care nu a participat la elaborarea ghidului solicitantului cu un expert tehnic-evaluator extern.

Oana Marica
10 Noiembrie 2020
89.ÎNTÂLNIRE 06.11.2020

Oana Marica
9 Noiembrie 2020
88.INFORMARE

Vă informăm că în data de 06.11.2020 va avea loc ,în mediul online, sesiunea de pregătire pentru apelul POCU - M 2.2 APEL nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/2/PI 9.vi/ OS 5.1. , în scopul sprijinirii beneficiarului al cărui proiect au fost selectat ,în vederea pregătirii cererii de finanțare , cerere care să respecte integral condițiile de eligibilitate și conformitate precum și criteriile de calitate impuse de documentele aferente POCU, respectiv "Ghidul Solicitantului. Condiții generale pentru accesarea fondurilor și Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020"

Oana Marica
03 Noiembrie 2020
87.ÎNTÂLNIRE 22.10.2020

Oana Marica
23 Octombrie 2020
86.INFORMARE

Vă informăm că în data de 22.10.2020 va avea loc ,în mediul online, sesiunea de pregătire pentru apelul POCU - M 1.3 APEL nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. , în scopul sprijinirii beneficiarului al cărui proiect au fost selectat ,în vederea pregătirii cererii de finanțare , cerere care să respecte integral condițiile de eligibilitate și conformitate precum și criteriile de calitate impuse de documentele aferente POCU, respectiv "Ghidul Solicitantului. Condiții generale pentru accesarea fondurilor și Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020"

Oana Marica
19 Octombrie 2020
85. ANUNȚ OCUPARE POST FACILITATOR COMUNITAR

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini anunță ocuparea postului de Facilitator Comunitar

Oana Marica
2 Octombrie 2020
84.ANUNȚ SELECȚIE PERSONAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini organizează concurs pentru ocuparea postului de Facilitator comunitar -1 POST

Oana Marica
24 Septembrie 2020
83. Notificare rezultat CCS Restrâns

Vă comunicăm rezultatul verificării de către CCS Retrâns a Fișei de proiect selectată de GAL în cadrul apelului POR/GALGÂRCINI/2020/9/2/OS9.1 Fișa de proiect : POR/GALGÂRCINI/2020/9/2/OS9.1/1/10.08.2020 a fost avizată ,în urma procesului de verificare de către CCS Restrâns

Oana Marica
24 Septembrie 2020
82.ANUNȚ LANSARE APEL DE PROPUNERE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA : Asigurarea accesului la cursuri de formare antreprenorială și consiliere în vederea înființării de noi afacere/structuri de economie socială

Aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității și pe parcursul implementării strategiei.

Oana Marica
10 Septembrie 2020
81. Ședință Consiliu Director

În ședinta Cosiliului Director din data de 08.09.2020 a fost aprobat Raportul de Selecție final, pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI /2020/9/2/OS 9.1 pentru intervenția :„ Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber” : :

aferentă măsurii M 3.2.– Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
8 Septembrie 2020
80. RAPORT DE SELECȚIE - ETF - APEL nr: POR/GAL GARCINI/2020/9/2/OS 9.1
Oana Marica
03 Septembrie 2020
79.Vă comunicăm rezultatul verificării de către CCS Restrâns a Fișei de proiect selectată de GAL în cadrul apelului POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1 Fișa de proiect POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1/1/30.06.2020 a fost admisă în urma procesului de verificare a fisei de proiect de către CCS Restrâns
Oana Marica
28 August 2020
78. RAPORT DE SELECȚIE INTERMEDIAR Apel nr: POR/GAL GARCINI/2020/9/2/OS.9.1
Oana Marica
27 August 2020
77. Ședință Consiliu Director

În ședința Consiliului Director întrunit astăzi, 24.08.2020, s-au luat următoarele decizii : :

1 . Aprobarea Calendarului estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevazute în SDL , în anul 2020, varianta august 2020

2. Aprobarea Apelului și Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: “Asigurarea accesului la cursuri de formare antreprenorială și consiliere în vederea înființării de noi afaceri/structuri de economie socială”, aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
24 August 2020
76. ANUNȚ ÎNCHIDERE APEL nr. POR/GAL GÂRCINI/2020/9/2/OS.9.1. PENTRU INTERVENȚIA : CREAREA DE SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI COMUNITARE ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER

Aferentă Măsurii M.3.2 - Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare din cadrul Obiectivului specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
10 August 2020
75. Adunarea Generală a Asociației GAL Gârcini

Cu voturile majorității simple a membrilor asociației prezenți în data de 29.07.2020 au fost adoptate și aprobate hotărâri AGA pentru :

1.Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercitiul financiar 2019 ,pe baza rapoartelor prezentate de contabilul Asociatiei și de Cenzorul acesteia.

2.Aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exerciţiului financiar 2019.

3.Raportul de activitate al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, aferent anului 2019.

4.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini aferent anului 2020

5.Diverse

Oana Marica
30 Iulie 2020
74.ÎNTÂLNIRE 21.07.2020

Oana Marica
29 Iulie 2020
73.INVITAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 19 și 20 din Statutul Asociației, vă invităm prin prezenta să participați la Adunarea Generală a membrilor Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini. Ședința Adunării Generale a membrilor Asociației se va desfășura în data de 29 .07.2020, cu începere de la orele 13, la sediul GAL din Aleea Episcop Popeea nr 20, municipiul Săcele , jud. Brașov. Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1.Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercitiul financiar 2019 ,pe baza rapoartelor prezentate de contabilul Asociatiei și de Cenzorul acesteia.

2.Aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exerciţiului financiar 2019.

3.Raportul de activitate al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, aferent anului 2019.

4.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini aferent anului 2020

5.Diverse

Oana Marica
22 Iulie 2020
72.INFORMARE

Vă informăm că în data de 21.07.2020 va avea loc ,în mediul online, sesiunea de pregătire pentru apelul POR/GAL GÂRCINI /2020/9/3/OS 9.1. , în scopul sprijinirii beneficiarului al cărui proiect au fost selectat ,în vederea pregătirii cererii de finanțare , cerere care să respecte integral condițiile de eligibilitate și conformitate precum și criteriile de calitate impuse de documentele aferente POR, respectiv "Ghidul Solicitantului. Condiții generale pentru accesarea fondurilor și Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020"

Oana Marica
17 Iulie 2020
71. Ședință Consiliu Director

Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a aprobat astazi 17.07.2020 Raportul de Selectie final, pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului nr. POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1. pentru intervenția : „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți”, aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
17 Iulie 2020
70.ANUNȚ ÎNCHIDERE APEL nr. POR/GAL GÂRCINI/2020/9/5/OS.9.1. PENTRU INTERVENȚIA : AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF

Aferentă Măsurii M.1.2 - Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
16 Iulie 2020
69.ANUNȚ ÎNCHIDERE APEL nr. POR/GAL GÂRCINI/2020/9/4/OS.9.1. PENTRU INTERVENȚIA : ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM

Aferentă Măsurii M.1.1 - ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM, Aferentă măsurii M.1.1. – Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
16 Iulie 2020
68. RAPORT FINAL Apel nr: POCU/GAL GARCINI/2020/AP 5/PI9.vi/OS.5.1
Oana Marica
14 Iulie 2020
67. PRELUNGIRE TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A PROPUNERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL APELULUI nr. POR/GAL GÂRCINI /2020/9/2/OS 9.1.

Asociația Grupul de Actiune Locala Gârcini anunță prelungirea termenului de depunere a fișelor de proiecte în cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI /2020/9/2/OS 9.1. pentru intervenția „ Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber” aferentă Măsurii M3.2.– Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei.

Oana Marica
9 Iulie 2020 Ora 12:00
Citeste documentul complet
66. RAPORT DE SELECȚIE

GAL Gârcini comunică Raportul de Selecție pentru lista de proiecte cuprinse în SDL, aferent etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității

APEL nr. : POCU/GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1/1/30.06.2020.

Oana Marica
06 Iulie 2020
64. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a reunit în data de 01.07.2020 având următoarea ordine de zi :

1 . Informare privind Solicitarea de înlocuire din cadrul Comitetului de Selecție a : - Agenției de Dezvoltare Durabilă a jud.Brașov - membru GAL prin împuternicit Mădălina Cristea Ioan, -Asociației Comunității Gârcini - membru GAL prin împuternicit Stoian Emilia și a Spitalului Municipal Săcele - membru GAL prin împuternicit Popa Florin având rolul de membru în cadrul procesului de evaluare,al Comitetului de Selecţie pentru fișa de proiect: „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini ” Nr. Înregistrare POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1/1/30.06.2020 Solicitant UAT Municipiul SĂCELE , Apelul POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1

2. Aprobarea înlocuirii : - Agenției de Dezvoltare Durabilă a jud.Brașov - membru GAL prin împuternicit Mădălina Cristea Ioan, -Asociației Comunității Gârcini - membru GAL prin împuternicit Stoian Emilia și a Spitalului Municipal Săcele - membru GAL prin împuternicit Popa Florin având rolul de membru în cadrul procesului de evaluare,al Comitetului de Selecţie pentru fișa de proiect: „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini ” Nr. Înregistrare POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1/1/30.06.2020 Solicitant UAT Municipiul SĂCELE , Apelul POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1 cu un membru supleant .

3 . Aprobarea prelungirii , din data de 15.07.2020 până în data de 10.08.2020 a termenului de depunere a fișelor de proiecte, în cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI/2020/9/2/OS.9.1.pentru intervenția:„ Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber”, aferentă Măsurii M3.2.– Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
01 Iulie 2020
62.GHID ȘI APEL DE PROPUNERE PROIECTE nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/ 2 / OS 5.1 PENTRU INTERVENȚIA: ASIGURAREA ACCESULUI LA CURSURI DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONSILIERE ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE NOI AFACERI/STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ- Spre consultare

GAL Gârcini publică spre consultare Ghidul și Apelul de proiecte pentru intervenția : ASIGURAREA ACCESULUI LA CURSURI DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONSILIERE ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE NOI AFACERI/STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ, aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
29 Iunie 2020 Ora 12:00
Citeste documentul complet
61. CORRIGENDUM NR.1 APROBAT

OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU a aprobat Corringendumul nr 1 la Ghidul solicitantului- APEL nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. pentru intervenția „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți”, aferentă măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
18 Iunie 2020 Ora 10:00
Citeste documentul complet
60. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a reunit în data de 11.06.2020 având următoarea ordine de zi :

1 . Aprobarea Raportului de Selectie final a fișei de proiect aferentă apelului nr. POR/GAL GÂRCINI /2020/9/3/OS 9.1 pentru interventia „Construcția și dotarea unui spațiu specializat pentru susținerea activităților derulate de membrii comunității în cadrul unei structuri de economie socială”,aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei , derulată în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC

2. Aprobarea Calendarului estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevazute în SDL , în anul 2020, varianta iunie 2020

3. Diverse

Oana Marica
12 Iunie 2020
59. PRELUNGIRE TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A PROPUNERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL APELULUI POCU/GAL/2020/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

Asociația Grupul de Actiune Locala Gârcini anunță prelungirea termenului de depunere a fișelor de proiecte în cadrul apelului nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. pentru intervenția „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți”, aferentă măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
10 Iunie 2020 Ora 10:00
Citeste documentul complet
58. RAPORT DE SELECȚIE - ETF

GAL Gârcini comunică Raportul de Selecție pentru lista de proiecte cuprinse în SDL, aferent etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității

APEL nr. : POR/GAL GÂRCINI/2020/9/3/OS 9.1.

Oana Marica
05 Iunie 2020
57. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a reunit în data de 03.06.2020 având următoarea ordine de zi :

1 . Aprobarea prelungirii cu 2 săptămâni a termenului limită de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului :APEL nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

2. Aprobarea Coringendumului nr 1 ,la Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru intervenția:„Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți”, aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii,din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală,respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023,ghid lansat prin apelul de proiecte nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

Oana Marica
03 Iunie 2020 Corigendum in consultare
Citeste documentul complet
55. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației GAL s-a întrunit astăzi în vederea aprobării înlocuirii firmei Farmacia Precizia SRL- membru GAL, având rolul de membru în cadrul procesului de evaluare,al Comitetului de Selecţie, cu un membru supleant pentru apelul: Apelul POR/GAL GÂRCINI /2020/9/3/OS 9.1.

Oana Marica
20 Mai 2020
50. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a reunit în data de 05.05.2020 având următoarea ordine de zi :

1 . Aprobarea Apelului și a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Înființarea unui centru socio-medical în ZUM, aferentă măsurii M.1.1. – Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

2. Aprobarea Apelului și a Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF, aferentă măsurii M.1.2. – Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

3.Diverse

Oana Marica
05 Mai 2020
49. PRELUNGIRE TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A PROPUNERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL APELULUI POR/GAL GÂRCINI /2020/9/3/OS 9.1

GAL GÂRCINI anuntă prelungirea termenului limita de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI /2020/9/3/OS 9.1 pentru intervenția : „Construcția și dotarea unui spațiu specializat pentru susținerea activităților derulate de membrii comunității în cadrul unei structuri de economie socială” ,aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală.

Oana Marica
29 Aprilie 2020 Ora 16:00
Citeste documentul complet
48. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a întrunit în sedință în data de 28.04.2020. Ordinea de zi a fost următoarea:

1 . Aprobarea prelungirii cu 2 săptămâni a termenului limită de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI /2020/9/3/OS 9.1. Prelungirea se realizeaza în conformitate cu prevederile Procedurii de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte aferentă Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini.

2.Diverse.

Oana Marica
28 Aprilie 2020
47.GHID ȘI APEL DE PROPUNERE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA: Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF - spre consultare

GAL Gârcini publică spre consultare Ghidul și Apelul de proiecte pentru intervenția : Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF ,aferentă măsurii M.1.2. – Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
27 Aprilie 2020 Ora 12:00
Citeste documentul complet
46.GHID ȘI APEL DE PROPUNERE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM - Spre consultare

GAL Gârcini publică spre consultare Ghidul și Apelul de proiecte pentru intervenția : ▪ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM, aferentă măsurii M.1.1. – Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
22 Aprilie 2020 Ora 16:00
Citeste documentul complet

43.Recomandările Grupului de Comunicare Strategică privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19) din data de 11.03.2020:

1. Protejați-vă, evitați contactul direct!

2. Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere.

3.Feriți copiii de acele locuri de joacă care presupun atingerea suprafețelor/obiectelor comune de către un număr mare de copii.

4. Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinilor.

5. Se recomandă inclusiv în privința persoanelor cu care locuiți, să NU intrați în contact direct decât dupa igienizarea mâinilor atunci când reveniți la domiciliu.

6.Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte persoane cum ar fi: balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau de acces.

7. În cazul în care sunteți totuși nevoit să atingeți aceste suprafețe, protejați-vă folosind șervețele de unică folosință.

8. Păstrați o distanță semnificativă de 1.5 m față de celelalte persoane pe care le întâlniți. În cazul în care vă aflați în transportul în comun, încercați să NU stați față în față cu alte persoane.

9.Asigurați-vă, după folosirea transportului în comun că v-ați igienizat mâinile înainte de a vă atinge fața, nasul sau gura.

Precizăm că declararea de informații care nu sunt reale și nerespectarea măsurilor de combatere a epidemiei, constituie infracțiuni și se pedepsesc conform art.326 și 352 din Codul Penal

Oana Marica
24 Martie 2020
42. ANUNȚ LANSARE APEL DE PROPUNERE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA : CONSTRUCȚIA ȘI DOTAREA UNUI SPAȚIU SPECIALIZAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚILOR DERULATE DE MEMBRII COMUNITĂȚII ÎN CADRUL UNEI STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ, aferentă Măsurii M.2.2 -

Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
02 Martie 2020
41. Ședință Consiliu Director

Întrunit joi, 27.02.2020 , Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini aproba cu voturile a 4 membri prezenţi dintr-un total de 5 membri ai Consiliului Director , Calendarul estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevazute în SDL , în anul 2020 , varianta februarie 2020 Ordinea de zi a cuprins :

1 . Informare privind Scrisoarea de clarificări nr 6605/24.02.2020 de la ADR CENTRU , referitoare la Apelul și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Construcția și dotarea unui spațiu specializat pentru susținerea activităților derulate de membrii comunității în cadrul unei structuri de economie socială, aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei , transmise spre avizare

2. Aprobarea Calendarului estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevăzute în SDL , în anul 2020 varianta februarie

3.Diverse

Oana Marica
28 Februarie 2020
40. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a întrunit în ședință joi, 20.02.2020. Ordinea de zi a Consiliului Director a cuprins :

1.Aprobarea Apelului și a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Construcția și dotarea unui spațiu specializat pentru susținerea activităților derulate de membrii comunității în cadrul unei structuri de economie socială, aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei

2.Diverse

Oana Marica
21 Februarie 2020
39. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a întrunit în ședință joi, 12.02.2020. Pe ordinea de zi au fost :

1.Aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber, și a Apelului de propunere proiecte pentru intervenția Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber, aferente măsurii M 3.2.– Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

2.Diverse

Oana Marica
14 Februarie 2020
38. Ghid și Apel - spre consultare

GAL Gârcini publică spre consultare GHIDUL și APELUL de proiecte pentru intervenția: CONSTRUCȚIA ȘI DOTAREA UNUI SPAȚIU SPECIALIZAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚILOR DERULATE DE MEMBRII COMUNITĂȚII ÎN CADRUL UNEI STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
10 Februarie 2020
37. Ghid și Apel - spre consultare

GAL Gârcini publică spre consultare Ghidul și Apelul de proiecte pentru intervenția - CREAREA DE SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI COMUNITARE ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER, aferentă Măsurii M3.2.– Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
3 Februarie 2020
36. Invitație la conversație - Prevenirea violenței în școală

În data de 28 ianuarie, întâlnirea din seria "de vorbă cu" va fi destinată claselor de liceu

Oana Marica
16 Ianuarie 2020
35. GAL Gârcini invită tinerii interesați la conversație

Întâlnirile din seria "de vorbă cu" continuă la clasele de gimnaziu.

Oana Marica
16 Ianuaria 2020
34. Ședință Consiliu Director

În data de 09.12.2019, la ora 12:00, la sediul din Aleea Episcop Popeea nr 20 , mun. Săcele, jud. Brașov a avut loc ședința Consiliului Director. Ordinea de zi fiind următoarea:

1. Aprobarea Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți , și a Apelului de propunere proiecte pentru intervenția: Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți , aferente măsurii M1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

2. Diverse

Oana Marica
09 Decembrie 2019
33. EVENIMENT CARITABIL

Sâmbătă 30 noiembrie, ora 11.00 la Centrul de Evenimente LUX DIVINA din Brașov, unii dintre cei mai talentați instructori de Zumba(r) din România și Republica Dominicană s-au unit pentru a aduce un zâmbet pe fețele copiilor de la Școala Gimnazială nr.5 din Gârcini. Evenimentul organizat de Luana Lazăr, susținut de Fundația Funcama și sprijinit atât de GAL Gârcini, cât și de Farmacia Electroprecizia, a avut și în acest an succes. Mulțumim tuturor pentru implicare!

Oana Marica
03 Decembrie 2019
31. AGA

În conformitate cu prevederile art. 19 și 20 din Statutul Asociației,în data de 21.11.2019 a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociației Grupului de Acțiune Locală Gârcini Ordinea de zi a Adunării Generale fiind :

1. Informare privind înregistratrea a două cereri de retragere din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini

2. Anularea Hotărâri nr. 35 /11.01.2018 privind aprobarea componenței Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini

3. Alegerea noului membru în Consiliul Director al Asociației conform cerințelor DLRC si validarea componentei noului Consiliu Director.

4. Informare privind Calendarul estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevazute în SDL perioada 2019 – 2020

5. Diverse

Oana Marica
25 Noiembrie 2019
30. CONSILIU DIRECTOR

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a întrunit în ședință joi, 21.11.2019. Pe ordinea de zi au fost :

1. Aprobarea Calendarului estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevazute în SDL perioada anului 2020

2. Informare privind înregistratrea a două cereri de retragere din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini

3. Informare privind plata cotizației

4. Diverse

Oana Marica
22 Noiembrie 2019
29. POCU 2

În data de 21.11.2019 a avut loc cea de a doua sesiune de pregătire a reprezentanților firmelor ce doresc să depună Fișe de proiect pe proiectul “Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți”, derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC.

Oana Marica
22 Noiembrie 2019
28. POCU 1

La solicitarea celor ce doresc să depună fișe de proiect pe Măsura 1.3 "Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți" , derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC , apelul lansat spre consultare în data de 14.11.2019 a avut loc prima sesiune de pregătire.

Oana Marica
15 Noiembrie 2019
28. Anunț închidere apel de propunere proiecte pentru intervenția: CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORUL SDL

Oana Marica
19 Noiembrie 2019
27. Gal Gârcini publică spre consultare Ghidul si Apelul de proiecte POCU

Gal Gârcini publică spre consultare Ghidul si Apelul de proiecte pentru Intervenția - DEZVOLTAREA UNUI PACHET INTEGRAT DE SERVICII SUPORT: PROGRAM AFTER SCHOOL; CONSILIERE PENTRU PLANNING FAMILIAL ȘI PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR; MĂSURI DE OCUPARE A TINERILOR PĂRINȚI,aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
12 Noiembrie 2019
26. GAL Gârcini invită tinerii interesați la conversație

GAL Gârcini invită tinerii interesați la conversație:.

Oana Marica
07 Noiembrie 2019
25. Cutia cetățeanului

Pentru a veni în sprijinul comunității marginalizate, este necesară obținerea de informații din partea grupului țintă, vizat de măsurile și intervențiile SDL .În acest scop au fost amenajate în mai multe locații din ZUM și ZF cutii denumite „Cutia cetateanului" - menite pentru a aduna sugestii și reclamații.

Oana Marica
05 Noiembrie 2019
24. Seminar

În data de 03.10.2019 avut loc seminarul organizat la lansarea primului apel de selectie a proiectelor POR
Următorul seminar va avea loc odată cu lansarea primului apel pentru proiectele POCU.

Oana Marica
04 Octombrie 2019
23. Sesiune de pregătire

După lansarea Apelului de proiecte, în data de 26.09.2019 și data de 30.09.2019, au avut loc două sesiuni de pregătire pentru APELUL nr. POR/GAL/2019/9/1/0S9.1. CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL, aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023..

Oana Marica
02 octombrie 2019
22. Adunarea Generală a Asociației GAL Gârcini

Adunarea Generală din data de 19.09.2019 a avut următoarea ordine de zi:
1. Anularea hotărârii AGA nr. 38 / 21.01.2019
2. Constituirea la nivelul Asociației GAL Gârcini a Comisiei de Selecție a propunerilor de proiecte și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.
3. Diverse

Oana Marica
24 Septembrie 2019
21. ANUNȚ LANSARE APEL DE PROPUNERE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA : CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL, aferentă Măsurii M.1.3

Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
13 Septembrie 2019
20. Ședința Consiliului Director

În data de 03.09.2019 Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini îi revin următoarele atribuții specifice în procesul de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte: Aprobarea calendarului de lansare a apelurilor de proiecte pe anul 2019, precum și a variantelor actualizare ale acestuia

Oana Marica
05 Septembrie 2019
19. Ședință Consiliu Director

În data de 21.08.2019 a avut loc, la sediul asociației ședința Consiliului Director. Pe ordinea de zi au fost :

1. Informare privind derularea proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, cod SMIS 123284

2. Aprobarea Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Construcția unei creșe care să deservească familiile din teritoriul SDL, și a Apelului de propunere proiecte pentru intervenția: Construcția unei creșe care să deservească familiile din teritoriul SDL , aferente măsurii M1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

3. Diverse

Oana Marica
23 August 2019
18. GAL GARCINI publica spre consultare Ghidul pentru interventia: "CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL" aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
14 August 2019
Citeste documentul complet
17. GAL GARCINI publica spre consultare Apelul pentru interventia: "CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL" aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
14 August 2019
Citeste documentul complet
16. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al "Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini", s-a întrunit în ședință în data de 27.06.2019, la sediul asociației din municipiul Săcele. Principalul punct discutat pe ordinea de zi a ședinței a fost: Aprobarea variantei finale a Procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini, procedură elaborată în conformitate cu documentul "Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020", etapa a III-a a mecanismului DLRC, versiunea aprilie 2019 și conținutul cererii de finanțare pentru proiectul Asigurarea funcționarii GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, cod SMIS 123284.

Oana Marica
29 Iunie 2019
15. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a întrunit în ședință în data de 14.05.2019, la sediul asociației din municipiul Săcele, Str.Aleea Episcop Popeea nr.20. Principalul punct discutat în ședință a fost: Aprobarea Procedurii de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini, procedură elaborată în conformitate cu documentul "Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020", etapa a III-a a mecanismului DLRC, versiunea aprilie 2019 și conținutul cererii de finanțare pentru proiectul "Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini", cod SMIS 123284.

Oana Marica
15 Mai 2019
14. Adunarea Generală a „Asociației Grupului de Acțiune Locală Gârcini”

În data de 24.04.2019, a avut loc Adunarea Generală GAL Gârcini.

Printre punctele aflate pe ordinea de zi au fost: aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercițiul financiar 2018, aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exerciţiului financiar 2018, raportul de activitate al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, analiza stadiului plății cotizațiilor în conformitate cu cuantumul și modalitatea de plată stabilite prin Hotărârea nr.3/24,02,2017 precum și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini .

Oana Marica
24 Aprilie 2019
13. INVITAȚIE LA TEATRU

În luna martie 2019 Teatrul Andrei Mureșanu lansează proiectul cultural „Despre oameni și cartofi – Turneu de incluziune socială”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul își propune ca prin organizarea unui turneu al spectacolului „Despre oameni si cartofi” în comunitățile învecinate orașului Sf. Gheorghe, să crească nivelul de conștientizare a comunității cu privire la dificultățile zilnice cu care se confruntă un segment specific de populație – comunitatea romă. Pătrunzând în viața lor, în intimitatea casei și a familiei rome, spectacolul dezvăluie, printre vise, speranțe și regrete, modalitatea de gândire a acestor oameni, care nu este foarte diferită de a noastră. Este pur și simplu raportată la condiția în care ei se regăsesc – sărăcia care îi înconjoară și nivelul scăzut de educație pe care îl au, determinate deseori de context, și nu de voința proprie.

Oana Marica
Link extern
12. Ședință de instruire

Pe parcursul lunii ianuarie a avut loc instruirea membrilor din cadrul Comisiei de Selecție a propunerilor de proiecte și din Comisia de Soluționare a contestațiilor.

Oana Marica
11. Adunare Generală a Asociației GAL Gârcini – 21.01.2019

În cadrul ședinței AGA din 21.01.2019 s-au constituit la nivelul Asociației GAL: Comisia de Selecție a propunerilor de proiecte și Comisia de Soluționare a contestațiilor.

Oana Marica
21 Ianuarie 2019
10. Sesiune de informare

Astăzi, în data de 21.11.2018 a avut loc sesiunea de informare pentru apelurile aferente măsurilor SOFT, măsuri ce se adresează: instituțiilor de învățământ ONG-uri companii interesate de promovarea de proiecte în teritoriul SDL.

Oana Marica
21 Noiembrie 2018
9. În data de 26.10.2018 a avut loc sesiunea de informare pentru apelurile ce vor fi lansate pe măsurile HARD, adresată personalului UAT Municipiul Săcele(singurul solicitante eligibil)

Oana Marica
26 Noiembrie 2018
8. Adunarea Generală de Informare a “Asociației Grupului de Acțiune Locală Gârcini”

Întâlnirea a avut loc în data de 19.10.2018, la sediul asociației din municipiul Săcele, Str. Aleea Episcop Popeea nr. 20, jud. Brașov.

Oana Marica
19 Octombrie 2018
7. Aprobarea procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini

Consiliul Director al “Asociației Grupului de Acțiune Locală Gârcini” s-a întrunit în ședință în data de 12.10.2018, la sediul asociației din municipiul Săcele. Principalul punct discutat de pe ordinea de zi a fost: Aprobarea procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini , procedură elaborată în conformitate cu documentul “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020”, Etapa a III-a mecanismului DLRC, versiunea octombrie 2017 și conținutul cererii de finanțare pentru proiectul “Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini”, cod SMIS 123284.

Cei prezenți au fost informați cu privire la procedura de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini, procedură elaborată în conformitate cu documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020”, Etapa a III-a a mecanismului DLRC, versiunea octombrie 2017 și conținutul cererii de finanțare pentru proiectul „Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini”, cod SMIS 123284, și transmisă spre validare către AMPOR/ POCU.

Oana Marica
12 Octombrie 2018
6. Adunare Generală Extraordinară a Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini

În data de 28.09 2018 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini. În cadrul Adunării Generale s-au discutat diverse aspecte precum: prezentarea activităților care vor fi derulate în proiectul “Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini”, aderarea GAL Gârcini la Federația Galurilor Urbane(F.G.U.) precum și alte diverse aspecte.

Oana Marica
28 Septembrie 2018
5. Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini anunță demararea proiectului: Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini

Oana Marica
20 Septembrie 2018
4. Rezultat proces de evaluare și selecție

”Fără implicare, poate că și mai rău va arăta”, a fost concluzia tinerilor din cartierul Gârcini care au participat la primul focus grup organizat prin proiect.

Obiectivul întâlnirii a fost aflarea problemelor și nevoilor cu care se confruntă si pe care le resimt tinerii din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) și din Zona Funcțională (ZF). De asemenea am încercat să aflăm și care sunt resursele din comunități ce pot fi folosite pentru soluțiile de rezolvare a problemelor și nevoilor.

Oana Marica
Link extern
3. Comunicare, transparență și informare este ceea ce își doresc liderii comunității din Gârcini

În plus, oamenii reprezentanții, care au participat la Focus Grup, au argumentat că vor să vadă fapte și nu vorbe. Peste cinci ani, ei consideră că acest cartier săcelean va fi schimbat în bine.

Oana Marica
2. Rezultate evaluare G.A.L. Gârcini

Detalii referitoare la condițiile de derulare a concursului precum și la cerințele fiecărui post se pot obține accesând pagina WEB.

Ca urmare a evaluării dosarelor de înscriere depuse în cadrul procedurii de selecție de personal, derulată de Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini conform anunțului nr.10/08.09.2017, lista candidaților admiși/respinși poate fi consultată la adresa:

Primaria Municipiului Săcele
18 Septembrie 2017
Link extern
1. Selecție de personal pentru Grupul de Acțiune Locală Gârcini

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini derulează în baza contractului de finanțare nr. 137/5/1/113525 din 01.09.2017 proiectul “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunității Gârcini, municipiul Sacele”, cu finanțare prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 5, Obiectivul tematic 9, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori.

În vederea recrutării resurselor umane necesare, Asociația GAL Gârcini organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul organizației:

1. Manager general asociație – 1 post – contract de muncă pe perioadă nedeterminată, norma de lucru 8h/zi

2. Facilitator de dezvoltare comunitară – 1 post – contract de muncă pe perioadă nedeterminată, norma de lucru 4h/zi

3. Asistent administrativ – 1 post – contract de muncă pe perioadă nedeterminată, norma de lucru 4h/zi

Primaria Municipiului Săcele
8 Septembrie 2017
Link extern