Noutăți

85. ANUNȚ OCUPARE POST FACILITATOR COMUNITAR

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini anunță ocuparea postului de Facilitator Comunitar

Oana Marica
10 Octombrie 2020
84.ANUNȚ SELECȚIE PERSONAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini organizează concurs pentru ocuparea postului de Facilitator comunitar -1 POST

Oana Marica
24 Septembrie 2020
83. Notificare rezultat CCS Restrâns

Vă comunicăm rezultatul verificării de către CCS Retrâns a Fișei de proiect selectată de GAL în cadrul apelului POR/GALGÂRCINI/2020/9/2/OS9.1 Fișa de proiect : POR/GALGÂRCINI/2020/9/2/OS9.1/1/10.08.2020 a fost avizată ,în urma procesului de verificare de către CCS Restrâns

Oana Marica
24 Septembrie 2020
82.ANUNȚ LANSARE APEL DE PROPUNERE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA : Asigurarea accesului la cursuri de formare antreprenorială și consiliere în vederea înființării de noi afacere/structuri de economie socială

Aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității și pe parcursul implementării strategiei.

Oana Marica
10 Septembrie 2020
81. Ședință Consiliu Director

În ședinta Cosiliului Director din data de 08.09.2020 a fost aprobat Raportul de Selecție final, pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI /2020/9/2/OS 9.1 pentru intervenția :„ Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber” : :

aferentă măsurii M 3.2.– Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
8 Septembrie 2020
79.Vă comunicăm rezultatul verificării de către CCS Restrâns a Fișei de proiect selectată de GAL în cadrul apelului POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1 Fișa de proiect POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1/1/30.06.2020 a fost admisă în urma procesului de verificare a fisei de proiect de către CCS Restrâns
Oana Marica
28 August 2020
78. RAPORT DE SELECȚIE INTERMEDIAR Apel nr: POR/GAL GARCINI/2020/9/2/OS.9.1
Oana Marica
27 August 2020
77. Ședință Consiliu Director

În ședința Consiliului Director întrunit astăzi, 24.08.2020, s-au luat următoarele decizii : :

1 . Aprobarea Calendarului estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevazute în SDL , în anul 2020, varianta august 2020

2. Aprobarea Apelului și Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: “Asigurarea accesului la cursuri de formare antreprenorială și consiliere în vederea înființării de noi afaceri/structuri de economie socială”, aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
24 August 2020
76. ANUNȚ ÎNCHIDERE APEL nr. POR/GAL GÂRCINI/2020/9/2/OS.9.1. PENTRU INTERVENȚIA : CREAREA DE SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI COMUNITARE ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER

Aferentă Măsurii M.3.2 - Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare din cadrul Obiectivului specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
10 August 2020
75. Adunarea Generală a Asociației GAL Gârcini

Cu voturile majorității simple a membrilor asociației prezenți în data de 29.07.2020 au fost adoptate și aprobate hotărâri AGA pentru :

1.Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercitiul financiar 2019 ,pe baza rapoartelor prezentate de contabilul Asociatiei și de Cenzorul acesteia.

2.Aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exerciţiului financiar 2019.

3.Raportul de activitate al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, aferent anului 2019.

4.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini aferent anului 2020

5.Diverse

Oana Marica
30 Iulie 2020
74.ÎNTÂLNIRE 21.07.2020

Oana Marica
29 Iulie 2020
73.INVITAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 19 și 20 din Statutul Asociației, vă invităm prin prezenta să participați la Adunarea Generală a membrilor Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini. Ședința Adunării Generale a membrilor Asociației se va desfășura în data de 29 .07.2020, cu începere de la orele 13, la sediul GAL din Aleea Episcop Popeea nr 20, municipiul Săcele , jud. Brașov. Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1.Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercitiul financiar 2019 ,pe baza rapoartelor prezentate de contabilul Asociatiei și de Cenzorul acesteia.

2.Aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exerciţiului financiar 2019.

3.Raportul de activitate al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, aferent anului 2019.

4.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini aferent anului 2020

5.Diverse

Oana Marica
22 Iulie 2020
72.INFORMARE

Vă informăm că în data de 21.07.2020 va avea loc ,în mediul online, sesiunea de pregătire pentru apelul POR/GAL GÂRCINI /2020/9/3/OS 9.1. , în scopul sprijinirii beneficiarului al cărui proiect au fost selectat ,în vederea pregătirii cererii de finanțare , cerere care să respecte integral condițiile de eligibilitate și conformitate precum și criteriile de calitate impuse de documentele aferente POR, respectiv "Ghidul Solicitantului. Condiții generale pentru accesarea fondurilor și Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020"

Oana Marica
17 Iulie 2020
71. Ședință Consiliu Director

Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini a aprobat astazi 17.07.2020 Raportul de Selectie final, pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului nr. POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1. pentru intervenția : „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți”, aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
17 Iulie 2020
70.ANUNȚ ÎNCHIDERE APEL nr. POR/GAL GÂRCINI/2020/9/5/OS.9.1. PENTRU INTERVENȚIA : AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF

Aferentă Măsurii M.1.2 - Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
16 Iulie 2020
69.ANUNȚ ÎNCHIDERE APEL nr. POR/GAL GÂRCINI/2020/9/4/OS.9.1. PENTRU INTERVENȚIA : ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM

Aferentă Măsurii M.1.1 - ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM, Aferentă măsurii M.1.1. – Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
16 Iulie 2020
68. RAPORT FINAL Apel nr: POCU/GAL GARCINI/2020/AP 5/PI9.vi/OS.5.1
Oana Marica
14 Iulie 2020
67. PRELUNGIRE TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A PROPUNERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL APELULUI nr. POR/GAL GÂRCINI /2020/9/2/OS 9.1.

Asociația Grupul de Actiune Locala Gârcini anunță prelungirea termenului de depunere a fișelor de proiecte în cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI /2020/9/2/OS 9.1. pentru intervenția „ Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber” aferentă Măsurii M3.2.– Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei.

Oana Marica
9 Iulie 2020 Ora 12:00
Citeste documentul complet
66. RAPORT DE SELECȚIE

GAL Gârcini comunică Raportul de Selecție pentru lista de proiecte cuprinse în SDL, aferent etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității

APEL nr. : POCU/GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1/1/30.06.2020.

Oana Marica
06 Iulie 2020
65.Vă comunicăm rezultatul verificării de către CCS Restrâns a Fișei de proiect selectată de GAL în cadrul apelului POR/GAL GÂRCINI /2020/9/3/OS 9.1 Fișa de proiect POR/GALGÂRCINI/2020/9/3/OS9.1/1/18.05. a fost admisă în urma procesului de verificare a fisei de proiect de către CCS Restrâns
Oana Marica
3 Iulie 2020
64. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a reunit în data de 01.07.2020 având următoarea ordine de zi :

1 . Informare privind Solicitarea de înlocuire din cadrul Comitetului de Selecție a : - Agenției de Dezvoltare Durabilă a jud.Brașov - membru GAL prin împuternicit Mădălina Cristea Ioan, -Asociației Comunității Gârcini - membru GAL prin împuternicit Stoian Emilia și a Spitalului Municipal Săcele - membru GAL prin împuternicit Popa Florin având rolul de membru în cadrul procesului de evaluare,al Comitetului de Selecţie pentru fișa de proiect: „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini ” Nr. Înregistrare POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1/1/30.06.2020 Solicitant UAT Municipiul SĂCELE , Apelul POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1

2. Aprobarea înlocuirii : - Agenției de Dezvoltare Durabilă a jud.Brașov - membru GAL prin împuternicit Mădălina Cristea Ioan, -Asociației Comunității Gârcini - membru GAL prin împuternicit Stoian Emilia și a Spitalului Municipal Săcele - membru GAL prin împuternicit Popa Florin având rolul de membru în cadrul procesului de evaluare,al Comitetului de Selecţie pentru fișa de proiect: „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini ” Nr. Înregistrare POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1/1/30.06.2020 Solicitant UAT Municipiul SĂCELE , Apelul POCU/ GAL/2020/AP 5/PI9.vi/OS5.1 cu un membru supleant .

3 . Aprobarea prelungirii , din data de 15.07.2020 până în data de 10.08.2020 a termenului de depunere a fișelor de proiecte, în cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI/2020/9/2/OS.9.1.pentru intervenția:„ Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber”, aferentă Măsurii M3.2.– Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
01 Iulie 2020
63.ANUNȚ ÎNCHIDERE APEL nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 PENTRU INTERVENȚIA : DEZVOLTAREA UNUI PACHET INTEGRAT DE SERVICII SUPORT: PROGRAM AFTER SCHOOL; CONSILIERE PENTRU PLANNING FAMILIAL ȘI PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR; MĂSURI DE OCUPARE A TINERILOR PĂRINȚI aferentă Măsurii M.2.2 -

Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
30 Iunie 2020
62.GHID ȘI APEL DE PROPUNERE PROIECTE nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/ 2 / OS 5.1 PENTRU INTERVENȚIA: ASIGURAREA ACCESULUI LA CURSURI DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONSILIERE ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE NOI AFACERI/STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ- Spre consultare

GAL Gârcini publică spre consultare Ghidul și Apelul de proiecte pentru intervenția : ASIGURAREA ACCESULUI LA CURSURI DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ ȘI CONSILIERE ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE NOI AFACERI/STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ, aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
29 Iunie 2020 Ora 12:00
Citeste documentul complet
61. CORRIGENDUM NR.1 APROBAT

OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU a aprobat Corringendumul nr 1 la Ghidul solicitantului- APEL nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. pentru intervenția „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți”, aferentă măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

Oana Marica
18 Iunie 2020 Ora 10:00
Citeste documentul complet
60. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a reunit în data de 11.06.2020 având următoarea ordine de zi :

1 . Aprobarea Raportului de Selectie final a fișei de proiect aferentă apelului nr. POR/GAL GÂRCINI /2020/9/3/OS 9.1 pentru interventia „Construcția și dotarea unui spațiu specializat pentru susținerea activităților derulate de membrii comunității în cadrul unei structuri de economie socială”,aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei , derulată în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC

2. Aprobarea Calendarului estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevazute în SDL , în anul 2020, varianta iunie 2020

3. Diverse

Oana Marica
12 Iunie 2020
59. PRELUNGIRE TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A PROPUNERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL APELULUI POCU/GAL/2020/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

Asociația Grupul de Actiune Locala Gârcini anunță prelungirea termenului de depunere a fișelor de proiecte în cadrul apelului nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. pentru intervenția „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți”, aferentă măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
10 Iunie 2020 Ora 10:00
Citeste documentul complet
58. RAPORT DE SELECȚIE - ETF

GAL Gârcini comunică Raportul de Selecție pentru lista de proiecte cuprinse în SDL, aferent etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității

APEL nr. : POR/GAL GÂRCINI/2020/9/3/OS 9.1.

Oana Marica
05 Iunie 2020
57. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a reunit în data de 03.06.2020 având următoarea ordine de zi :

1 . Aprobarea prelungirii cu 2 săptămâni a termenului limită de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului :APEL nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

2. Aprobarea Coringendumului nr 1 ,la Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru intervenția:„Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți”, aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii,din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală,respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023,ghid lansat prin apelul de proiecte nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

Oana Marica
03 Iunie 2020 Corigendum in consultare
Citeste documentul complet
55. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației GAL s-a întrunit astăzi în vederea aprobării înlocuirii firmei Farmacia Precizia SRL- membru GAL, având rolul de membru în cadrul procesului de evaluare,al Comitetului de Selecţie, cu un membru supleant pentru apelul: Apelul POR/GAL GÂRCINI /2020/9/3/OS 9.1.

Oana Marica
20 Mai 2020
50. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a reunit în data de 05.05.2020 având următoarea ordine de zi :

1 . Aprobarea Apelului și a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Înființarea unui centru socio-medical în ZUM, aferentă măsurii M.1.1. – Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

2. Aprobarea Apelului și a Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF, aferentă măsurii M.1.2. – Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

3.Diverse

Oana Marica
05 Mai 2020
49. PRELUNGIRE TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A PROPUNERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL APELULUI POR/GAL GÂRCINI /2020/9/3/OS 9.1

GAL GÂRCINI anuntă prelungirea termenului limita de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI /2020/9/3/OS 9.1 pentru intervenția : „Construcția și dotarea unui spațiu specializat pentru susținerea activităților derulate de membrii comunității în cadrul unei structuri de economie socială” ,aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală.

Oana Marica
29 Aprilie 2020 Ora 16:00
Citeste documentul complet
48. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a întrunit în sedință în data de 28.04.2020. Ordinea de zi a fost următoarea:

1 . Aprobarea prelungirii cu 2 săptămâni a termenului limită de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului nr. POR/GAL GÂRCINI /2020/9/3/OS 9.1. Prelungirea se realizeaza în conformitate cu prevederile Procedurii de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte aferentă Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini.

2.Diverse.

Oana Marica
28 Aprilie 2020
47.GHID ȘI APEL DE PROPUNERE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA: Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF - spre consultare

GAL Gârcini publică spre consultare Ghidul și Apelul de proiecte pentru intervenția : Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF ,aferentă măsurii M.1.2. – Dezvoltarea de activități și servicii suport în domeniul educației, formării profesionale și ocupării, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
27 Aprilie 2020 Ora 12:00
Citeste documentul complet
46.GHID ȘI APEL DE PROPUNERE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA: ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM - Spre consultare

GAL Gârcini publică spre consultare Ghidul și Apelul de proiecte pentru intervenția : ▪ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM, aferentă măsurii M.1.1. – Dezvoltarea de servicii integrate socio-medicale, din cadrul OS.1. Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
22 Aprilie 2020 Ora 16:00
Citeste documentul complet

43.Recomandările Grupului de Comunicare Strategică privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19) din data de 11.03.2020:

1. Protejați-vă, evitați contactul direct!

2. Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere.

3.Feriți copiii de acele locuri de joacă care presupun atingerea suprafețelor/obiectelor comune de către un număr mare de copii.

4. Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinilor.

5. Se recomandă inclusiv în privința persoanelor cu care locuiți, să NU intrați în contact direct decât dupa igienizarea mâinilor atunci când reveniți la domiciliu.

6.Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte persoane cum ar fi: balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau de acces.

7. În cazul în care sunteți totuși nevoit să atingeți aceste suprafețe, protejați-vă folosind șervețele de unică folosință.

8. Păstrați o distanță semnificativă de 1.5 m față de celelalte persoane pe care le întâlniți. În cazul în care vă aflați în transportul în comun, încercați să NU stați față în față cu alte persoane.

9.Asigurați-vă, după folosirea transportului în comun că v-ați igienizat mâinile înainte de a vă atinge fața, nasul sau gura.

Precizăm că declararea de informații care nu sunt reale și nerespectarea măsurilor de combatere a epidemiei, constituie infracțiuni și se pedepsesc conform art.326 și 352 din Codul Penal

Oana Marica
24 Martie 2020
42. ANUNȚ LANSARE APEL DE PROPUNERE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA : CONSTRUCȚIA ȘI DOTAREA UNUI SPAȚIU SPECIALIZAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚILOR DERULATE DE MEMBRII COMUNITĂȚII ÎN CADRUL UNEI STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ, aferentă Măsurii M.2.2 -

Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
02 Martie 2020
41. Ședință Consiliu Director

Întrunit joi, 27.02.2020 , Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini aproba cu voturile a 4 membri prezenţi dintr-un total de 5 membri ai Consiliului Director , Calendarul estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevazute în SDL , în anul 2020 , varianta februarie 2020 Ordinea de zi a cuprins :

1 . Informare privind Scrisoarea de clarificări nr 6605/24.02.2020 de la ADR CENTRU , referitoare la Apelul și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Construcția și dotarea unui spațiu specializat pentru susținerea activităților derulate de membrii comunității în cadrul unei structuri de economie socială, aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei , transmise spre avizare

2. Aprobarea Calendarului estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevăzute în SDL , în anul 2020 varianta februarie

3.Diverse

Oana Marica
28 Februarie 2020
40. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a întrunit în ședință joi, 20.02.2020. Ordinea de zi a Consiliului Director a cuprins :

1.Aprobarea Apelului și a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Construcția și dotarea unui spațiu specializat pentru susținerea activităților derulate de membrii comunității în cadrul unei structuri de economie socială, aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei

2.Diverse

Oana Marica
21 Februarie 2020
39. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a întrunit în ședință joi, 12.02.2020. Pe ordinea de zi au fost :

1.Aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber, și a Apelului de propunere proiecte pentru intervenția Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber, aferente măsurii M 3.2.– Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

2.Diverse

Oana Marica
14 Februarie 2020
38. Ghid și Apel - spre consultare

GAL Gârcini publică spre consultare GHIDUL și APELUL de proiecte pentru intervenția: CONSTRUCȚIA ȘI DOTAREA UNUI SPAȚIU SPECIALIZAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚILOR DERULATE DE MEMBRII COMUNITĂȚII ÎN CADRUL UNEI STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ aferentă Măsurii M.2.2 - Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
10 Februarie 2020
37. Ghid și Apel - spre consultare

GAL Gârcini publică spre consultare Ghidul și Apelul de proiecte pentru intervenția - CREAREA DE SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI COMUNITARE ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER, aferentă Măsurii M3.2.– Crearea unui cadru adecvat pentru creșterea coeziunii comunitare, din cadrul Obiectivului Specific nr.3 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea nivelului calității vieții pentru membrii comunității, condiție esențială pentru depășirea condiției de vulnerabilitate pe parcursul implementării strategiei

Oana Marica
3 Februarie 2020
36. Invitație la conversație - Prevenirea violenței în școală

În data de 28 ianuarie, întâlnirea din seria "de vorbă cu" va fi destinată claselor de liceu

Oana Marica
16 Ianuarie 2020
35. GAL Gârcini invită tinerii interesați la conversație

Întâlnirile din seria "de vorbă cu" continuă la clasele de gimnaziu.

Oana Marica
16 Ianuaria 2020
34. Ședință Consiliu Director

În data de 09.12.2019, la ora 12:00, la sediul din Aleea Episcop Popeea nr 20 , mun. Săcele, jud. Brașov a avut loc ședința Consiliului Director. Ordinea de zi fiind următoarea:

1. Aprobarea Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți , și a Apelului de propunere proiecte pentru intervenția: Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți , aferente măsurii M1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

2. Diverse

Oana Marica
09 Decembrie 2019
33. EVENIMENT CARITABIL

Sâmbătă 30 noiembrie, ora 11.00 la Centrul de Evenimente LUX DIVINA din Brașov, unii dintre cei mai talentați instructori de Zumba(r) din România și Republica Dominicană s-au unit pentru a aduce un zâmbet pe fețele copiilor de la Școala Gimnazială nr.5 din Gârcini. Evenimentul organizat de Luana Lazăr, susținut de Fundația Funcama și sprijinit atât de GAL Gârcini, cât și de Farmacia Electroprecizia, a avut și în acest an succes. Mulțumim tuturor pentru implicare!

Oana Marica
03 Decembrie 2019
31. AGA

În conformitate cu prevederile art. 19 și 20 din Statutul Asociației,în data de 21.11.2019 a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociației Grupului de Acțiune Locală Gârcini Ordinea de zi a Adunării Generale fiind :

1. Informare privind înregistratrea a două cereri de retragere din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini

2. Anularea Hotărâri nr. 35 /11.01.2018 privind aprobarea componenței Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini

3. Alegerea noului membru în Consiliul Director al Asociației conform cerințelor DLRC si validarea componentei noului Consiliu Director.

4. Informare privind Calendarul estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevazute în SDL perioada 2019 – 2020

5. Diverse

Oana Marica
25 Noiembrie 2019
30. CONSILIU DIRECTOR

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a întrunit în ședință joi, 21.11.2019. Pe ordinea de zi au fost :

1. Aprobarea Calendarului estimativ de lansare a apelurilor la propuneri de proiecte prevazute în SDL perioada anului 2020

2. Informare privind înregistratrea a două cereri de retragere din calitatea de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini

3. Informare privind plata cotizației

4. Diverse

Oana Marica
22 Noiembrie 2019
29. POCU 2

În data de 21.11.2019 a avut loc cea de a doua sesiune de pregătire a reprezentanților firmelor ce doresc să depună Fișe de proiect pe proiectul “Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți”, derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC.

Oana Marica
22 Noiembrie 2019
28. POCU 1

La solicitarea celor ce doresc să depună fișe de proiect pe Măsura 1.3 "Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de ocupare a tinerilor părinți" , derulat în cadrul proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini, Cod SMIS 123284, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU/390/5/1 – Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni initegrate în contextul mecanismului de DLRC , apelul lansat spre consultare în data de 14.11.2019 a avut loc prima sesiune de pregătire.

Oana Marica
15 Noiembrie 2019
28. Anunț închidere apel de propunere proiecte pentru intervenția: CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORUL SDL

Oana Marica
19 Noiembrie 2019
27. Gal Gârcini publică spre consultare Ghidul si Apelul de proiecte POCU

Gal Gârcini publică spre consultare Ghidul si Apelul de proiecte pentru Intervenția - DEZVOLTAREA UNUI PACHET INTEGRAT DE SERVICII SUPORT: PROGRAM AFTER SCHOOL; CONSILIERE PENTRU PLANNING FAMILIAL ȘI PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR; MĂSURI DE OCUPARE A TINERILOR PĂRINȚI,aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
12 Noiembrie 2019
26. GAL Gârcini invită tinerii interesați la conversație

GAL Gârcini invită tinerii interesați la conversație:.

Oana Marica
07 Noiembrie 2019
25. Cutia cetățeanului

Pentru a veni în sprijinul comunității marginalizate, este necesară obținerea de informații din partea grupului țintă, vizat de măsurile și intervențiile SDL .În acest scop au fost amenajate în mai multe locații din ZUM și ZF cutii denumite „Cutia cetateanului" - menite pentru a aduna sugestii și reclamații.

Oana Marica
05 Noiembrie 2019
24. Seminar

În data de 03.10.2019 avut loc seminarul organizat la lansarea primului apel de selectie a proiectelor POR
Următorul seminar va avea loc odată cu lansarea primului apel pentru proiectele POCU.

Oana Marica
04 Octombrie 2019
23. Sesiune de pregătire

După lansarea Apelului de proiecte, în data de 26.09.2019 și data de 30.09.2019, au avut loc două sesiuni de pregătire pentru APELUL nr. POR/GAL/2019/9/1/0S9.1. CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL, aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023..

Oana Marica
02 octombrie 2019
22. Adunarea Generală a Asociației GAL Gârcini

Adunarea Generală din data de 19.09.2019 a avut următoarea ordine de zi:
1. Anularea hotărârii AGA nr. 38 / 21.01.2019
2. Constituirea la nivelul Asociației GAL Gârcini a Comisiei de Selecție a propunerilor de proiecte și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.
3. Diverse

Oana Marica
24 Septembrie 2019
21. ANUNȚ LANSARE APEL DE PROPUNERE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA : CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL, aferentă Măsurii M.1.3

Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
13 Septembrie 2019
20. Ședința Consiliului Director

În data de 03.09.2019 Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini îi revin următoarele atribuții specifice în procesul de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte: Aprobarea calendarului de lansare a apelurilor de proiecte pe anul 2019, precum și a variantelor actualizare ale acestuia

Oana Marica
05 Septembrie 2019
19. Ședință Consiliu Director

În data de 21.08.2019 a avut loc, la sediul asociației ședința Consiliului Director. Pe ordinea de zi au fost :

1. Informare privind derularea proiectului Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, cod SMIS 123284

2. Aprobarea Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte pentru intervenția: Construcția unei creșe care să deservească familiile din teritoriul SDL, și a Apelului de propunere proiecte pentru intervenția: Construcția unei creșe care să deservească familiile din teritoriul SDL , aferente măsurii M1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023

3. Diverse

Oana Marica
23 August 2019
18. GAL GARCINI publica spre consultare Ghidul pentru interventia: "CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL" aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
14 August 2019
Citeste documentul complet
17. GAL GARCINI publica spre consultare Apelul pentru interventia: "CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE CARE SĂ DESERVEASCĂ FAMILIILE DIN TERITORIUL SDL" aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL până în 2023.

Oana Marica
14 August 2019
Citeste documentul complet
16. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al "Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini", s-a întrunit în ședință în data de 27.06.2019, la sediul asociației din municipiul Săcele. Principalul punct discutat pe ordinea de zi a ședinței a fost: Aprobarea variantei finale a Procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini, procedură elaborată în conformitate cu documentul "Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020", etapa a III-a a mecanismului DLRC, versiunea aprilie 2019 și conținutul cererii de finanțare pentru proiectul Asigurarea funcționarii GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, cod SMIS 123284.

Oana Marica
29 Iunie 2019
15. Ședință Consiliu Director

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini s-a întrunit în ședință în data de 14.05.2019, la sediul asociației din municipiul Săcele, Str.Aleea Episcop Popeea nr.20. Principalul punct discutat în ședință a fost: Aprobarea Procedurii de selecție și evaluare a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini, procedură elaborată în conformitate cu documentul "Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020", etapa a III-a a mecanismului DLRC, versiunea aprilie 2019 și conținutul cererii de finanțare pentru proiectul "Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini", cod SMIS 123284.

Oana Marica
15 Mai 2019
14. Adunarea Generală a „Asociației Grupului de Acțiune Locală Gârcini”

În data de 24.04.2019, a avut loc Adunarea Generală GAL Gârcini.

Printre punctele aflate pe ordinea de zi au fost: aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercițiul financiar 2018, aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exerciţiului financiar 2018, raportul de activitate al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini, analiza stadiului plății cotizațiilor în conformitate cu cuantumul și modalitatea de plată stabilite prin Hotărârea nr.3/24,02,2017 precum și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini .

Oana Marica
24 Aprilie 2019
13. INVITAȚIE LA TEATRU

În luna martie 2019 Teatrul Andrei Mureșanu lansează proiectul cultural „Despre oameni și cartofi – Turneu de incluziune socială”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul își propune ca prin organizarea unui turneu al spectacolului „Despre oameni si cartofi” în comunitățile învecinate orașului Sf. Gheorghe, să crească nivelul de conștientizare a comunității cu privire la dificultățile zilnice cu care se confruntă un segment specific de populație – comunitatea romă. Pătrunzând în viața lor, în intimitatea casei și a familiei rome, spectacolul dezvăluie, printre vise, speranțe și regrete, modalitatea de gândire a acestor oameni, care nu este foarte diferită de a noastră. Este pur și simplu raportată la condiția în care ei se regăsesc – sărăcia care îi înconjoară și nivelul scăzut de educație pe care îl au, determinate deseori de context, și nu de voința proprie.

Oana Marica
Link extern
12. Ședință de instruire

Pe parcursul lunii ianuarie a avut loc instruirea membrilor din cadrul Comisiei de Selecție a propunerilor de proiecte și din Comisia de Soluționare a contestațiilor.

Oana Marica
11. Adunare Generală a Asociației GAL Gârcini – 21.01.2019

În cadrul ședinței AGA din 21.01.2019 s-au constituit la nivelul Asociației GAL: Comisia de Selecție a propunerilor de proiecte și Comisia de Soluționare a contestațiilor.

Oana Marica
21 Ianuarie 2019
10. Sesiune de informare

Astăzi, în data de 21.11.2018 a avut loc sesiunea de informare pentru apelurile aferente măsurilor SOFT, măsuri ce se adresează: instituțiilor de învățământ ONG-uri companii interesate de promovarea de proiecte în teritoriul SDL.

Oana Marica
21 Noiembrie 2018
9. În data de 26.10.2018 a avut loc sesiunea de informare pentru apelurile ce vor fi lansate pe măsurile HARD, adresată personalului UAT Municipiul Săcele(singurul solicitante eligibil)

Oana Marica
26 Noiembrie 2018
8. Adunarea Generală de Informare a “Asociației Grupului de Acțiune Locală Gârcini”

Întâlnirea a avut loc în data de 19.10.2018, la sediul asociației din municipiul Săcele, Str. Aleea Episcop Popeea nr. 20, jud. Brașov.

Oana Marica
19 Octombrie 2018
7. Aprobarea procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini

Consiliul Director al “Asociației Grupului de Acțiune Locală Gârcini” s-a întrunit în ședință în data de 12.10.2018, la sediul asociației din municipiul Săcele. Principalul punct discutat de pe ordinea de zi a fost: Aprobarea procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini , procedură elaborată în conformitate cu documentul “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020”, Etapa a III-a mecanismului DLRC, versiunea octombrie 2017 și conținutul cererii de finanțare pentru proiectul “Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini”, cod SMIS 123284.

Cei prezenți au fost informați cu privire la procedura de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Gârcini, procedură elaborată în conformitate cu documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020”, Etapa a III-a a mecanismului DLRC, versiunea octombrie 2017 și conținutul cererii de finanțare pentru proiectul „Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini”, cod SMIS 123284, și transmisă spre validare către AMPOR/ POCU.

Oana Marica
12 Octombrie 2018
6. Adunare Generală Extraordinară a Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini

În data de 28.09 2018 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini. În cadrul Adunării Generale s-au discutat diverse aspecte precum: prezentarea activităților care vor fi derulate în proiectul “Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini”, aderarea GAL Gârcini la Federația Galurilor Urbane(F.G.U.) precum și alte diverse aspecte.

Oana Marica
28 Septembrie 2018
5. Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini anunță demararea proiectului: Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini

Oana Marica
20 Septembrie 2018
4. Rezultat proces de evaluare și selecție

”Fără implicare, poate că și mai rău va arăta”, a fost concluzia tinerilor din cartierul Gârcini care au participat la primul focus grup organizat prin proiect.

Obiectivul întâlnirii a fost aflarea problemelor și nevoilor cu care se confruntă si pe care le resimt tinerii din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) și din Zona Funcțională (ZF). De asemenea am încercat să aflăm și care sunt resursele din comunități ce pot fi folosite pentru soluțiile de rezolvare a problemelor și nevoilor.

Oana Marica
Link extern
3. Comunicare, transparență și informare este ceea ce își doresc liderii comunității din Gârcini

În plus, oamenii reprezentanții, care au participat la Focus Grup, au argumentat că vor să vadă fapte și nu vorbe. Peste cinci ani, ei consideră că acest cartier săcelean va fi schimbat în bine.

Oana Marica
2. Rezultate evaluare G.A.L. Gârcini

Detalii referitoare la condițiile de derulare a concursului precum și la cerințele fiecărui post se pot obține accesând pagina WEB.

Ca urmare a evaluării dosarelor de înscriere depuse în cadrul procedurii de selecție de personal, derulată de Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini conform anunțului nr.10/08.09.2017, lista candidaților admiși/respinși poate fi consultată la adresa:

Primaria Municipiului Săcele
18 Septembrie 2017
Link extern
1. Selecție de personal pentru Grupul de Acțiune Locală Gârcini

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini derulează în baza contractului de finanțare nr. 137/5/1/113525 din 01.09.2017 proiectul “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunității Gârcini, municipiul Sacele”, cu finanțare prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 5, Obiectivul tematic 9, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori.

În vederea recrutării resurselor umane necesare, Asociația GAL Gârcini organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul organizației:

1. Manager general asociație – 1 post – contract de muncă pe perioadă nedeterminată, norma de lucru 8h/zi

2. Facilitator de dezvoltare comunitară – 1 post – contract de muncă pe perioadă nedeterminată, norma de lucru 4h/zi

3. Asistent administrativ – 1 post – contract de muncă pe perioadă nedeterminată, norma de lucru 4h/zi

Primaria Municipiului Săcele
8 Septembrie 2017
Link extern