Noutăți

37.Adunarea Generală a „Asociației Grupului de Acțiune Locală Gârcini” În data de 24.04.2019, a avut loc Adunarea Generală GAL Gârcini. Printre punctele aflate pe ordinea de zi au fost: aprobarea situațiilor financiare anuale ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru exercițiul financiar 2018, aprobarea modalității de repartizare a excedentului/acoperirea pierderii, aferent/aferente exerciţiului financiar 2018, […]